Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 24.12.2018 – 30.12.2018

Intencje mszalne w Parafii

Narodzenia NMP Ostrożanach

24.12.2018 – 30.12.2018

         Poniedziałek 24.12.2018 

07:00 Do M.B.Ostr. o bł. boże i opiekę dla Weroniki – of. Ojciec chrzestny

07:00 + Mariannę Olszewską (gr. 24) – of. córka z rodziną

07:00 Int. ks. Stanisława + Antoninę Borzym 

         Wtorek 25.12.2018 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego

24:00 + Zbigniewa Hryniewickiego1 r. śm. i Lucjana 1 r. śm. – of. p. Oktawia Arbaszewska

24:00 Dziękczynna do M.B.Ostr. z prośbą o dalszą opiekę bł. boże, zdrowie dla Wiesławy, Zofii i Elżbiety 

24:00 Za parafian

24:00 Dziękczynna  za łaski otrzymana w 1 rocznicę nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego – of. rodz. Żero

10:00 + Mariannę 16 r. śm., Edwarda, Mieczysława Miłkowskich – of. rodzina 

10:00 + Amelię i Henryka Czarkowskich – of. córka Teresa

12:00 + Ryszarda 3 r. śm. – of. żona

12:00 + Mariannę Olszewską (gr. 25) – of. córka z rodziną

         Środa 26.12.2018 – Święto św. Szczepana 

08:30 + Mariannę Olszewską (gr. 26) – of. córka z rodziną

08:30 Dz.- bł. w 13 r . ur. Szymona – of. rodzice 

10:00 Dz. – bł. w 6 r. ur. Marty o łaski zdrowia, bł. boże dobre wyniki w nauce – of. rodzice i babcie 

10:00 + Marię, Jana Buśko i zm. dziadków z obojga stron – of. córka z rodziną 

12:00 + Bronisławę, Janinę, Stanisława i Bolesława – of. p. Krystyna Piotrowska z Morza

12:00 +Stanisława i Henryka – of. p. Sylwester Jaszczołt 

12:00 + Andrzeja Machnio 4 r. śm. - of. rodzina

         Czwartek 27.12.2018 – Święto św. Jana Apostoła

16:00 + Mariannę Olszewską (gr. 27) – of. córka z rodziną

16:00 O łaskę zdrowia i bł. boże dla p. Teresy i Lucjana Nagórnych 

16:00 Int ks. Stanisława + Wiktorię Dobrogowską 21 r. śm i Franciszka – of. córka Jadwiga 

         Piątek 28.12.2018 – Święto Świętych Młodzianków

07:00 + Mariannę Olszewską (gr. 28) – of. córka z rodziną

07:00 Do M.B.Ostr. o szczęśliwą operację i łaskę zdrowia dla Dominika 

07:00 Int. ks. Stanisława + Monikę Łozińską – of. rodzina 

         Sobota 29.12.2018 – Wspomnienie św. Tomasza Becketa

16:00 + Mariannę Olszewską (gr. 29) – of. córka z rodziną

16:00 + Andrzeja Machnio – of. siostra z rodziną

16:00 Int. ks. Stanisława + Łukasza Twarowskiego 1 r. śm., Romana, Urszulę, Józefa Twarowskich – of. rodziny 

Niedziela30.12. 2018 – Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 

08:30 Dz. – bł. w 18 r. ur. Marcina Putkowskiego – of. rodzina 

08:30 + Józefa i Krzysztofa Klepackich – of. p. Kazimierz Lubowicki

10:00 + Eugenię – of. wnuczka

10:00 Dz. – bł. w 6 r. ur. Kingi o bł. boże i op. M.B.Ostr. dla niej i rodziny – of. rodzice

10:00 Dz. – bł. w 1 r. ur. Zuzanny i Magdaleny oraz 3 r. ur. Filipa i Julii oraz 5 r. ur. Wiktorii  - of. rodzina 

12:00 + Franciszkę Kosz 1 r. śm. oraz Zbigniewa Kosza 18 r. śm. – of. p. Magdalena Antoszuk z rodziną 

12:00 + Mariannę Olszewską (gr 30) – of. córka z rodziną

12:00 Za parafian