rozaniec

SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ W OSTROŻANACH

logo parafia ostrozany

Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 11.09. – 17.09.2017

Intencje mszalne w Parafii

Narodzenia NMP Ostrożanach

11.09. – 17.09.2017

         Poniedziałek 11.09.2017

Ks. Mieczysław poza parafią + Stanisława Bolewskiego (gr. 11) – of. córka

07:00 Dz.- bł. w 6 r. ur. Dawida i 2 r. ur. Laury – of. dziadkowie

07:00 Int. ks. Stanisława + Kazimierza, Zygmunta Niewiarowskich – of. p. Tadeusz Niewiarowski

07:20 O bł. boże, łaskę zdrowia z okazji urodzin Wiesława – of. rodzina

         Wtorek 12.09.2017

Ks. Mieczysław poza parafią + Stanisława Bolewskiego (gr. 12) – of. córka

07:00 Do M.B.Ostr. o łaski i opiekę w życiu dla Jacka – of. mama

07:00 Int. ks. Stanisława + Amelię Wasilewską i zm. z rodziny Wasilewskich i Ryciuków

         Środa 13.09.2017 – Wspomnienie św. Jana Chryzostoma

Ks. Mieczysław poza parafią + Stanisława Bolewskiego (gr. 13) – of. córka

17:00 Dz. –bł. do M.B. Ostr. za otrzymane łaski oraz z prośbą o dary Ducha św. dla Seweryna – of. mama

17:00 Int. ks. Stanisława – Do M.B. Ostr. w int. dziękczynnej za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i bł. boże – of. p. Hieronima Łopuska

         Czwartek 14.09.2017 – Święto Podwyższenia Krzyża świętego

Ks. Mieczysław poza parafią  + Stanisława Bolewskiego (gr. 14) – of. córka

07:00 Dz. – bł. o pomoc Bożą w walce z chorobą dla Marianny i zgodę z córką

07:00 Int. ks. Stanisława + Jadwigę Kutyłowską 10 r. śm. i Stanisława Kutyłowskiego – of. córka Zofia Karolczuk

         Piątek 15.09.2017 – Wspomnienie NMP Bolesnej

Ks. Mieczysław poza parafią + Stanisława Bolewskiego (gr. 15) – of. córka

07:00 + Leontynę, Antoniego Cieślińskich, Rytę Cieślińską

07:00 Int. ks. Stanisława – Do M.B.Ostr. o bł. boże i opiekę dla Dominika i jego rodziców z okazji Chrztu św.

         Sobota 16.09.2017 – Wspomnienie św. Męczenników Korneliusza i Cypriana

Ks. Mieczysław poza parafią + Stanisława Bolewskiego (gr. 16) – of. córka

16:30 Dz.- bł. o potrzebne łaski dla rodziny

17:00 + Helenę i Antoniego – of. syn Kazimierz Kłopotowski z rodziną

17:00 Int. ks. Stanisława + Kazimierza, Honoratę, Wacławę, Franciszka – of. p. Janina Demiańczuk

         Niedziela 17.09.2017 – 24 Niedziela Zwykła

Ks. Mieczysław poza parafią + Stanisława Bolewskiego (gr. 17) – of. córka

08:30 + Mariannę, Bolesławę, Wiktorię i Antoniego – of. p. Kłopotowscy

08:30 + Mariusza Klepackiego – of. Ojciec chrzestny

10:00 + Józefa Klepackiego – of. rodzina Kryńskich z Klepacz

10:00 Wypominkowa

10:00 + Franciszka Klepackiego 10 r. śm. – of. rodzina ze Smarklic

12:00 + Stanisława i Henryka – of. p. Sylwester Jaszczołt

12:00 + Janinę 10 r. śm., Józefa – of. p Marian Jaszczołt

 

Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 04.09. – 10.09.2017

Intencje mszalne w Parafii

Narodzenia NMP Ostrożanach

04.09. – 10.09.2017

         Poniedziałek 04.09.2017

07:00 + Stanisława Bolewskiego (gr. 4) – of. córka

07:00 + Józefa Jaszczołta 5 r. śm. – of. p. Tomasz Jaszczołt

07:00 Int. ks. Stanisława + Wawrzyńca, Jana, Jadwigę – of. p. Henryk Zdzichowski

08:00 Masza św. na rozpoczęcie roku szkolnego

         Wtorek 05.09.2017

07:00 + Stanisława Bolewskiego (gr. 5) – of. córka

07:00 Dz. – bł. w 25 r. ślubu Państwa Bogdana i Reneta – of. rodzice

07:20 Do M.B.Ostr. o zdrowie i opiekę M.B. dla Karoliny – of. rodzina

07:20 Int. ks. Stanisława + zm. z rodz. Jaszczołtów i Brzezińskich i dusze w czyśćcu  cierpiące

07:20 Za parafian

         Środa 06.09.2017

16:30+ Stanisława Bolewskiego (gr. 6) – of. córka

16:30 Do M.B. Ostr dziękczynna za łaski otrzymana – of. Paweł i Ewelina

17:00 + Kazimierza Niewiarowskiego – of. siostra Maria

17:00+ Piotra Szymaniaka – of. p. Magda Skłodowska

17:00 Int. ks. Stanisława + Stefana – of. brat Kazimierz z żoną

         Czwartek 07.09.2017 – Wspomnienie bł. Ignacego Kłopotowskiego

07:00 + Stanisława Bolewskiego (gr. 7) – of. córka

07:00 + Jadwigę i Kazimierza Karpińskich, zm. z rodz. Krysińskich i Madejskich

07:00 Int. ks. Stanisława – Do M.B. Ostr. o zdrowie, bł. boże, opiekę dla p. Marii  Chlebińskiej z okazji imienin i 75 r. ur.

         Piątek 08.09.2017 – Uroczystość Narodzenia NMP

08:30 + Czesławę, Stanisława zm. z rodz. Szmurło, Mieczysława Wisłockiego – of. p. Jadwiga Wisłocka

08:30 + Bronisławę Szmurło 8 r. śm. oraz jej rodziców – of. córka

08:30 + Stanisława Bolewskiego (gr. 8) – of. córka

08:30 Int. ks. Stanisława + za wszystkich zm. Kawalerów we wsi Smarklice o szczęście wieczne dla nich

12:00 Suma odpustowa w int. parafian i przybyłych pielgrzymów i gości

         Sobota 09.09.2017

07:00 + Stanisława Bolewskiego (gr. 9) – of. córka

07:00 Int. ks. Stanisława + Henrykę Mariańczuk – of. rodzina

16:00 Msza św. ślubna –  Zalewska Sylwia i Choromański Arkadiusz

17:00 WIECZERNIK

         Niedziela 10.09.2017 – 23 Niedziela Zwykła

08:30 + Stanisława Bolewskiego (gr. 10) – of. córka

08:30 Dz. – bł. za otrzymane łaski i op. M.B. Ostr. w pracy zawodowej dla całej rodziny – of. p. Halina Gołębiewska

10:00 + Henryka i Jadwigę oraz dziadków Juliana i Paulinę zm. z rodz. Skłodowskich – of. córka Marianna

10:00 + Franciszka 16 r. śm., Stanisława 34 r. śm. – of. p. Halina Rybałtowska

10:00 Dz. – bł. w 25 r. ślubu p. Bogusławy i Wincentego Twarowskich

12:00 + Stanisława i Henryka – of. p. Sylwester Jaszczołt

12:00 + Jana, Bronisławę, Wacława, Adolfa, Stanisławę, Jana zm. z rodz. Jaszczołtów i Moczulskich- of. p. Stanisława Jaszczołt

15:00 W int. mieszkańców Łopusza z racji nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego

 

Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 28.08. – 02.09.2017

Intencje mszalne w Parafii

Narodzenia NMP Ostrożanach

28.08. – 02.09.2017

         Poniedziałek 28.08.2017 – Wspomnienie św. Augustyna

07:00 + Mariusza Klepackiego – of. rodzina

07:00 Do M.B.Ostr. o potrzebne łaski i opiekę dla Wiktorii, Marleny, Mariusza, Jadwigi i Krzysztofa – of. Krzysztof Harbaszewski

07:20 Int. ks. Stanisława – Do M.B.Ostr. o opiekę, bł. boże, zdrowie i potrzebne łaski dla dzieci i wnuka Oliwiera w 4 r. ur. – of. mama i babcia Grażyna

07:20 + Wiktorię Zaremba (gr. 28) – of. rodzina z Kamiank

07:20 + Izabelę Krasowską – Stolarz 1 r. śm

         Wtorek 29.08.2017 – Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

07:00 + Wiktorię Zaremba (gr. 29) – of. rodzina z Kamiank

07:00 Dz. – bł. do M.B.Ostr. za doznane łaski z prośbą o dalszą opiekę – of. p. Eugeniusz

07:00 Int. ks. Stanisława –Do M.B.Ostr. o zdrowie dla Martynki i jej rodziców – of. babcia

         Środa 30.08.2017

16:30 + Wiktorię Zaremba (gr. 30) zakończenie – of. rodzina z Kamiank

16:30 Int. ks. Stanisława – Do M.B.Ostr. o zdrowie, bł. boże dla Szymona Łopuskiego w 10 r. ur. – of. matka chrzestna Anna Twarowska

17:00 + zm. z rodz. Kosińskich – of. p. Kazimierz Kosiński ze Smorczewa

17:00 Do M.B. Ostr. o szczęśliwe rozwiązanie dla Angeliki – of. rodzice

         Czwartek 31.08.2017

07:00 + Kazimierza, Franciszka, Mariannę, Stanisławę – of. p. Henryk Zdzichowski

07:00 O umocnienie wiary dla synów i całej rodziny Karpińskich i Kryńskich

07:00 Int. ks. Stanisława + Bronisława Kunda

         Piątek 01.09.2017 – Wspomnienie bł. Bronisławy / pierwszy piątek miesiąca

17:00 + Stanisława Bolewskiego (gr. 1) rozpoczęcie – of. córka

17:00 + Krzysztofa Porzezińskiego 3 r. śm.- of żona z rodziną

17:00 Int. ks. Stanisława + Helenę, Romana, Stanisława Borzymów – of. p. Stanisław Kosiński

         Sobota 02.09.2017 – pierwsza sobota miesiąca

16:30 + Stanisława Bolewskiego (gr. 2) – of. córka

16:30 Int. ks. Stanisława + Jadwigę Sobieraj

17:00 Dz. – bł. w 75 r. ur. p. Stanisławy Wardeckiej – of. mąż i córki z rodzinami

17:00 Do M.B. Ostr. w intencji pielgrzymów i ich rodzin z Siemiatycz, którzy pielgrzymowali do naszego Sanktuarium 2 lipca.

         Niedziela 03.09.2017 – 22 Niedziela Zwykła

08:30 + Stanisława Bolewskiego (gr. 3) – of. córka

08:30 + Kazimierza Mirończuka

08:30 Dz. – bł. w 1 r. ślubu Pauliny i Michała – of. rodzice

10:00 + Janinę i Stanisława – of. p. Krystyna Piotrowska z Morza

10:00 + Franciszka, Tadeusza, Czesławę i zm. rodziców – of. rodzina

12:00 Za parafian

12:00 + Stanisława i Henryka – of. p. Sylwester Jaszczołt

12:00 Do św. Mikołaja o bł. w rodzinie i dobytku – of. p. Anna Poniatowska

 

Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 21.08. – 27.08.2017

Intencje mszalne w Parafii

Narodzenia NMP Ostrożanach

21.08. – 27.08.2017

         Poniedziałek 21.08.2017 – Wspomnienie św. Piusa X

07:00 + Wiktorię Zaremba (gr. 21) – of. rodzina z Kamiank

07:00 + Jerzego, Wiesława, Michała Żelaznych – of. siostra

07:20 Int. ks. Stanisława + Helenę Dec – of. p. Elżbieta Dobrogowska

07:20 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia dla Katarzyny

         Wtorek 22.08.2017 – Wspomnienie NMP Królowej

07:00 + Wiktorię Zaremba (gr. 22) – of. rodzina z Kamiank

07:00 + Janinę Malinowską 17 r. śm – of. p. Stanisław Malinowski

07:20 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia dla Doroty – of. rodzice

07:20 Int. ks. Stanisława + dziadków Anielę, Albina, Annę, Antoniego

         Środa 23.08.2017

16:30 + Wiktorię Zaremba (gr. 23) – of. rodzina z Kamiank

16:30 + Henrykę Mariańczuk – of. rodzina

17:00 + Mariana Moczulskiego 20 r. śm. – of. żona z dziećmi

17:00 Int. ks. Stanisława + Henrykę Mariańczuk – of. siostra Władysława

         Czwartek 24.08.2017 – Święto św. Bartłomieja Apostoła

07:00 + Wiktorię Zaremba (gr. 24) – of. rodzina z Kamiank

07:00 + Stanisława Walczuka 3 r. śm. - of. syn z rodziną

07:20 + Marię Miłkowską – of. syn z rodziną

07:20 Int. ks. Stanisława - Do M.B. Ostr. w intencji dz.-bł. o opiekę i bł. boże dla dzieci – of. rodzice

         Piątek 25.08.2017

07:00 + Wiktorię Zaremba (gr. 25) – of. rodzina z Kamiank

07:00 Dz. – bł. w 70 r. ur. p. Barbary Karkówko o bł. boże i opiekę M.B. Ostr. – of. córka

07:20 + Kacpra i Józefa Barskich – of. rodzice i rodzeństwo

07:20 Dz.- bł. w 23 r. ślubu p. Wandy i Sławomira o bł. boże i opiekę M.B. Ostr. na dalsze lata

07:20 Int. ks. Stanisława – Do M.B. Ostr. z okazji ur. Seweryna o zdrowie, pomoc w nauce, bł. boże i opiekę – of. mama Teresa

         Sobota 26.08.2017 - Uroczystość NMP Częstochowskiej

10:00 + Czesławę i Stanisława – of. p. Edmund Malinowski

10:00 Dz. – bł. w 60 r. ur. p. Elżbiety – of. synowie

10:00 Int. ks. Stanisława – Do M.B. Ostr. o opiekę, bł. boże, potrzebne łaski dla Oliwiera   w 2 r. ur. – of. matka chrzestna

17:00 + Wiktorię Zaremba (gr. 19) – of. rodzina z Kamiank

17:00 + Amelię Sobieską 15 r. śm. – of. syn z rodziną

         Niedziela 27.08.2017 – 21 Niedziela Zwykła

08:30 +Wacława, Amelię i Józefa – of. rodz. Płonowskich

08:30 Dz. – bł. w 2 r. Chrztu św. Alicji o bł. boże dla niej i jej rodziców – of. dziadkowie

10:00 + Wiktorię Zaremba (gr. 27) – of. rodzina z Kamiank

10:00 + Amelię i Stanisława Sobieskich – of. córka z rodziną

12:00 + Stanisława i Henryka – of. p. Sylwester Jaszczołt

12:00 + Antoniego 27 r. śm., Władysławę 23 r. śm., i zm. z rodziny Charytonów, Twarowskich i Kowalczyków – of. p. Celina Borzym

17:00 Ślub Beata Kryńska i Mariusz Niemyjski

 

Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 14.08. – 20.08.2017

Intencje mszalne w Parafii

Narodzenia NMP Ostrożanach

14.08. – 20.08.2017

         Poniedziałek 14.08.2017 – Wspomnienie św. Maksymiliana Kolbe

07:00 + Wiktorię Zaremba (gr. 14) – of. rodzina z Kamiank

07:00 + Krzysztofa i Lucjana Moraczyńskich, Mariusza Daniluka – of. p. Renata Moraczyńska

07:20 Int. ks. Stanisława + Danutę 5 r. śm. i Czesława Cieślińskich oraz rodziców z obojga stron – of. p. Danuta Kuchta

07:20 Dz. – bł. w int. Emilii Twarowskiej

         Wtorek 15.08.2017 – Uroczystość Wniebowzięcie NMP

08:30 + Wiktorię Zaremba (gr. 15) – of. rodzina z Kamiank

08:30 + Łucję, Jana, Franciszka Zalewskich – of. p. Władysława Borzym

10:00 + Janinę 3 r. śm. i zm. z rodz. Boguszewskich – of. p. Marian Jaszczołt

10:00 Dz. – bł. z ok. rocznicy ślubu Andrzeja i Jolanty oraz w rocz. chrztu ich córek Alicji i Agaty Moczulskich – of. mama

12:00 Dz. – bł. o łaski potrzebne dla Justyny

12:00 Dz. – bł. w 50 r. ur. Tadeusza – of. Żona z dziećmi

12:00 Int. ks. Stanisława + zm. z rodziny Ilczuków – of. rodzina

         Środa 16.08.2017 – Wspomnienie św. Rocha

16:30 + Wiktorię Zaremba (gr. 16) – of. rodzina z Kamiank

16:30 + Józefa, Genowefę, Stefana i Marię – of. p. Cecylia Ciupińska

17:00 + Mariannę Jaszczołt i zm. rodziców Marię i Wacława – of. córka

17:00 Int. ks. Stanisława + Stanisława Krzewickiego – of. córka

         Czwartek 17.08.2017 – Wspomnienie św. Jacka

07:00 + Wiktorię Zaremba (gr. 17) – of. rodzina z Kamiank

07:00 Int. ks. Stanisława + Kazimierza i Bronisławę – of. p. Janina Borzym z Klepacz

         Piątek 18.08.2017

07:00 + Wiktorię Zaremba (gr. 18) – of. rodzina z Kamiank

07:00 + Halinę 6 r. śm., Jarosława – of. pan Zdzichowski

07:20 Int. ks. Stanisława – Do M.B.Ostr. w int. siostry Elżbiety

         Sobota 19.08.2017

07:00 + Wiktorię Zaremba (gr. 19) – of. rodzina z Kamiank

07:00 Int. ks. Stanisława – Do M.B.Ostr. o opiekę i bł. boże w rodzinie Zofii i Franciszka,  Elżbiety i Franciszka – of. p. Władysława

15:00 W intencji mieszkańców Kamiank z racji nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego

17:00 Ślub Ewelina Nalewajek i Marcin Eleksnin

         Niedziela 20.08.2017 – 20 Niedziela Zwykła

08:30 + Wiktorię Zaremba (gr. 20) – of. rodzina z Kamiank

08:30 + Henryka 3 r. śm., Janinę i Stanisława Radziszewskich – of. p. Halina Bolewska

08:30 Dz. – bł. w 1 r. ślubu Joanny i Mariusza Akackich – of. rodzice

10:00 Wypominkowa- za zmarłych polecanych w wypominkach

10:00 + Mirosława Mariańczuka

12:00 + Stanisława i Henryka – of. p. Sylwester Jaszczołt

12:00 Dz. – bł. w 25 r. ślubu Agnieszki i Andrzeja Żoch o bł. boże na dalsze lata życia – of.mama