rozaniec

SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ W OSTROŻANACH

logo parafia ostrozany

Z różańcem do Matki Bożej

             17-go listopada w parafii pw. Narodzenia NMP w Ostrożanach zostały nagrodzone dzieci, które dzielnie uczestniczyły w Nabożeństwie Różańcowym.

            Nagrody otrzymało 29 dzieci. Wyróżnienia otrzymali: Karolina Tomala, Gosia Tomala, Michał Twarowski, Mateusz Przystupa, zaś nagrody książkowe otrzymali: Gabrysia Koczewska, Agnieszka Przystupa, Natalia Przystupa, Filip Przystupa, Bartosz Demiańczuk, Daniel Przystupa, Szymon Borzym, Zuzanna Koczewska, Oliwia Mateusiak, Julia Koczewska, Jakub Koczewski, Mateusz Koczewski, Ania Zdzichowska, Filip Radziszewski, Kasia Klepacka, Zuzanna Klepacka, Karolina Klepacka,  Konrad Koczewski, Dominika Koczewska, Agata Kryńska, Kacper Klepacki, Krystian Łuczaj, Szymon Koczewski, Magda Jaroć, Kamila Kryńska.

            Serdecznie gratulujemy dzieciom wytrwałości. Życzymy, by zawsze pamiętały o słowach Jana Pawła II: " Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Różaniec święty zgodnie z dawną tradycją jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny."

   

 

Msza Święta dla młodzieży

 

          16-go października w Sanktuarium Matki Bożej w Ostrożanach odbyła się już kolejna  młodzieżowa Msza Święta, którą tym razem poprowadził ks. Krzysztof Grzybowski-zastępca dyrektora Wydziału Młodzieży.  

            Myślą przewodnią homilii było przebaczenie, jako doświadczanie Bożego Miłosierdzia. Na początku ksiądz Krzysztof skłonił nas do zastanowienia się nad tym, jak wiara w nas owocuje, jakie mamy relacje z Bogiem, samym sobą oraz światem. Mówił o tym, że największym dowodem na to, że Bóg darzy nas miłością, jest fakt, że oddał swojego Syna, żebyśmy mogli żyć wiecznie.  Ks. Krzysztof wspomniał o tym, że często przygotowując się do spowiedzi, tak bardzo skupiamy się na naszym źle, że zapominamy o tym, iż istotą tego sakramentu jest Boże przebaczenie. Kiedy uwierzymy w Boga, który nas kocha, który nas stworzył jako arcydzieło, nasze życie całkiem się zmieni. Musimy patrzeć na siebie oczami Boga! Zaznaczył również, że nie możemy mówić źle o bliźnich, bo ich Bóg również kocha, za nich też oddał swoje życie. Mówił o tym, że jeśli naprawdę doświadczymy Boga będziemy inaczej żyć, odkryjemy swoje wartości,  doświadczymy pełnego przebaczenia i miłości.

            Po zakończonej Mszy Świętej odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której rozważaliśmy fragmenty Pierwszej Księgi Królewskiej mówiące o Eliaszu. Słowa Pisma Świętego rozważaliśmy formą Lectio Divina. Pod koniec adoracji został odczytany wiersz  ks. Jana Twardowskiego:

"Dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś 
za to, że nie mieścisz się w naszej głowie, która jest za logiczna 
za to, że nie sposób Cię ogarnąć sercem, które jest za nerwowe 
za to, że jesteś tak bliski i daleki, że we wszystkim inny 
za to, że jesteś odnaleziony i nie odnaleziony jeszcze 
że uciekamy od Ciebie do Ciebie 
za to, że nie czynimy niczego dla Ciebie, ale wszystko dzięki Tobie 
Za to, że to, czego pojąć nie mogę, nie jest nigdy złudzeniem 
za to, że milczysz. Tylko my - oczytani analfabeci chlapiemy językiem."

            Nasze spotkanie zakończyliśmy uroczystym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Już dziś serdecznie zapraszamy na kolejne nabożeństwo dla młodzieży, które odbędzie się w poniedziałek 23 grudnia o godz. 19.00.

 

 

 

16.11.2013 16.11.2013  16.11.2013  16.11.2013

Spotkaj Jezusa na żywo

Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych ciałem i duchem ludzi na kolejną już

młodzieżową Mszę Świętą połączoną z Adoracją Najświętszego Sakramentu,

która odbędzie się

w sobotę 16. listopada o godz. 19.00.

 

 

 

Zaproszenie na uroczystości odpustowe

         Serdecznie zapraszamy na uroczystości odpustowe do parafii Narodzenia NMP w Ostrożanach. Główna Msza Święta odbędzie się w niedzielę 8 września o godzinie 12.00. Będzie ona celebrowana przez ks. abp Zygmunta Zimowskiego-przewodniczącego Papieskiej Rady ds. służby zdrowia.

Zaproszenie na uroczystości odpustowe

26 rocznica Koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej

Najpotężniejsze działanie Boga, to działanie przez Maryję

-26 rocznica koronacji Obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej

Siódmego lipca w Sanktuarium Diecezjalnym w Ostrożanach, gdzie kustoszem jest ks. Roman Szmurło odbywały się uroczystości z racji XXVI rocznicy Koronacji Łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej. Poprzedziły je dwudniowe rekolekcje, którym przewodniczył ks. Jarosław Błażejak. W swoich rozważaniach kaznodzieja zwrócił uwagę na problem zrozumienia modlitwy i Eucharystii.. Przytoczył słowa Chrystusa ,,na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie..” Również w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu musimy ,, zasmakować ciszy” , szukajcie ciszy , słuchajcie głosu Pana Boga a wszystko inne będzie wam dodane – mówił. Podkreślił, jak ogromną rolę w życiu Chrześcijanina spełnia Eucharystia, która uzdrawia i daje pokój serca. Ks. Jarosław zwrócił też uwagę na to, jak my przeżywamy Maszę świętą, czy czynnie w Niej uczestniczymy, czy dostosowujemy się do form liturgicznych i znaków, czy znak Krzyża –znak naszej wiary czynimy z godnością ? Jeśli będziemy opierać swoje życie na Eucharystii, z pokorą, skruchą przez nie kroczyć, zapominając o swej dumie, pysze i egoizmie to i relacje w małżeństwie, rodzinie, sąsiedztwie i na każdym miejscu będą poprawne, głosił Kaznodzieja. W czasie tych dni wierni licznie korzystali z sakramentu pokuty, by godnie przygotować się do uroczystości.

               

W niedzielę już od wczesnych godzin rannych grupy pielgrzymów wyruszyły na szlaki w kierunku Pani Ostrożańskiej. Jako pierwsza przed Tron Pani dotarła grupa z Drohiczyna prowadzona przez siostrę Sylwię. Tuż za nimi przybliżyła się rzesza pątników z Siemiatycz z obu parafii, których przewodnikiem był ks. Przemysława Łoza oraz siostry Karmelitanki. Następna grupą, która przybyła, to grupa z Ciechanowca z parafii Trójcy Świętej połączona z parafią Perlejewo, ta grupę przyprowadził ks. Janusz Szymański.Kolejne grupy to pielgrzymi z parafii Śladzienów oraz parafii Dziadkowice. Przybywali też pątnicy z bliższych i dalszych miejscowości (Moczydeł, Grodziska) indywidualnie lub rodzinami Na uroczystości przybyła również już po raz drugi grupa działająca na rzecz trzeźwości i wyzwolenia z uzależnień na czele z ks. Krzysztofem Kościeleckim. Jak co roku w uroczystościach brali udział członkowie solidarności z Siemiatycz ze swym sztandarem, księża, siostry zakonne oraz liczni wierni. Uroczystościom przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Dariusz Kujawa kustosz sanktuarium w Łazuwku, który to rozpoczął homilię od słów Kardynała Stefana Wyszyńskiego zachęcając, oby to zdanie zostało przyjęte przez wiernych jako testament Prymasa Tysiąclecia „Najpotężniejsze działanie Boga, z jaki spotkałem się w swoim życiu, to było działanie Boga przez Maryję.” Przypomniał postawę Kardynała, jego świadectwo wiary, który wszystko postawił na Maryję w czasie, gdy chciano zniszczyć Kościół. Maryja, zawsze jest obecna w historii Kościoła, która nieustannie opiekuje się swoimi dziećmi. Jan Paweł II w encyklice ,,Redemptoris Mater” wyjaśnia nam testament Bożej miłości , kiedy to Chrystus zwracając się do Maryi wskazuje na Jana Apostoła– oto syn Twój, tym samym zostaliśmy wszyscy przez osobą Jana zawierzeni Maryi. Kaznodzieja przybliżając autentyczne fakty z życia, z sanktuarium Łazuwku,(które szczególnie jest mu bliskie) ukazywał, jak wielką rolę spełnia Różaniec święty i jak Matka opiekuje się tymi , którzy się do Niej uciekają i nie opuszcza ich nawet w godzinie śmierci. Dalej mówił, że w dzisiejszym świecie, kiedy nasila się nienawiść do tego co ewangeliczne, co chrześcijańskie, w tym roku, który jest rokiem szczególnie dla naszej diecezji rokiem trudnym kiedy, ciągle przeżywamy ten bezbożny napad na Matkę Ostrożańską ,u której wierni cały czas otrzymują zdroje łask, gdzie za Jej wstawiennictwem rodzice, którzy nie mogli mieć dzieci teraz mogą się cieszyć, potomstwem, kiedy to u progu wielkiego Tygodnia obdarto ją z szat, z koron to nieuszanowanie miejsca świętego… i takich świętokradzkich czynów w naszym kraju jest wiele. Może trzeba właśnie dzisiaj odejść z tego świętego miejsca z nowym postępowaniem życia , może trzeba się więcej w Maryję zapatrzeć i więcej się od Niej uczyć. Mamy Maryję naśladować a nie tylko czcić i uwielbiać , naśladować Jej wiarę, to Ona nam przewodzi w pielgrzymce wiary. Odwołując się do najnowszej encykliki papieża Franciszka „ Lumen fidei”, gdzie papież mówi o ogromnej wierze Maryi, gdy powiedziała Bogu swoje „ tak”, to zawierzenie pozwoliło na to, by wypełnić Jej misję. Wiara Matki Bożej jest heroiczna, trzeba tą wiarą się zachwycić, taką wiarą żyć i odczytywać na nowo.

Kaznodzieja ubolewał również nad zatraceniem tożsamości przez człowieka, nad przewrotną ideologią, a pomysły wychowania seksualnego dla dzieci, nie są wzięte z księżyca a z naszej rzeczywistości. To wszystko musi nas boleć kiedy przychodzimy do Matki Bożej i tu u Tronu Matki musimy się umacniać, by w jedności i wierności Bogu dzięki pomocy Maryi kroczyć w codziennym życiu-głosił ks. Kujawa.

Na zakończenie uroczystości nastąpiło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i procesja wokół kościoła której przewodniczył ks. Karol Wójciak z Węgorzyna z diecezji szczecińsko-kamieńskiej.