rozaniec

SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ W OSTROŻANACH

logo parafia ostrozany

Zaproszenie na uroczystości odpustowe

         Serdecznie zapraszamy na uroczystości odpustowe do parafii Narodzenia NMP w Ostrożanach. Główna Msza Święta odbędzie się w niedzielę 8 września o godzinie 12.00. Będzie ona celebrowana przez ks. abp Zygmunta Zimowskiego-przewodniczącego Papieskiej Rady ds. służby zdrowia.

Zaproszenie na uroczystości odpustowe

26 rocznica Koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej

Najpotężniejsze działanie Boga, to działanie przez Maryję

-26 rocznica koronacji Obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej

Siódmego lipca w Sanktuarium Diecezjalnym w Ostrożanach, gdzie kustoszem jest ks. Roman Szmurło odbywały się uroczystości z racji XXVI rocznicy Koronacji Łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej. Poprzedziły je dwudniowe rekolekcje, którym przewodniczył ks. Jarosław Błażejak. W swoich rozważaniach kaznodzieja zwrócił uwagę na problem zrozumienia modlitwy i Eucharystii.. Przytoczył słowa Chrystusa ,,na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie..” Również w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu musimy ,, zasmakować ciszy” , szukajcie ciszy , słuchajcie głosu Pana Boga a wszystko inne będzie wam dodane – mówił. Podkreślił, jak ogromną rolę w życiu Chrześcijanina spełnia Eucharystia, która uzdrawia i daje pokój serca. Ks. Jarosław zwrócił też uwagę na to, jak my przeżywamy Maszę świętą, czy czynnie w Niej uczestniczymy, czy dostosowujemy się do form liturgicznych i znaków, czy znak Krzyża –znak naszej wiary czynimy z godnością ? Jeśli będziemy opierać swoje życie na Eucharystii, z pokorą, skruchą przez nie kroczyć, zapominając o swej dumie, pysze i egoizmie to i relacje w małżeństwie, rodzinie, sąsiedztwie i na każdym miejscu będą poprawne, głosił Kaznodzieja. W czasie tych dni wierni licznie korzystali z sakramentu pokuty, by godnie przygotować się do uroczystości.

               

W niedzielę już od wczesnych godzin rannych grupy pielgrzymów wyruszyły na szlaki w kierunku Pani Ostrożańskiej. Jako pierwsza przed Tron Pani dotarła grupa z Drohiczyna prowadzona przez siostrę Sylwię. Tuż za nimi przybliżyła się rzesza pątników z Siemiatycz z obu parafii, których przewodnikiem był ks. Przemysława Łoza oraz siostry Karmelitanki. Następna grupą, która przybyła, to grupa z Ciechanowca z parafii Trójcy Świętej połączona z parafią Perlejewo, ta grupę przyprowadził ks. Janusz Szymański.Kolejne grupy to pielgrzymi z parafii Śladzienów oraz parafii Dziadkowice. Przybywali też pątnicy z bliższych i dalszych miejscowości (Moczydeł, Grodziska) indywidualnie lub rodzinami Na uroczystości przybyła również już po raz drugi grupa działająca na rzecz trzeźwości i wyzwolenia z uzależnień na czele z ks. Krzysztofem Kościeleckim. Jak co roku w uroczystościach brali udział członkowie solidarności z Siemiatycz ze swym sztandarem, księża, siostry zakonne oraz liczni wierni. Uroczystościom przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Dariusz Kujawa kustosz sanktuarium w Łazuwku, który to rozpoczął homilię od słów Kardynała Stefana Wyszyńskiego zachęcając, oby to zdanie zostało przyjęte przez wiernych jako testament Prymasa Tysiąclecia „Najpotężniejsze działanie Boga, z jaki spotkałem się w swoim życiu, to było działanie Boga przez Maryję.” Przypomniał postawę Kardynała, jego świadectwo wiary, który wszystko postawił na Maryję w czasie, gdy chciano zniszczyć Kościół. Maryja, zawsze jest obecna w historii Kościoła, która nieustannie opiekuje się swoimi dziećmi. Jan Paweł II w encyklice ,,Redemptoris Mater” wyjaśnia nam testament Bożej miłości , kiedy to Chrystus zwracając się do Maryi wskazuje na Jana Apostoła– oto syn Twój, tym samym zostaliśmy wszyscy przez osobą Jana zawierzeni Maryi. Kaznodzieja przybliżając autentyczne fakty z życia, z sanktuarium Łazuwku,(które szczególnie jest mu bliskie) ukazywał, jak wielką rolę spełnia Różaniec święty i jak Matka opiekuje się tymi , którzy się do Niej uciekają i nie opuszcza ich nawet w godzinie śmierci. Dalej mówił, że w dzisiejszym świecie, kiedy nasila się nienawiść do tego co ewangeliczne, co chrześcijańskie, w tym roku, który jest rokiem szczególnie dla naszej diecezji rokiem trudnym kiedy, ciągle przeżywamy ten bezbożny napad na Matkę Ostrożańską ,u której wierni cały czas otrzymują zdroje łask, gdzie za Jej wstawiennictwem rodzice, którzy nie mogli mieć dzieci teraz mogą się cieszyć, potomstwem, kiedy to u progu wielkiego Tygodnia obdarto ją z szat, z koron to nieuszanowanie miejsca świętego… i takich świętokradzkich czynów w naszym kraju jest wiele. Może trzeba właśnie dzisiaj odejść z tego świętego miejsca z nowym postępowaniem życia , może trzeba się więcej w Maryję zapatrzeć i więcej się od Niej uczyć. Mamy Maryję naśladować a nie tylko czcić i uwielbiać , naśladować Jej wiarę, to Ona nam przewodzi w pielgrzymce wiary. Odwołując się do najnowszej encykliki papieża Franciszka „ Lumen fidei”, gdzie papież mówi o ogromnej wierze Maryi, gdy powiedziała Bogu swoje „ tak”, to zawierzenie pozwoliło na to, by wypełnić Jej misję. Wiara Matki Bożej jest heroiczna, trzeba tą wiarą się zachwycić, taką wiarą żyć i odczytywać na nowo.

Kaznodzieja ubolewał również nad zatraceniem tożsamości przez człowieka, nad przewrotną ideologią, a pomysły wychowania seksualnego dla dzieci, nie są wzięte z księżyca a z naszej rzeczywistości. To wszystko musi nas boleć kiedy przychodzimy do Matki Bożej i tu u Tronu Matki musimy się umacniać, by w jedności i wierności Bogu dzięki pomocy Maryi kroczyć w codziennym życiu-głosił ks. Kujawa.

Na zakończenie uroczystości nastąpiło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i procesja wokół kościoła której przewodniczył ks. Karol Wójciak z Węgorzyna z diecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Włamanie do Sanktuarium

Włamanie do Sanktuarium

 

W nocy z 24 na 25 marca  miało miejsce włamanie do naszego kościoła. Sprawcy tego czynu ukradli zabytkową suknię z obrazu Matki Bożej(liczącą ok. 250 lat) oraz korony papieskie z głów Maryi i Jezusa. Zaginęły także niektóre wota, ofiarowane przez czcicieli Matki Ostrożańskiej.

To wydarzenie poruszyło serca wielu osób.  Powinniśmy wierzyć, że nawet taki haniebny czyn w zamyśle Bożym ma jakiś sens, który może przybliżyć nas do Nieba. Módlmy się za sprawców tej kradzieży, by poczuli skruchę, nawrócili się i zwrócili to co sobie przywłaszczyli. 

 

Matka Boża Ostrożańska

Imieniny księdza proboszcza Romana

          24 lutego br. podczas mszy o godz. 10 parafianie ostrożańscy modlili się w intencji księdza proboszcza Romana Szmurło, który 28 lutego będzie obchodził swoje imieniny. Na zakończenie  mszy przedstawiciele dzieci, młodzieży, chóru i rady parafialnej złożyli księdzu proboszczowi serdeczne życzenia imieninowe. 

 

Z okazji  imienin życzymy Ci Księże Proboszczu abyś jako duszpasterz dążył do celów i ciągle odkrywał dar i sens powołania.

„…abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał…” (J 15,16)

I abyś inne owce, które są z Jego owcami mógł przyprowadzić(por. J 10, 16).

Życzymy Ci odwagi, by stale przed ludźmi odkrywać skarb Bożych tajemnic, by strzec tego co zostało Kościołowi powierzone, abyś wobec dzisiejszego zalewu słów, dźwięków, obrazów nie pozwolił zagłuszyć w sobie Bożego głosu, a umocniony łaskami wiary i nadziei razem z wiernymi kroczył drogą ku niebu.

Życzymy by wszelkie przeciwności stojące na drodze do realizacji zamierzonych celów nigdy Cię nie zniechęciły, lecz umacniały i prowadziły do świętości, aby miłość, która jest spoiwem wszystkiego i jednoczy ludzkie serca, była ciągle Twoim udziałem, zwłaszcza w budowaniu więzi między duszpasterzem a wiernymi „a wtedy wszyscy poznają żeście moi, gdy miłość wzajemną mieć będziecie”.

Życzymy Ci Księże Proboszczu by uśmiech, którym tak hojnie nas obdarzasz, ze wzajemnością pojawiał się także na twarzach twoich parafian, by życzliwość, szczerość i zaufanie ze strony wiernych towarzyszyły Twoim poczynaniom, abyś zmęczony wypełnianiem obowiązków i ciężarem odpowiedzialności zawierzył słowom Chrystusa: „przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni  i obciążeni jesteście, a Ja Was pokrzepię” (Mt 11, 28).

 

ZDJĘCIA Z WYDARZENIA

Oto Matka pocznie i porodzi Syna

„Oto Matka pocznie i porodzi Syna…”

Odpust w Ostrożanach

8 września - Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, które w sanktuarium Diecezjalnym w Ostrożanach obchodzone jest uroczyście, a to z tego tytułu, iż tego dnia w tej parafii jest obchodzony Odpust. Jak co roku pielgrzymi z okolicznych parafii przybywali do Pani Ostrożańskiej w dniu Jej urodzin, by tu wypraszać przez Jej wstawiennictwo potrzebne łaski.

Uroczysta Suma Odpustowa została odprawiona o godzinie 12,której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Krzysztof Malinowski- student muzykologii na Uniwersytecie Lubelskim. Na tą uroczystość licznie przybyli kapłani z diecezji drohiczyńskiej jak i łomżyńskiej. Każdy, kto tylko chciał mógł skorzystać z Sakramentu Pokuty.

Ks. Malinowski Słowo Boże rozpoczął od słów z Pisma św. ,,Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwą o imieniem Emanuel” po czym podkreślił, jaki jest cel obecności na tej uroczystości. Bardzo obrazowo powiedział, że na urodziny nie przybywa się z,, pustymi rękami”, tak więc prezentem danym Maryi niech będzie nasze uczestnictwo, we Mszy świętej i naśladowanie Maryi na każdej płaszczyźnie życia , bo Matka pragnie, by Jej dziecko było do Niej podobne, by jego serca było na wzór serca Maryi. Lecz by to osiągnąć trzeba sięgać do Pisma św. „oto ojciec Twój i Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie..” Tu kaznodzieja podkreślił rolę rodziców w wychowaniu młodego pokolenia , stanowczo stwierdził, że dobra matka, to nie zawsze „ fajna matka” to nie taka, która na wszystko się godzi i pozwala, lecz taka, która stawia dziecku wymagania i kształtuje jego serce w szkole Maryi , by Ta prowadziła do Chrystusa. Po uroczystej Eucharystii odbyło się wystawienie Najświętszego sakramentu i procesja wokół świątyni, której przewodniczył dziekan z Szepietowa z diecezji łomżyńskiej ks. Antoni Bardłowski.