rozaniec

SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ W OSTROŻANACH

logo parafia ostrozany

25 rocznica koronacji obrazu Matki Bożej w Ostrożanach

25 rocznica koronacji obrazu Matki Bożej w Ostrożanach

 

Pierwszego lipca w sanktuarium diecezjalnym w Ostrożanach, gdzie od pięciu lat kustoszem jest ks. dr Roman Szmurło odbyły się uroczystości 25-tej rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej. Już tydzień wcześniej wierni duchowo przygotowywali się na to świętowanie uczestnicząc w rekolekcjach i adorując Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Rekolekcjom przewodniczył ks. Mirosław Łaziuk, który zwrócił szczególną uwagę na przyczyny grzechu oraz dobre wyspowiadanie się wiernych. Pośredni czas przygotowań zakończył się 24.06.2012r. nieszporami ku Najświętszym Sakramencie w trakcie których ks. Mirosław wygłosił konferencję o Chlebie z nieba, dziękując jednocześnie Panu Bogu za to, że został z nami pod postacią Chleba.

 

Zaś czas bezpośrednich przygotowań rozpoczął się w sobotę  30.06.2012 r. nieszporami ku czci Najświętszej Maryi Panny. Następnie w montażu słowno-muzycznym wystąpiła aktorka pani Halina Łabonarska. W dalszej kolejności odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy grup parafialnych. O godzinie dwudziestej odbyła się uroczysta Eucharystia sprawowana przez księży wywodzących się z tej wspólnoty: ks. Stanisław Jaszczołt, ks. Piotr Arbaszewski, księża Zbigniew i Janusz Bolewscy, ks. Andrzej Lubowicki oraz ks. Tomasz Szmurło, który swoje dziecięce  lata spędził u boku Ostrożańskiej Pani. Tego wieczoru głównym celebransem Mszy św. był ks. Zbigniew Bolewski zaś homilie wygłosił jego młodszy brat ks. Janusz, który w pierwszych słowach nawiązał do wiersza ks. J. Twardowskiego ,, O oczach Matki Bożej”

,,Na obrazie częstochowskim ma oczy brązowe. Na ostrobramskim -srebrne. W wiejskim kościele, w którym modliłem się kilkanaście lat temu miała oczy niebieskie”.

W czasie tej homilii ks. Janusz przypomniał motywy dla których wierni gromadzą się u stóp Ostrożańskiej Pani.Pierwszy to ten, że możemy tu się gromadzić ,że mamy Matkę, która sprawia, że człowiek czuje się bezpieczny, tu dochodzi do wewnętrznej równowagi, nabiera się sił do przezwyciężania problemów, zasadzek tego świata, dziękujemy, że możemy spojrzeć w zatroskane oczy Matki. Drugim motywem jest chęć oddania się Jej i zawierzenia, chęć złożenia Jej czystych naszych serc, chęć osiągnięcia szczytu świętości a żeby to osiągnąć musimy mocno wszczepić się w Chrystusa, który rozpala w nas gorliwość i miłość do swej Matki.

Wieczorne czuwanie zakończyło się apelem jasnogórskim w trakcie którego ks. Piotr Arbaszewski w imieniu całej wspólnoty dziękował Panu Bogu za dar koronacji., za to wszystko co rodziło się przez wiele lat, za kapłanów, za powołania zrodzone na tej ziemi, za wszystkie rodziny, za cierpiących, za jedność małżeństw, za wszystko co zostało uczynione przez Matkę, za ludzi którzy wnoszą sławę Matki w świecie. Następnie cała wspólnota zawierzyła się Matce Najświętszej, polecając wszystkie intencje i rozważając  trzecią tajemnicę radosną Różańca św. – Narodzenie Pana Jezusa .

W niedzielę pierwszego lipca już od godzin rannych pielgrzymi przybywali do Pani Ostrożańskiej, by oddać jej cześć. Najliczniejszą grupa była pielgrzymka z Siemiatycz licząca ponad trzysta osób, licznie przybyli również pielgrzymi z Drohiczyna, Grodziska, Śledzianowa, Ciechanowca i Perlejewa .O godzinie10 odbyło się spotkanie grupy AA  wraz opiekunami apostolstwa trzeźwości z ks. Krzysztofem Kościeleckim z Hajnówki i ks. Zbigniewem Grabowskim ze Stoczka Węgrowskiego. W trakcie spotkania swoje świadectwo  powiedział pan Leszek –członek grupy. Przed uroczystą Eucharystią dr Tomasz Jaszczołt autor książki o Ostrożanach pt.,, Ostrożan Śliczna Pani” wydanej na okoliczność 25-tej rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej, przedstawił wykład o historii sanktuarium maryjnego w Ostrożanach. O godzinie dwunastej uroczystej sumie przewodniczył i homilię wygłosił ks. Biskup Stanisław Stefanek- emerytowany pasterz diecezji łomżyńskiej. W koncelebrze uczestniczyli ks. infułat Jan Sobiechowicz, wspomniani księża oraz inni kapłani. Na ołtarzu celebry nie mogło zabraknąć ks. kan. Krzysztofa Maksimiuka, który doprowadził do koronacji Obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej  przed 25-ciu laty.

W homilii ks. biskup Stefanek nawiązał do Ewangelii ze sceny Nawiedzenia św. Elżbiety. W której spotykają się dwie Matki przekazując sercami swe pozdrowienia, oraz intymną scenę spotkania Jana Chrzciciela ze Słowem Wcielonym. Ks. biskup idąc za głosem bł. Jana Pawła II mówił o godności każdego człowieka zwłaszcza tego niepełnosprawnego. Mówił też o dyskryminacji kobiet wychowujących dzieci i poświęcających się rodzinie, z niechęcią odniósł się do reklamy i przestrzegał o pokusie pogoni za nią. Nawiązując do Euro 2012 mówił o problemie alkoholowym o tym co się dzieje w tak zwanej Strefie kibica. Dziękując Panu Bogu za Matkę, ks. biskup dziękował również ludowi za wytrwałość przy Niej za cierpliwość, za tradycję i miłość ku Niej przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

W czasie uroczystych obchodów 25-tej rocznicy koronacji Obrazu Pani Ostrożańskiej śpiewy liturgiczne wykonywał chór ,, Voci Cantati” działający przy sokołowskim domu kultury wraz z chórem z Ostrożan .

Katarzyna Kryńska

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ  TUTAJ

Uroczysta Eucharystia i koncert uczestników Drohiczyńskich Warsztatów Muzyki Liturgicznej w Ostrożanach

Trwając w Winnicy przynosimy owoc obfity

Uroczysta Eucharystia i koncert uczestników Drohiczyńskich Warsztatów Muzyki Liturgicznej w Ostrożanach

6.V.2012 roku w Ostrożańskim sanktuarium Eucharystia o godzinie 12.00 miała charakter bardzo uroczysty. Liturgię  upiększał  diecezjalny chór Warsztatów Muzyki Liturgicznej.

Eucharystii przewodniczył ks. Stanisław Jaszczołt zaś homilię wygłosił ks. Mariusz Bartosiak. Nawiązując do Ewangelii tego dnia kaznodzieja mówił ,, trwajcie we Mnie a Ja w was trwać będę….ja jestem krzewem winnym wy latoroślami,, kto trwa we mnie a ja w nim ten przynosi owoc obfity.. ”mówił o winnicy jakim jest Kościół św.<< jeśli będziemy trwali w tej winnicy, będziemy przynosili owoc obfity, natomiast jeśli odrzucimy tą winnicę, to co ona za sobą niesie, to zostanie ta latorośl, odcięta, wyrzucona i spłonie. Jeżeli chcemy żyć tym, co Boże to nie możemy się od niej odcinać i żyć własnym życiem .Coraz częściej słyszymy stwierdzenie, że wierzę w Boga ale nie w Kościół, a św. Cyprian mówi,, nie możesz mieć Boga za Ojca jeśli nie masz Kościoła za Matkę. Zaś św. Augustyn mówi: W jakiej mierze ktoś kocha Kościół Chrystusa w takiej ma Ducha świętego. Kościół to wspólnota ludu Bożego, która wzrasta w Kościele i która chce się ubogacać DARAMI KTÓRE SĄ W KOŚCIELE, i która chce być w swoim życiu Bogu wierna. Mamy tak wszczepić się w winnice Kościoła, aby jak najwięcej czerpać, aby jak najwięcej czerpać dla naszego życia, abyśmy w godny sposób mogli przeżywać przynależność do Kościoła Bożego. Nie możemy być interesantami, którzy przychodzą zaspokoić swoje potrzeby, skorzystać z usługi. Mamy z miłością włączać się w życie Kościoła i żyć nim, mam być wszczepiony tak na serio w tą Winnicę i mam wydać owoce. Ksiądz Mariusz zadawał też pytanie jaka jest moja odpowiedzialność za Kościół, czy, jestem przykładnym chrześcijaninem, czy potrafię tej Winnicy strzec, bronić i pielęgnować , czy swoim przykładem przyciągam innych do Kościoła ? Czy Kościół to dla mnie Matka? Mamy być mocni i silni Kościołem, aby stawał się coraz piękniejszy, coraz silniejszy, ale przede wszystkim, by stawał się znakiem zbawienia znakiem drogi, która prowadzi ku prawdzie jaką jest Jezus Chrystus.

Po Eucharystii uczestnicy Drohiczyńskich Warsztatów Muzycznych dali koncert pieśni Maryjnych. Uczestniczyło w nim ok35 osób ale to tylko niespełna połowa chóru. Na zakończenie kustosz sanktuarium w Ostrożanach ks. Roman Szmurło podziękował młodzieży i życzył wiele darów Ducha św. w egzaminach , które czekały przed nimi, czy to sesje czy matury. Wierni parafii Ostrożany również z wielka radością wysłuchali przygotowanych utworów i są wdzięczni Panu Bogu za to, iż gromadzi młodzież w swojej Winnicy , by ta wydawała w swym życiu owoc obfity.

Katarzyna Kryńska

 

Więcej zdjęć TUTAJ

 

Drohiczyńscy alumni u stóp Pani Ostrożańskiej

Drohiczyńscy alumni u stóp Pani Ostrożańskiej

 

Drugiego maja w przeddzień święta Matki Bożej Królowej Polski w tygodniu modlitw o powołania zakonne i kapłańskie 25-cio osobowa grupa alumnów WSD w Drohiczynie pielgrzymowała do stóp Pani Ostrożańskiej, by tu oddać Jej pokłon i prosić Jezusa za Jej wstawiennictwem, o potrzebne łaski na drodze powołania do kapłaństwa, dziękując jednocześnie za dar kapłaństwa. Na czele pielgrzymki szedł ojciec duchowny ks. Jarosław Przeździecki i ks. prof. Zenon Czumaj. Do grupy pątników na Eucharystie dołączyli też inni księża, którzy w liczbie ośmiu osób koncelebrowali Mszę świętą a byli to ks. prał. Henryk Nowak, ks. prał. Bogusz Jan, ks. prał. prof. rektor WSD w Drohiczynie Tadeusz Syczewski, oraz miejscowi kapłani, ks. Mariusz Bartosiak, ks. Stanisław Jaszczołt oraz kustosz sanktuarium ks. Roman Szmurło, który na wstępnie bardzo gorąco powitał przybyłych gości.

Homilie wygłosił ks. kan. Jarosław. który na wstępie sięgnął do testamentu błogosławionego Jana Pawła II ,, Zamach na moje życie z 13.V.1981(…)Tym głębiej czuję, że znajduję się całkowicie w Bożych Rękach - i pozostaję nadal do dyspozycji mojego Pana, powierzając się Mu w Jego Niepokalanej Matce (Totus Tuus).”

Za błogosławionym papieżem chcemy powtarzać Totus Tuus oraz za sługą Bożym kardynałem Augustem Hlondem ,,Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję” – mówił ks. Przeździecki. Stwierdził również fakt:,, to że Maryja stoi na drodze powołania jest wyrazem naszej wiary”.

Na zakończenie Mszy św. dziekan alumnów Żandarmski Artur przekazał na ręce ks. Romana Szmurło bieliznę kielichową z motywem maryjnym jednocześnie dziękując Matce, która wszystko rozumie, która obdarza dobrem, która jest z nami w każdy czas. Prosił o modlitwę za kapłanów, by byli zawsze na wzór Jezusa Chrystusa.

Po wieczornej adoracji i uczcie duchowej wszyscy posilili się w centrum duszpastersko-pielgrzymkowym przy parafii w Ostrożanach.

Katarzyna Kryńska

 

Więcej zdjęć TUTAJ

Rekolekcje wielkopostne połączone z peregrynacja relikwii błogosławionego Jana Pawła II

„Kościół moim domem”
Rekolekcje wielkopostne połączone z peregrynacja relikwii błogosławionego Jana Pawła II w Ostrożanach


      W dniu 25marca w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne , którym w tym roku towarzyszył błogosławiony Jan Paweł II , którego kropla krwi na materiale umieszczona została w relikwiarzu. Sam relikwiarz zaś przypominał ekumeniczny krzyż ,  stojący na placu celebry podczas pielgrzymki Ojca Świętego do Drohiczyna w 1999roku.
Tegoroczne  rekolekcje poprowadził  ks. Jarosław Przeździecki- ojciec duchowny wyższego Seminarium w Drohiczynie i wykładowca tegoż seminarium.
Pierwszego dnia rekolekcji wierni zgromadzili się w świątyni po raz drugi tego dnia, z pieśnią barki na ustach, by o godzinie 19 powitać relikwie Ojca Świętego Jana Pawła II , po czym rekolekcjonista przypomniał znaczenie relikwii. Następnie kustosz sanktuarium w Ostrożanach ks. dr Roman Szmurło przedstawił krótki życiorys błogosławionego. W dalszej części uroczystości zostały odśpiewane Gorzkie Żale w trakcie których ks. Jarosław wygłosił kazanie pasyjne przypominając krzyż cierpienia Ojca świętego Jana Pawła II. Wieczorne uroczystości w parafii w Ostrożanach zakończyły się apelem jasnogórskim.
      Całe tegoroczne rekolekcje oparte były na życiu błogosławionego Jana Pawła II. Pierwsze zdanie które zostało wygłoszone w rekolekcje pochodzi z testamentu błogosławionego Jana Pawła II z1980 roku ,, że z możliwością śmierci każdy zawsze musi się liczyć…”w homilii Ks. Przeździecki mówił o grzechu. O tym, iż tragedią jest utracić poczucie grzechu, na co składa się: życie poza Bogiem, brak poczucia winy, rozpad małżeństw…Kaznodzieja przypominał że ojciec św. był Tym, który budził sumienia. Tu wspomniał o jego książce ,,Wstańcie, chodźmy!”
       Drugi dzień rekolekcji poświęcony był uroczystościom Zwiastowania Najświętszej Maryi  Panny, jak też świętowano Dzień świętości życia, który został ustanowiony, jako odpowiedz na apel encykliki Jana Pawła II ,,Evangelium  vitae” W tym dniu kaznodzieja zachęcał, by przyłączyć się do adopcji duchowej dziecka poczętego.
      Ostatni zaś dzień rekolekcji upłynął pod hasłem rodziny. Tego dnia przyświecały słowa Ojca Świętego Jana Pawła II,, rodzino co mówisz sama o sobie..” Małżonkowie uczestniczący w rekolekcjach odnowili przyrzeczenia małżeńskie.  Rekolekcje wielkopostne w sanktuarium diecezjalnym w Ostrożanach przygotowały lud wierny do owocnego przeżywania Świętego Triduum Paschalnego.
Na zakończenie była możliwość ucałowania relikwii błogosławionego Ojca świętego Jana Pawła II.


Kryńska Katarzyna

Rekolekcje wielkopostne połączone z peregrynacja relikwii błogosławionego Jana Pawła II

Więcej zdjęć TUTAJ