rozaniec

SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ W OSTROŻANACH

logo parafia ostrozany

Matka dobra i łaskawa-24. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej

Matka dobra i łaskawa
24. rocznica koronacji obrazu matki Bożej Ostrożańskiej

      W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 1 lipca w sanktuarium diecezjalnym w Ostrożanach rozpoczęło się nabożeństwo 40-godzinne poprzedzające 24. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej. Rekolekcje przeprowadził ks. Mariusz Boguszewski. Kaznodzieja podkreślał, że Msza św. jest największą ofiarą, jaką Bóg mógł nam podarować. Tu Jezus Chrystus staje się prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem i tu, w tym akcie, jest to, co wydarzyło się w raju, co wydarzyło się na Golgocie oraz to, co wydarzy się w czasie Sądu Ostatecznego. Zadawał również pytania, czy umiemy dziękować za największy dar, jakim jest Eucharystia, czy odczuwamy pragnienie uczestniczenia w niej? Następnie podkreślił, iż nabożeństwo 40-godzinne to najpiękniejszy czas w życiu parafii w ciągu roku. To adoracja i dialog z najlepszym i największym Bogiem, to wpatrywanie się w Niego, to stawianie sobie pytań, czy rzeczywiście jestem prawdziwą matką, dzieckiem…, jak mam się poprawić? Ks. Mariusz apelował, byśmy nie żałowali czasu na adorację, bo wtedy możemy usłyszeć prawdę o sobie samym, bicie Serca Jezusowego, które jest odpowiedzią na wszystkie nasze pytania.
      Następnego dnia, w święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, kaznodzieja zwrócił uwagę na Maryję, która zawsze wskazuje na Chrystusa, która jest pierwszą chrześcijanką. Ks. Boguszewski zwrócił również uwagę na modlitwę, jak ona powinna wyglądać. Zaznaczył, że spełnianie obowiązków, które życie na nas nakłada, ofiarowanie każdej sprawy Bogu, jest doskonałą modlitwą.
      W niedzielę 3 lipca sanktuarium od wczesnych godzin rannych uroczyście obchodziło 24. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej papieskimi koronami. Bardzo liczną grupę przybyłych stanowili pielgrzymi z Hajnówki na czele z ks. Andrzejem Falkowskim i siostrami klaryskami. Przybyły też siostry karmelitanki, siostry ukryte oraz kapłani.
       Tego dnia uroczystą Sumę odprawił i homilię wygłosił ks. Zdzisław Jancewicz. W homilii przytoczył świadectwo postawy rodziców, którzy już w kilka dni po narodzinach swego dziecka przynieśli je do lubelskiej katedry i przedstawili je Maryi, a przez Nią Jej Synowi. Kaznodzieja zwrócił się do wiernych, by otworzyli swe serca i wszystko przedstawili Najlepszej z Matek, a Ta oprowadzi właściwą drogą – do Jezusa. Nawołując do napisu widniejącego na miejscu celebry: „Niech rodziny będą święte, duch miłości nie zanika”, zwrócił uwagę na rodzinę, na małżeństwa, które są początkiem rodziny. Ubolewał nad tym, że niektóre instytucje robią wszystko, aby dzisiaj rodzina nie była popularna. Dlatego musimy bronić rodziny, dbać o to, aby nasze rodziny były Bogiem silne, aby rodzina pozostała nadal fundamentem życia społecznego. Apelował, by walczyć ze związkami niesakramentalnymi czy jednej płci, domagającymi się legalizacji adopcji. Kaznodzieja poruszył też problem in vitro oraz eutanazji Mocno podkreślał, że rodzina powinna być oparta na wartościach chrześcijańskich.
      Po Eucharystii nastąpiła procesja eucharystyczna, którą poprowadził ks. Paweł Rytel-Andrianik.


Katarzyna Kryńska

24. rocznica koronacji obrazu matki Bożej Ostrożańskiej

Więcej zdjęć TUTAJ

„Cały Twój, Maryjo” –zawierzyć Maryi na wzór bł. Jana Pawła II-Wieczernik Maryjny

„Cały Twój, Maryjo” –zawierzyć Maryi  na wzór bł. Jana Pawła II


      14 maja w sanktuarium w Ostrożanach odbył się Wieczernik Maryjny. Był on dziękczynieniem za beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II, jak też, za łaski, którymi był obdarzany przez całe swe życie, a w szczególności za łaskę ocalenia 13 maja 1981 r. To spotkanie było zarazem ostatnim dniem tzw. białego tygodnia dla dzieci pierwszokomunijnych. Nabożeństwo poprowadził ks. Marek Żarski, proboszcz z Tokar, który cieszył się z możliwości modlitwy wśród tych dzieci, ponieważ w parafii, w której pracuje, ze względu na małą liczebność, I Komunie odbywają się co dwa lata.
      Tego dnia do sanktuarium ostrożańskiego przybyli pielgrzymi z parafii Drohiczyn, Skrzeszew, Sawice, jak też indywidualni pątnicy. Intencją Mszy św. były objęte wszystkie sprawy biorących udział w Wieczerniku. W homilii kaznodzieja, zwracając się w pierwszej kolejności do dzieci, przypomniał orędzie fatimskie z 13 maja 1917 r., jak również fakt, iż w wigilię rocznicy objawień fatimskich 12 maja 1991 r., przebywając w Fatimie, bł. Jan Paweł II podarował jako wotum Matce Bożej jedną z kul, które miały przynieść mu śmierć na Placu św. Piotra w Rzymie. Kulę tą umieścił w koronie zdobiącej głowę Pani Fatimskiej. Ks. Żarski przypomniał również, że podczas pielgrzymki do Polski w 1983 r. Ojciec Święty podarował pas sutanny przestrzelony w czasie zamachu i umieszczony w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze.
      Po Eucharystii odmówiono Litanię Loretańską, a następnie modlono się tajemnicami Różańca św., polecając Pani Ostrożańskiej wszystkie prośby i dziękczynienia, jak też modląc się w intencjach Ojca Świętego Benedykta VI, bp. Antoniego Dydycza, o zdrowie dla naszego dziekana ks. Mieczysława Onyśka i w intencji naszych księży Romana Szmurły i S t. Jaszczołta. Modlące się kółka różańcowe i wspólnoty maryjne nie zapomniały też o swoim opiekunie ks. Romanie Kowerdzieju, jak też o Renacie Przewoźnik. Na zakończenie nabożeństwa p. Domaraczenko – dekanalny opiekun kółek różańcowych rozdał wiernym Nowennę Pompejską, którą odmawiamy nieprzerwanie przez 54 dni. Każdego dnia odmawiamy cały Różaniec. Jest to nowenna w sprawach trudnych, a jednocześnie jest ona najsilniejszą drogą modlitwy do Maryi.

Katarzyna Kryńska


Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia – konsekracja ołtarza i domu parafialnego w Ostrożanach

 Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia – konsekracja ołtarza i domu parafialnego w Ostrożanach


Mroźny sobotni dzień 26 lutego na zawsze wpisze się w historię ostrożańskiej wspólnoty. Tego dnia parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach przeżywała uroczystość konsekracji ołtarza i poświęcenia domu parafialnego z zapleczem duszpastersko-pielgrzymkowym


      Na tę niecodzienną uroczystość do ostrożańskiego sanktuarium przybyli: pasterz diecezji drohiczyńskiej bp Antoni Dydycz, ks. prał. Zbigniew Rostkowski, ks. prał. Stanisław Ulaczyk i ks. prał. Tadeusz Syczewski z Kurii diecezjalnej, infułat z Sokołowa Podlaskiego ks. Jan Sobiechowicz, kapłani z Drohiczyna i całego dekanatu nadbużańskiego, przewodniczący komisji remontowo-budowlanej ks. Kazimierz Siekierko oraz dziekan siemiatycki ks. Bogusław Kiszko. Nie mogło też zabraknąć architekta budowy Andrzeja Nowakowskiego z Białegostoku, jak i inż. Adama Sadłowskiego – kierownika budowy z Sokołowa Podlaskiego. Przybyły władze samorządowe, a wśród nich były starosta Jan Zalewski, burmistrz Wojciech Borzym oraz wójtowie Antoni Tymiński i Krzysztof Radziszewski. Licznie zebrali się również parafianie, by dziękować Panu Bogu za błogosławieństwo i dzieła, które ostatnio tam powstały.
      Po słowach powitania przez kustosza sanktuarium ks. Romana Szmurłę bp Antoni Dydycz pobłogosławił wodę, którą następnie oczyścił nowy ołtarz.
W homilii Ksiądz Biskup podkreślił wagę najważniejszego miejsca w kościele, jakim jest ołtarz, na którym co dzień dokonuje się Najświętsza Ofiara Jezusa Chrystusa i z którego płynie Sowo Boże. Zaznaczył: „Nic dziwnego, że z konsekracją nowego ołtarza łączy się poświęcenie domu parafialnego, który w inny sposób, ale wypełnia podobne funkcje. Bo to dom, w którym może przebywać kapłan, mogą przebywać wierni, pielgrzymi… Będą tam przygotowywali się do tego, co będą przeżywać w kościele lub odwrotnie, rozważać to, co usłyszeli lub czego doświadczyli w czasie Eucharystii”.
      Nawiązując do Ewangelii (Mk 10, 13-16), kaznodzieja mówił, że wszystko zaczyna się od dzieci. One niosą niekiedy za sobą problemy, ale są przyszłością i w nich nasza nadzieja i radość. W czasie homilii ubolewał nad dwoma milionami naszych rodaków, którzy pracują za granicami naszego kraju, mieszkają nie w swoim domu, jedzą nie przy swoim stole, bo w naszej ojczyźnie nie ma dla nich pracy. Zadawał pytanie, kto doprowadził do tego, że jest tu 13% bezrobotnych. Tam, gdzie nie ma pracy, nie ma stołu, nie ma ołtarza! Ksiądz Biskup prosił, by Maryja dodała sił do przezwyciężenia wszelkiego rodzaju zakłamań i oszustw na różnych szczeblach, bo są one powodem, źródłem dramatu i tragedii wielu tysięcy ludzi. Bóg nam błogosławi, towarzyszy, mówił: „Tylko musimy umieć wybierać i postępować zgodnie z prawdą i sprawiedliwością. Niech ten ołtarz dodaje nam sił tą trwałością duchową, która powinna być trwała jak nasza wiara, jak powinna być mocna nasza nadzieja, jak powinna być trwała nasza miłość”.
      Po homilii została odśpiewana Litania do Wszystkich Świętych, po czym w ołtarzu umieszczono relikwie męczenników, te same, które znajdowały się w poprzednim ołtarzu, by podkreślić ciągłość i jedność. Następnie odbyło się namaszczenie ołtarza na podkreślenie żywej łączności z Jezusem Chrystusem i by w ten sposób przygotować ten ołtarz, jako miejsce najbardziej godne, na przyjmowanie Syna Bożego. W dalszej części nabożeństwa nastąpiło okadzenie ołtarza na znak zjednoczenia wiernych z Bogiem i między sobą. Następnie zostało postawione na ołtarzu światło, które symbolizuje zmartwychwstanie i nowe życie.
      Po Eucharystii nastąpiło uroczyste odczytanie dekretu, czyli dokumentu, który potwierdza zakończenie budowy domu parafialnego. Przy tej okazji zostały wręczone odznaczenia „Benemerenti” osobom szczególnie zaangażowanym w prace nad powstaniem domu parafialnego z zapleczem duszpastersko-pielgrzymkowym, a byli to inż. Adam Skałdanowski, Roman Skowroński, Stanisław Bolewski i Hieronim Twarowski. Na zakończenie przedstawiciele parafii oraz kustosz ks. Roman Szmurło podziękowali z głębi serca tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania domu parafialnego, jak i mensy ołtarzowej. Podsumowując uroczystości, Biskup Drohiczyński życzył, byśmy umieli współpracować z Bogiem i żyć w zgodzie miedzy sobą. Na zakończenie Ksiądz Biskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym.


Katarzyna Kryńska

Wierni i kapłani zgromadzeni na uroczystości fot: ks. Artur Płachno  Mszy św. przewodniczył pasterz diecezji bp Antoni Dydycz  Moment namaszczenia nowego ołtarza  Okadzenie ołtarza na znak zjednoczenia wiernych z Bogiem i między sobą Światło, które symbolizuje Zmartwychwstanie Jezusa i nowe życie  Poświęcenie domu parafialnego fot: ks. Artur Płachno

Dzień modlitw za chorych

Dzień modlitw za chorych

      Światowy Dzień Chorego został ustanowiony na prośbę Ojca Świętego Jana Pawła II w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kard. Fiorenzo Angeliniego 13 maja 1992 r., a po raz pierwszy obchodzono go we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes 11 lutego 1993 r.
      W diecezjalnym sanktuarium w Ostrożanach uroczystości z racji tego święta odbyły się 12 lutego na Wieczerniku Maryjnym. Na spotkanie przybyli parafianie i pielgrzymi z innych zakątków diecezji, by za pośrednictwem Tej, która doznawała cierpienia, patrząc na mękę Chrystusa, wypraszać zdrowie i siły do niesienia swoich krzyży. Głównym punktem nabożeństwa była Eucharystia sprawowana przez kustosza sanktuarium ks. Romana Szmurłę. W jej trakcie Bogu przedstawione zostały wszystkie osoby cierpiące, chore, udręczone wszelkimi trudnościami, a w szczególności te przykute do łoża boleści, by otrzymali moc do dźwigania swojego brzemienia, proszono też o siłę do współcierpienia i cierpliwość dla tych, którzy przebywają z chorymi. Modlitwą zostało ogarnięte również Kółko Żywego Różańca z Siemiatycz pw. św. Moniki.
      W homilii ks. Roman podkreślał wagę i sens cierpienia, jak też wzywał do uwrażliwienia parafian na potrzeby chorych i cierpiących. Mówił, że do końca nie jesteśmy w stanie zrozumieć chorego człowieka, dopóki sami nie zostaniemy przyciśnięci własnym krzyżem. W takich chwilach musimy zawsze powierzać się Matce Boleściwej, Ona pomoże znieść każdy ból. Dalej mówił, by te krzyże, które zostały na nas nałożone, znoszone były z cierpliwością i przede wszystkim ofiarowane Chrystusowi, by chorzy karmili się Najświętszym Ciałem i Krwią Jego. Cierpienie bez Chrystusa nie ma sensu i nie sposób go zrozumieć, za o znoszone z Nim przynosi błogosławione owoce, przemienia człowieka, który często przez cierpienie zmienia swoje życie, modli się, inaczej zaczyna patrzeć w przyszłość, rozumie to, iż z każdym dniem zbliża się ku wieczności. Na zakończenie homilii kaznodzieja nawoływał do wzajemnej modlitwy: „Niech ten czas wspólnej modlitwy sprawi, byśmy częściej modlili się za chorych, a ci którzy są chorzy, niech pamiętają, by modlić się za tych, którzy są obok nich, bo ten, kto jest zdrowy, nie wie, kiedy spotka go choroba, zaś chorzy nie wiedzą, jak długo będą nieśli swe krzyże, kiedy ich Bóg do siebie powoła”.
      Po Eucharystii rozważano chwalebne części Różańca św., w trakcie których zostały przedstawione Bogu za wstawiennictwem Pani Ostrożańskiej wszelkie prośby o różnego rodzaju uzdrowienia na ciele i duszy, często dotyczące zatroskania o wiarę młodego pokolenia, składane przez pielgrzymów w ostatnim czasie. W czasie spotkania nie zapomniano również o osobach służby zdrowia posługujących na naszym terenie. Na zakończenie wszyscy przyjęli specjalne błogosławieństwo na wzór Lourdes.

Katarzyna Kryńska

Sakrament Namaszczenia Chorych

III Zjazd Rodu Klepackich

III Zjazd Rodu Klepackich

      25 września w diecezjalnym sanktuarium w Ostrożanach odbył się III Zjazd Rodu Klepackich. Inicjatorem tych spotkań był prof. Zbigniew Doliwa-Klepacki. Współorganizatorami zaś prof. Bogdan Klepacki i Tadeusz Klepacki – mieszkaniec Klepacz należących do parafii Ostrożany. Na spotkanie przybyło 75 osób. III Zjazd zainaugurowała Msza św. sprawowana przez wikariusza generalnego, kanclerza Kurii w Drohiczynie ks. prał. Zbigniewa Rostkowskiego, który przybył w imieniu bp. Antoniego Dydycza.
      Na wstępie Eucharystii Ksiądz Kanclerz odczytał słowa Księdza Biskupa, podkreślając jego duchową więź z całym rodem, czytał iż „to modlitewne spotkanie u Matki Ostrożańskiej jest wyjątkowym świadectwem wartości rodziny, w tym spotkaniu ukazuje się Matka Najświętsza, Królowa Rodzin, tą atmosferą umacnia się wierność każdej rodziny, mijają lata, całe pokolenia odchodzą z tego świata, ale coś jednak pozostaje, w pamięci następców żywa jest symbolika herbu jako znaku jedności, Pan Bóg zaś przenosi z pokolenia na pokolenie pewne wspomnienia, rodzinne zwyczaje i dążenia, ród trwa, ten sam od wieków, ten sam w kościele, ten sam na cmentarzach, ten sam w rodowych Klepaczach i zawsze ten sam w kolejnych umysłach i sercach, tylko Boża Miłość mogła tak bardzo ubogacić człowieka, zapraszając go do uczestnictwa we własnej Miłości”. Najświętsza Ofiara była sprawowana w intencji Klepackich gości i mieszkańców Klepacz. Kaznodzieja rozpoczął homilię słowami św. Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian (11, 23): „Ja bowiem otrzymałem od Pana, co wam przekazuję”. Mówił, iż nie należy się wstydzić tradycji, podkreślił, iż w dzisiejszym świecie przekształca się znaczenie słowa „tradycja”, utożsamiając je z zacofaniem, uwstecznieniem, przeszłością, a przecież rzeczywiste znaczenie słowa „tradycja” to przekaz, przekazywanie. Przekazywanie obyczajów, pewnych wartości moralnych, religijnych. Kaznodzieja apelował, iż państwa Unii Europejskiej też mają swoje tradycje, a nieprawdą jest, gdy ktoś mówi, że wstyd jest być tradycyjnym. Wspomniał o darze przeszłych pokoleń, o dziejach rodziny Rostkowskich. Podkreślił, iż nasza wiara oparta jest na Piśmie Świętym i na tradycji.
      Po Eucharystii przedstawiciele rodu Klepackich złożyli podziękowania na ręce ks. Rostkowskiego za to, iż tu u stóp Matki Najświętszej mogą spotkać się i przekazywać swoje tradycje. Na zakończenie odśpiewano pieśń „My chcemy Boga”. Następnie wszyscy udali się przed kościół, by zrobić pamiątkowe zdjęcie. Dalsza część zjazdu odbyła się w centrum spotkań mieszkańców wsi Klepacze, czyli w remizie straży pożarnej. Były przemówienia, podziękowania na ręce burmistrza Borzyma za pomoc w odnowieniu remizy, jak również wspólna agapa.

Katarzyna Kryńska

III Zjazd Rodu Klepackich

Więcej zdjęć TUTAJ