rozaniec

SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ W OSTROŻANACH

logo parafia ostrozany

Będą służyć przy ołtarzu

Będą służyć przy ołtarzu

      Dzień 27 września zapisał się w sanktuarium w Ostrożanach jako wyjątkowy i bardzo uroczysty, a to z racji, iż tego dnia w czasie Eucharystii do grona kandydatów do służby ministranckiej zostały przyjęte 3 dziewczynki i 4 chłopców.
      Po modlitwie wiernych kustosz sanktuarium ks. Roman Szmurło poprosił o wystąpienie kandydatek i kandydatów do pełnienia tej zaszczytnej służby, a byli to: Sylwia Jadłowska, Emilia Niewiarowska, Oliwia Wilgatek, Piotr Arbaszewski, Adrian Jadłowski, Arkadiusz Czarkowski, Radosław Klepacki.
      Kandydaci po odmówieniu modlitwy, prosząc o wstawiennictwo za przyczyną św. Dominika Savio, patrona ministrantów, zostali z radością przyjęci przez ministrantów, jak też przez całą wspólnotę parafii Ostrożany. Ufamy, że po dokładnym przygotowaniu będą z godnością służyć przy ołtarzu, czego im w imieniu całej wspólnoty z całego serca życzymy.

Katarzyna Kryńska

                                                  Do grona kandydatów do służby ministranckiej zostały przyjęte 3 dziewczynki i 4 chłopców   Do grona kandydatów do służby ministranckiej zostały przyjęte 3 dziewczynki i 4 chłopców

Przez Maryję do Jezusa-odpust ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Przez Maryję do Jezusa

      Matka Boża Ostrożańska gromadzi u swych stóp wiernych zarówno z różnych zakątków Polski, jak i z zagranicy, by im błogosławić i być Przewodniczką w drodze do Chrystusa. Okazją ku temu był odpust ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, obchodzony 8 września, zwany także świętem Matki Bożej Siewnej. Tego dnia do sanktuarium w Ostrożanach przybyli czciciele Matki Bożej. Licznie zgromadzili się również kapłani, którym przewodził dziekan dekanatu siemiatyckiego ks. Bogusław Kiszko. Przybyli także kapłani z diecezji siedleckiej, mieszkańcy Domu św. Antoniego pochodzący z parafii ostrożańskiej, jak również kapłani wywodzący się z tej parafii, którzy służyli posługą w konfesjonałach.
      Homilię wygłosił kapłan pochodzący z diecezji drohiczyńskiej, obecnie pracujący w Soczi nad Morzem Czarnym ks. Stanisław Ireneusz Izdebski, który mówił o pobożności polskiej, o zamiłowaniu Polaków do Matki Bożej. Przytoczył świadectwo Artura z Rosji, który wraz z rodziną pielgrzymował w tym roku na Jasną Górę i był zauroczony pobożnością naszego narodu. Kaznodzieja przypomniał również i dokładniej przybliżył historię ikony Matki Bożej Kazańskiej, która w 1920 r. została wykradziona z sanktuarium prawosławnego; następnie świątynię tę zamieniono na fabrykę papierosów. Ikona zaś wędrowała po wielu aukcjach świata, aż w końcu trafiła w ręce katolickiej organizacji, która przekazała ją do Watykanu Papieżowi Janowi Pawłowi II. Przez 10 lat ikona Matki Bożej znajdowała się w papieskich apartamentach z myślą przekazania Kościołowi prawosławnemu. Jednak jedno z największych pragnień Ojca Świętego, jakim była pielgrzymka do Rosji, nie spełniło się. Nie mogąc udać się tam osobiście, Jan Paweł II przez swych delegatów przekazał ikonę Matki Bożej Kazańskiej dla patriarchy moskiewskiego Aleksa II. Data 28 sierpnia 2004 r. pozostała jedną z najważniejszych dat współczesnej historii ruchu ekumenicznego, a sanktuarium w Kazaniu nadal łączy na modlitwie katolików, prawosławnych i muzułmanów. Cudowne działanie Matki Bożej sprawiło, że władze miasta wybudowały w Kazaniu nowy kościół katolicki. Jak mówił kaznodzieja, mamy ciągle uczyć się i naśladować Matkę Najświętszą na wzór sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, który powiedział, iż „Bóg nie chce inaczej udzielać się światu, jak tylko z ramion Maryi”.
      Na koniec uroczystej Eucharystii celebrans pobłogosławił ziarna zboża siewnego, prosząc Boga, by nikomu nigdy nie zabrakło chleba codziennego. W dalszej kolejności kustosz sanktuarium ks. Roman Szmurło podziękował wszystkim „za tak liczne zgromadzenie, za życzliwość wzajemną, która jest przejawem opieki Matki Bożej”.
      Następnie wszyscy zgromadzeni w świątyni, jak i na placu celebry przed wystawionym Najświętszym Sakramentem oddali się pod opiekę Matki Bożej Ostrożańskiej, po czym nastąpiła procesja eucharystyczna, którą poprowadził dziekan ks. Kiszko. Na zakończenie uroczystości wierni otrzymali z rąk przedstawiciela Rycerstwa Niepokalanej medaliki z cudownym wizerunkiem Matki Bożej.

Katarzyna Kryńska

                                           Procesji eucharystycznej przewodził dziekan ks. Bogusław Kiszko  Odpust ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Pierwszy etap bielskiej grupy XIX Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę

Pierwszy etap bielskiej grupy XIX Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę

      W dniu 31.07.2009r. w sanktuarium diecezjalnym w Ostrożanach swój przystanek miała bielska, pierwsza grupa XIX Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę. Grupie tej przewodniczył ks. Piotr Jurczuk, który u stóp Pani Ostrożańskiej sprawował Eucharystię. Kazanie zaś wygłosił ks. Tomasz Szmurło. Nawiązując do Ewangelii zadał pytanie - jakie są moje relacje z Bogiem? Czy nie jesteśmy jak mieszkańcy Nazaretu, którzy nie przyjęli nauczającego Jezusa, czy podejmując trud pielgrzymowania mamy świadomość do jakiego celu dążymy... czy nie idziemy tylko dlatego, że wokół są fajni ludzie, miła atmosfera. Mamy sobie uświadomić, że idziemy na spotkania z Jezusem Chrystusem i Jego Matką.
      Rodzi się pytanie dlaczego człowiek pielgrzymuje? Przecież Chrystusa można odnaleźć wszędzie..., już w Biblii znajdujemy odpowiedź na to pytanie, otóż od czasu wypędzenia człowieka z raju, człowiek musi chodzić, nie może zagrzać miejsca, chodzić to znaczy szukać, szuka się pielgrzymując, pielgrzymując głową i sercem nie tylko nogami. Na zakończenie homilii ks. Tomasz zwrócił się do pielgrzymów "szukajcie dobrych intencji naszego pójścia, idąc do Matki chciejmy odnaleźć dobre i pozytywne intencje."
      Po uczcie duchowej na placu przykościelnym pątnicy posilili się też obiadem przygotowanym przez wspólnotę parafii Ostrożany. W dowód wdzięczności ks. Piotr podarował kustoszowi sanktuarium ks. Romanowi Szmurło kubek pielgrzyma a wierni otrzymali karty Duchowego Pielgrzyma, by w łączności z nimi mogli duchowo pielgrzymować na Jasną Górę.


Katarzyna Kryńska

Pierwszy etap bielskiej grupy XIX Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę  Pierwszy etap bielskiej grupy XIX Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę  Pierwszy etap bielskiej grupy XIX Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę  Pierwszy etap bielskiej grupy XIX Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę  Pierwszy etap bielskiej grupy XIX Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę

Wieczernik Maryjny

Wieczernik Maryjny

      W piękne sobotnie popołudnie11 lipca w sanktuarium w Ostrożanach odbył się jak zwykle w drugą sobotę miesiąca Wieczernik Maryjny. Na to czuwanie przybyli wierni z ostrożańskiej parafii, jak też z parafii Kłopoty, Drohiczyna oraz z parafii perlejewskiej. Nabożeństwu przewodniczył ks. prał. Henryk Nowak, zaś Eucharystię sprawował ks. Edmund Karolczak, który to w czerwcu tego roku obchodził 50-lecie święceń kapłańskich. Czuwanie rozpoczęło się wystawieniem Najświętszego Sakramentu, przed którym rozważano części chwalebne Różańca św. Kolejne tajemnice rozpoczynały różne osoby, ministranci, pielgrzymi z innych parafii na czele z rektorką sekcji maryjnej „O dobrą śmierć” E. Leszczyńską, matki znajdujące się w kościele oraz jubilat ks. Edmund, ofiarowując je za cały świat, wszystkich obecnych, bp. Antoniego Dydycza, który dzień wcześniej obchodził 15. rocznicę sakry biskupiej, za ks. Edmunda i ks. Benedykta Karpińskiego z Domanowa w dniu jego imienin oraz za wszystkich wiernych zmarłych. Kolejnym etapem czuwania były Litania Loretańska i modlitwa do Matki Bożej Ostrożańskiej. Jako jedna wielka rodzina wszyscy podali sobie ręce i wspólnie odmówiono „Pod Twoją obronę”, po czym nastąpiło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Kulminacyjnym punktem nabożeństwa była Eucharystia jubileuszowa sprawowana przez ks. Karolczaka z racji 50. rocznicy święceń kapłańskich. W homilii Kaznodzieja przybliżył wszystkim postać św. Jana Maria Vianneya, kaznodziei z Ars, patrona proboszczów, którego to 150. rocznicę śmierci obchodziliśmy 4 sierpnia tego roku, a którego Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił patronem Roku Kapłańskiego. Ks. Edmund przedstawił też zadania, jakie trzeba wypełnić, by uzyskać odpusty w związku z rozpoczętym Rokiem Kapłańskim (zupełne i cząstkowe), zachęcił również, by w tym roku w sposób szczególny modlić się w intencji kapłanów oraz o liczne i dobre powołania kapłańskie i zakonne.
      Po skończonej Eucharystii wierni polecili Jubilata Matce Najświętszej, śpiewając „Życzymy, życzymy”. Na zakończenie ks. Edmund udzielił jubileuszowego błogosławieństwa, a ministranci rozdali obrazki ze św. Janem Vianneyem.

Katarzyna Kryńska

Tobie, Matko, nasz hołd oddajemy-22. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej

Tobie, Matko, nasz hołd oddajemy-22. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej


      W sanktuarium Matki Bożej w Ostrożanach od 3 lipca rozpoczęło się nabożeństwo poprzedzające 22. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej. Na tę uroczystość całą parafię przygotowywał ks. prał. Henryk Nowak z Domu św. Antoniego w Drohiczynie. W jednej ze swoich homilii powiedział słowa, które zapadły wielu głęboko w sercu. Kaznodzieja przypomniał, iż „dla chrześcijanina celem i sensem życia powinna być zawsze Eucharystia, która jest słońcem, źródłem i szczytem, bez której życie duchowe człowieka nie ma sensu”. To nabożeństwo było okazją ku temu, by wszyscy, którzy tylko pragnęli spotkać się z Panem, mogli skorzystać z sakramentu pokuty.
      Po dwudniowych ćwiczeniach duchowych nastał dzień upamiętniający wielką uroczystość na błoniach ostrożańskich, kiedy to dokładnie 5 lipca 1987 r. Prymas Polski kard. Józef Glemp uroczyście nałożył korony, poświęcone uprzednio przez Papieża Jana Pawła II na Jasnej Górze, na łaskami słynący wizerunek Matki Bożej. W niedzielę 5 lipca br. już od godzin rannych przybywali pielgrzymi z: Siemiatycz z parafii pw. św. Andrzeja Boboli i z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w łącznej liczbie 150 osób, z parafii pw. Trójcy Przenajświętszej z Dziadkowic, pielgrzymi z dekanatu ciechanowieckiego, z Ciechanowca i Perlejewa, oraz najliczniejsza grupa z dekanatu drohiczyńskiego z parafii Drohiczyn i Miłkowice w liczbie 200 osób, jak też indywidualni pielgrzymi czy też całymi rodzinami, niejednokrotnie z różnych zakątków kraju czy z zagranicy, by przed obliczem Pani Ostrożańskiej dziękować za otrzymane łaski, jak też prosić o błogosławieństwo na dalsze dni życia.
      „Tobie, Matko, nasz hołd oddajemy, gdy rocznicę koronacji czcimy...” – słowami tej pieśni rozpoczęto uroczystą Eucharystię z racji 22. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej. Następnie kustosz sanktuarium ks. Roman Szmurło powitał i pozdrowił wszystkich zgromadzonych słowami: „Niech będą Bogu Najwyższemu dzięki za to dzisiejsze zgromadzenie” oraz życzył, abyśmy „jeszcze bardziej zakochali się w Matce Bożej Ostrożańskiej i zawsze tutaj przybywali, bo Ona czeka na swoje dzieci i czeka z miłością”. Tego dnia swą obecnością zaszczycili nas również księża: ks. prał. płk Henryk Polak, kapelan Wojska Polskiego przy NATO w Brukseli, który przewodniczył Eucharystii, ks. kan. Tadeusz Kryński, proboszcz parafii pw. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, również wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie, który wygłosił homilię, ks. prał. Kazimierz Siekierko, dziekan dekanatu ciechanowieckiego, który poprowadził procesję eucharystyczną, ks. prał. Henryk Nowak, który przez dwa dni przygotowywał wiernych do uroczystości. Na uroczystości jubileuszu koronacji przybyło ponadto wielu innych kapłanów, alumnów i sióstr zakonnych, m.in. karmelitanek z Siemiatycz, jak też sióstr bezhabitowych.
      Na wstępie Mszy św. ks. Polak podkreślił wiarę naszego narodu, „gdzie ciągle i na zawsze Bóg jest na pierwszym miejscu, gdzie Matka Boża odbiera tak wyjątkową cześć jak tu, w Ostrożanach”. Następnie homilię wygłosił ks. Kryński, pochodzący z niedalekich Krynek Soboli, który podkreślił, iż miejsce, na którym się znajdujemy, jest dla diecezjan drohiczyńskich i wiernych Podlasia miejscem szczególnym, bliskim, pełnym ciepła i spokoju. „To właśnie tu – mówił – pielgrzymują od wieków ci, dla których słowo «Bóg» bardzo wiele znaczy, a dla których Matka Boża Ostrożańska trzymająca na lewym ramieniu Dziecię Jezus jest Wspomożycielską, Uzdrowieniem, Pocieszycielką...”. Dalej mówił: „Sanktuarium Matki Bożej Ostrożańskiej jest i będzie miejscem, w którym każdy z nas może usłyszeć głos Matki: «Ja pocieszę was, pot wam otrę z czoła i osuszę łzy... bóle swe i żale u stóp złóżcie wy, Ja jak tkliwa Matka los osłodzę zły, gdy was srogo trapi pełen trwogi czas, przy swym sercu czułym uspokoję was»”. Kaznodzieja przestrzegał też przed szczególnymi czasami, pełnymi niepokoi i lęków, w których tak łatwo jest zarzucić to, co było i jest fundamentem ludzkiego życia, fundamentem rodziny, każdej wspólnoty, prosił, by wsłuchiwać się w głos Matki: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie…”. Następnie wspomniał zakończony w ostatnich dniach czerwca Rok św. Pawła, w którym to często pojawiała się prośba o lekturę Pisma Świętego. Kaznodzieja apelował również o czytanie pism i książek katolickich, które przybliżają nas do Boga, prosił też o katolickie wychowanie dzieci i młodzieży w naszych rodzinach, aby z tych rodzin Bóg powoływał do swej służby jak najwięcej świadków wiary – takich kapłanów, których historia parafii ostrożańskiej wspomina i o których pamięta, chociażby nieoceniony dawny proboszcz śp. ks. Jan Auder. W rozpoczętym Roku Kapłańskim ks. Kryński prosił, by wierni zechcieli częściej wspomagać modlitwą swoich kapłanów. Kończąc homilię, zacytował słowa pieśni autorstwa ks. J. Audera: „My serca swe niesiemy Tobie w dani, racz przyjąć je, Ostrożan Śliczna Pani...”. Po Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna pod przewodnictwem ks. Siekierko. Na zakończenie uroczystości odśpiewano uroczyste „Te Deum”, po czym nastąpiło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Katarzyna Kryńska

22 rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej fot: ks. A. Płachno

Więcej zdjęć TUTAJ