rozaniec

SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ W OSTROŻANACH

logo parafia ostrozany

Do Ciebie Matko-Wieczernik Maryjny

Do Ciebie Matko

Wdniu 27. każdego miesiąca w sanktuarium Matki Bożej Ostrożańskiej odbywa się spotkanie modlitewne, zwane Wieczernikiem Maryjnym. Inicjatorem tego pięknego nabożeństwa był przed 5 laty ks. Paweł Rytel- Andrianik, który w latach 2001-2003 był wikariuszem naszej parafii. To tu do swej Matki przychodzą dzieci, młodzież, jak również starsze pokolenie, by wypraszać siły na każdy dzień swojego życia.

Głównym punktem jest Msza św. Następnie rozważany jest Różaniec. Wierni przynoszą swoje prośby i dziękczynienia na kartkach, które są wyczytywane między poszczególnymi tajemnicami, jak również te ukryte głęboko w sercu. Nie brakuje tez gości z innych parafii, np. mieszkańców Perlejewa czy Drohiczyna, którzy pielgrzymują pieszo lub na rowerach (w okresie letnim).

27 września o godz. 18 w sanktuarium Matki Bożej w Ostrożanach odbył się kolejny już Wieczernik Maryjny. Modlitwom tego wieczoru przewodniczył ks. Wojciech Pieniak z Radzymina, związany z Odnową w Duchu Świętym, który wspólnie z naszym proboszczem ks. Romanem Szmurło koncelebrował Mszę św. Głównym przesłaniem homilii było to, byśmy nie wiedli grzesznego sposobu życia jak tetrarcha Herod, a w przeciwieństwie do niego głęboko poznawali Chrystusa i kochali Go całym sercem.

Po skończonej Eucharystii Ksiądz Wojciech udzielił błogosławieństwa i nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu. Wszyscy zgromadzeni pozostali na modlitwie, rozważając tajemnice światła Różańca świętego Każdą cząstkę poprzedzało rozważanie, w którym wielbiliśmy Boga przez pośrednictwo Pani Ostrożańskiej, w rozmyślaniach polecaliśmy Jej opiece wszystkie nasze troski i radości, jak również tych, których mieliśmy w sercu, a którzy nie mogli tu przybyć. W modlitewny nastrój między tajemnicami wprowadzała nas schola, złożona z dzieci i młodzieży, adorując Boga w Trójcy Jedynego. Po Różańcu nastąpiło nałożenie rąk na każdego uczestnika połączone z modlitwą wstawienniczą.

Na koniec naszego spotkania modlitewnego ks. Pieniak pobłogosławił wiernych Najświętszym Sakramentem. Każdy, kto miał życzenie, mógł obejść na kolanach cudami słynący obraz Matki Bożej Ostrożańskiej, dziękując Bogu za otrzymane łaski. To nabożeństwo do naszej Matki jest czynnikiem dynamizującym życie religijne naszych parafian i przybywających pielgrzymów.

 

Katarzyna Kryńska


Matka Boża Ostrożańska

Nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej w Ostrożanach połączone z dożynkami diecezji drohiczyńskiej

 

Nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej w Ostrożanach połączone z dożynkami diecezji drohiczyńskiej

          Z okazji 90-lecia objawień Matki Bożej Fatimskiej w diecezji drohiczyńskiej w 2007 r. odbyła się peregrynacja figury Matki Bożej z Fatimy. Parafia Ostrożany pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny do tych niecodziennych odwiedzin przygotowywała się kilka dni wcześniej. Mieszkańcy zbierali się w poszczególnych wsiach, by omówić sposób dekorowania kościoła i obejść. Szyli proporczyki, chorągiewki, którymi następnie przystrojono trasę i obejścia wiejskie. W każdej wsi należącej do parafii na oknach łatwo dało się zauważyć wizerunki Pani Fatimskiej, często wśród kwiatów i lampek.

             Główne przygotowanie miało wymiar duchowy. Zostały przeprowadzone rekolekcje, którym przewodniczył ks. Dariusz Kujawa. Każdy starał się z jak największą gorliwością przygotować swe serca i umysły na spotkanie z Matką Pięknej Miłości. Nadszedł w końcu ten oczekiwany wieczór, piątek 7-go września. Na trasie z Miłkowic do Ostrożan została wcześniej postawiona brama powitalna. Tu też zgromadzony lud, eskorta straży pożarnej oraz asysta konna oczekiwali na pojawienie się samochodu-kaplicy z figurą Maryi. Przed kościołem wśród zapalonych zniczy na przybycie Pięknej Pani czekali ks. proboszcz Roman Szmurło, dziekan dekanatu drohiczyńskiego ks. Mieczysław Onyśk oraz księża z sąsiednich parafii. O godzinie 19.20 wizerunek Matki Bożej Fatimskiej stanął przed sanktuarium. Rozmodlony lud śpiewem pieśni „Z dalekiej Fatimy” zapraszał Maryję. Po przywitaniu przez księdza proboszcza figurę na swe ramiona wzięła młodzież, by procesjonalnie wnieść ją do świątyni. Przed wejściem do kościoła zostało udzielone błogosławieństwo figurą Matki Bożej na cztery strony świata.

             Na wstępie naszych uroczystości został odczytany telegram przesłany przez papieża Benedykta XVI. Słowa powitania do Najpiękniejszej Pani skierowali przedstawiciele: dzieci, młodzieży, rodzin ostrożańskich. „Fatimska Matko! Rodzin parafii Ostrożany pragną Cię przywitać. Zechciej zwrócić ku nam oczy swe. Choć chmury się jawią dość często z deszczami, radość w sercu mamy, że dziś Cię witamy. O Niepokalane serce Maryi, przepełnione dobrocią, okaż nam Swoją miłość, jaką masz dla nas. Niech płomień Twego Serca Matuchno ogarnie wszystkie ostrożańskie rodziny, aby w tym duchu nasze dzieci mogły rozwijać się i pracować z wiarą i miłością według wskazań Chrystusa”. Następnie gorące powitanie wyszło z ust księdza proboszcza.

             Na tę wyjątkową chwilę w życiu parafii przybył również ks. Biskup Antoni Dydycz, który przewodniczył Mszy Świętej. Po skończonej Eucharystii nastąpiło czuwanie przy figurze Matki Bożej. Wśród wielu modlitw i śpiewów nie zabrakło Różańca Świętego, bo przecież o tą modlitwę prosiła Pani Fatimska „Odmawiajcie codziennie różaniec…”.

             O północy została odprawiona Pasterka Maryjna celebrowana przez kapłanów pochodzących z tutejszej parafii. Przybyli bracia-księża Zbigniew i Janusz Bolewscy oraz ks. Tomasz Szmurło.

             Kolejny dzień obcowania z Matką Fatimską rozpoczął się o godzinie 6.00 adoracją przed Jej wizerunkiem. Dzień 8 września w parafii Ostrożany jest dniem odpustowym ku czci Narodzenia NMP. W tym roku pokrył się z peregrynacją Matki Bożej Fatimskiej i dożynkami diecezjalnymi. Tak, więc już od godzin rannych tłumy nawiedzały Maryję. Około godz. 10.00 przybywały delegacje z wieńcami dożynkowymi z terenu całej diecezji drohiczyńskiej. O godzinie 11.00 rozpoczęła się uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył pasterz tejże diecezji, w czasie której pobłogosławił wińce ziarno siewne. Nie zabrakło też przedstawicieli władz na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, a także krajowym. Na tą wielką uroczystość figura Matki Bożej Fatimskiej została przeniesiona przez alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie z kościoła na ołtarz polowy i ustawiona w koronie dębu. Po bokach widniały napisy: „Odmawiajcie codziennie różaniec…” oraz „Moje Niepokalane Serce zatryumfuje”. W czasie tej uroczystości ksiądz biskup odznaczył wiele osób medalem Benemerenti ojca świętego Benedykta XVI. Najpiękniejsze wieńce otrzymały wyróżnienia. Pierwsze miejsce w kategorii wieniec tradycyjny otrzymała parafia Ostrożany. Drugie w kategorii o symbolice religijnej-parafia Dziadkowice. Trzecie miejsce nagroda z kategorii z innej formy otrzymał wieniec z parafii Miedzna. Wyróżnienia otrzymały również parafie: Nurzec Stacja, Platerów, Skibniew. Uroczystości dożynkowe zakończył symboliczny obrzęd łamania się chlebem.

              Następnie o godzinie 18 odbyła się Msza Święta wieńcząca peregrynację figury Matki Bożej Fatimskiej. W czasie tej Eucharystii kazanie wygłosił ojciec pallotyn, który zachęcał do obchodzenia pierwszych sobót miesiąca w intencji wynagradzającej za grzechy świata. Wielu parafian od razu pozytywnie odpowiedziało na ten apel. Tego dnia zostały również zebrane ofiary na budowę sanktuarium Matki Bożej w Odessie na Ukrainie, do której trafi figura peregrynująca po naszej diecezji. Po skończonej Eucharystii cała parafia została powierzona Maryi.

             Z Ostrożan w eskorcie straży pożarnej i zgromadzonego ludu odprowadzono figurę Matki Bożej Fatimskiej do parafii w Czartajewie.

 

Katarzyna Kryńska


Biskup Antoni Dydycz podczas Mszy Świętej IMG 1965 IMG 1969