rozaniec

SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ W OSTROŻANACH

logo parafia ostrozany

XV Niedziela Zwykła rok. C 14.07.2013

$1.      Intencje mszalne w tym tygodniu…

$2.      Po rozliczeniu wydatków związanych z uroczystością przekazałem Panu Skarbnikowi na konto inwestycyjne 7100 zł. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy także wspomagają materialnie naszą Parafię.

$3.      Serdeczne Bóg zapłać Rodzinie Pana Tadeusza Krakówki, która przekazała 200 zł na cele parafialne po obiedzie jubileuszowym, który miał miejsce w Centrum Duszpastersko Pielgrzymkowym. Dziękujemy także za piękne kwiaty do naszej Świątyni.

$4.      Serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy przyczynili się do godnego przeżycia uroczystości 26 rocznicy Koronacji Cudownego Wizerunku Matki Najświętszej. Dziękuję Panom Strażakom za czuwanie nad porządkiem i udział w procesji. Dziękuję Chórowi pod dyrekcją Pana Sylwka, dziękuję wszystkim, którzy wzięli czynny udział w procesji Eucharystycznej: niosącym chorągwie, feretrony, poduszki, Dziewczynkom sypiącym kwiatki, dzieciom. Dziękuję Panu Kościelnemu za pełnię zaangażowania. Dziękuję Pani Zofii Moczulskiej za wydatną pomoc. Dziękuję wszystkim za każdy gest dobra. Niech Matka Najświętsza obficie wszystkim błogosławi.

$5.      Załatwianie pozwoleń na wymianę instalacji elektrycznej dobiega końca. Ministerstwo przesłało raport Panu Konserwatorowi, który jutro nas nawiedzi i podejmie ostateczne decyzje. Ufamy, że pozytywne.

$6.      Przeprowadziłem wstępne rozmowy w spawie generalnego remontu organistówki. Jest wykonywany kosztorys. Oczywiście poinformuję Parafian po jego wykonaniu.

$7.      Najprawdopodobniej w sierpniu zostanie podjęta decyzja odnośnie szaty Matki Najświętszej.

$8.      Dziękuję Mieszkańcom Lubowicza za piękne kwiaty do naszej Świątyni. Uprzejmie proszę, aby na niedzielę przyszłą dekorację kwiatową przygotowali mieszkańcy Łopusza. Bóg zapłać.

$9.      Wszyscy możemy wspomagać misje i misjonarzy. Projekt zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego: (przeczytać)

$10.  W przyszłą niedzielę o godz. 8.30 Msza św. za zmarłych polecanych w rocznych Wypominkach. Po Mszy św. różaniec w kościele. Jako, że jest to 3 niedziela miesiąca taca jest przeznaczona na cele inwestycyjne.

$11.  Zachęcam do nabywania Tygodnika Niedziela.

Dzieci podejdą na swe błogosławieństwo…

XIV Niedziela Zwykła 07.07.2013

$1.      Intencje mszalne w tym tygodniu…

$2.      Serdeczne Bóg zapłać tym wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia dzisiejszej Uroczystości. Dziękuję ks. Kanonikowi dr Dariuszowi za wygłoszone Słowo Boże, tak bardzo głębokie i poruszające. Dziękuję za obecność Wszystkim Kapłanom, Dziękuję Panu Dyrektorowi Domu Kultury w Drohiczynie Rafałowi Siwkowi oraz Panu za użyczenie sprzętu nagłaśniającego. Dziękuję Panu Jakubowi Plasowi oraz Łukaszowi Krajutowiczowi za towarzyszenie instrumentem naszemu chórowi oraz współpracę z Panem Organistą Sylwestrem. Swoim Parafianom szczegółowo podziękuję za tydzień, żeby nie przedłużać. Dziękuję wszystkim za obecność u Tronu Matki i za waszą postawę wiary, skupienie modlitewne. Zawsze zapraszam do Ostrożan.

$3.      Serdecznie dziękuję Państwu  Jachimczukom z Dębek za piękne kwiaty na dzisiejszą Uroczystość zarówno do Świątyni jak i na ołtarz zewnątrz. Uprzejmie proszę, aby na przyszłą niedzielę dekorację kwiatową przygotowali mieszkańcy Lubowicza.

$4.      Serdeczne podziękowanie składam Panom z Kolonii Ostrożany pod Smorczewem za wzorową realizację zadań wynikających z założeń V Edycji Eventu Ekologicznego pod kryptonimem „Koś ziele, bo go wiele”. Byli to Panowie: Antoni Wilgatek, Kazimierz Zalewski, Józef Wygonowski, Antoni Skowroński, Piotr Tomala, Tomasz Demiańczuk, Czesław Skowroński. Wykonali duży kawał dobrej roboty. Bóg zapłać!

W sobotę o godz. 17.00 Wieczernik Maryjny „dziękujemy CI Matko”. Serdecznie zapraszam do modlitwy. Przewodniczył będzie ks. Prefekt WSD w Drohiczynie dr Mariusz Bartosiak – odpowiedzialny za formację powołań. Pragnę też poinformować, iż w zeszły wtorek dokumenty do Seminarium złożył nasz Parafianin –Patryk Nagórny ze Smarklic, s.Mirosława i Anny z d. Usciniak. Dziękujemy Bogu i Matce Najświętszej za to powołanie. Towarzyszmy Patrykowi naszą modlitwą w całym procesie formacji duchowej i intelektualnej

XIII Niedziela Zwykła 30.06.2013

$

$1.      Intencje mszalne w tym tygodniu…

$2.      Związek małżeński mają zamiar zawrzeć następujące osoby: Tomasz Ogórek, kaw. zam. w Śledzianowie, par. Śledzianów oraz Monika Krasowska, panna, zam. Jaszczołty, par. tutejsza. Zap. II. Kto by wiedział…

$3.      Serdeczne Bóg zapłać Rodzinie Państwa Wardeckich ze Stadnik za przekazanie 300 zł na cele parafialne.

$4.      W zeszłym tygodniu mieliśmy kontrolę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w celu zweryfikowania planów wymiany instalacji elektrycznych, założenia instalacji PPOŻ. Czekamy na raport. Zostanie on przesłany do Podlaskiego Konserwatora Zabytków. A on wkrótce prześle dokumentację do Starostwa, które, jak ufamy, udzieli nam pozwolenia na wykonanie prac.  Dopiero po ich zakończeniu podejmiemy dalsze działania dotyczące remontu organistówki, gdyż na tę chwilę nie wiemy, jakie koszty pochłoną prace z wszelkimi instalacjami w kościele i ile pieniążków po ich wykonaniu nam zostanie. Na dzień dziś kasa parafialna wraz z tacą inwestycją opiewa na kwotę 128453 zł. Jest to kwota pokaźna zważywszy na fakt, iż w tym roku nie zbieraliśmy jeszcze dorocznej składki. Oczywiście nie mamy żadnych długów i zobowiązań. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy troszczą się na wszelakie sposoby o  naszą Wspólnotę Parafialną.

$5.      Dziś po Mszy św. o godz. 10.00 spotkanie Męskiej Róży KŻR. Serdecznie zapraszam.O 19.00 spotkanie Kościoła Domowego.

$6.      Uprzejmie proszę Panów z Kolonii Ostrożany pod Smorczewem o przewodniczenie 5 już edycji eventu ekologicznego pod znanym nam kryptonimem „Koś ziele bo go wiele”. Oni zainicjowali to wydarzenie i im przypada w udziale obchodzić mały jubileusz. Bóg zapłać!

$7.      Zbliża się Czas Nabożeństwa Adoracyjnego w naszej Parafii, zwanego „Czterdziestogodzinym Nabożeństwem”. Będziemy czcili Chrystusa w Eucharystii w sposób szczególny w najbliższy piątek i sobotę. Msze św. w piątek o 10, 12, oraz 16. A w sobotę o godz. 10, 12, oraz 15. Nabożeństwu przewodniczył będzie Wykładowca WSD, proboszcz z Czartajewa, ks. dr Jarosław Błażejak. Spowiedź głównie w piątek. Serdecznie zapraszam i zachęcam do modlitwy adoracyjnej. Rozkłąd godzinowy adoracji poszczególnych Wspólnot w gablocie. Taca z soboty jest przeznaczona dla Kaznodziei.

$8.    W niedzielę, 7.07 Uroczystość 26 rocznicy Koronacji Cudownego Wizerunku Matki Bożej. Msze św. o 8.30  w kościele a o 12.00 przy ołtarzu polowym. Głównym celebransem oraz Kaznodzieją będzie ks. Kan. Dr Dariusz Kujawa, wykładowca homiletyki w naszym WSD w Drohiczynie i kustosz Sanktuarium Maryjnego w Łazówku oraz tamtejszy Proboszcz. Proszę o przygotowanie procesji. Serdeczne „Bóg zapłać”!

Dzieci podejdą na swe błogosławieństwo…

$

$

XII Niedziela Zwykła 23.06.2013

XII Niedziela Zwykła 23.06.2013

 1. Intencje mszalne w tym tygodniu…

 2. Związek małżeński mają zamiar zawszeć następujące osoby: Jarosław Sycewicz, kaw. zamieszkały w Zajęcznikach, parafia Drohiczyn oraz Izabela Rytel, panna ze Smarklic, par. tutejszej, zap. II. Wojciech Poniatowski, kawaler, zam. Koski Wypychy, par. tutejszej oraz Krystyna Senczak, panna , wyzn. Greko katolickiego , zam. Krywiec, par. Krywiec, Ukraina. Zapowiedz II. Tomasz Ogórek, kaw. zam. Śledzianów, par. Śledzianów oraz Monika Krasowska, panna z Jaszczołt, par. tutejszej, zap. I. Kto by wiedział o przeszkodach, zobowiązany jest w sumieniu powiadomić duszpasterzy pracujących w Parafii.

 3. Podlaski Konserwator Zabytków poinformował mnie, iż grupa ekspertów zastanawia się nad kwestią renowacji czy też repliki szaty. Wkrótce otrzymamy informację. We wtorek będziemy gościli Komisję z Ministerstwa z Warszawy odnośnie Nowej instalacji elektrycznie, alarmowej i ppoż. Spójrzcie, jaka biurokracja….

 4. Serdeczne „ Bóg zapłać” za ofiary na tzw. tacę inwestycyjna w zeszłą niedzielę. Zebraliśmy 4023 zł.

 5. Jutro uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Odpust m. inn. w Grannem.

 6. W piątek o godz. 8.00 Msza św. na zakończenie ROKU SZKOLNEGO. Serdecznie zapraszam dzieci, młodzież, Dyrekcje, nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i gospodarczych na wspólną modlitwę dziękczynną.

 7. W sobotę Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. W tym dniu modlimy się szczególnie w intencji Ojca św. Franciszka. Taca jest przeznaczona na wsparcie Stolicy Apostolskiej. Raz do roku zbieramy taką tacę. Zwana jest ona Świętopietrzem. Jako, że jest to sobota, Msze św. w porządku niedzielnym: 8.30, 10.00, 12.00. Odpust w Śledzianowie. Ks. Proboszcz zaprasza…

 8. Za tydzień, 30.06. po Mszy św. o godz. 10.00 I Spotkanie męskiej Róży KŻR. Serdecznie wszystkich Panów zapraszam. Szukamy jeszcze jednego Pana…

 9. Za dwa tygodnie, 7.07, br. będziemy obchodzili 26 rocznice koronacji Cudownego Wizerunku Matki Bożej Ostrożańskiej. Co prawda, jeszcze bez koron przygotowanych specjalnie w 1987 na te Uroczystość. Są one w depozycie policji u służą jako dowód rzeczowy w sprawie kradzieży. Jeszcze nie zostały zwrócone. Już dziś proszę Panów ze straży o pomoc w kierowaniu ruchem, proszę też o czynny udział w procesji: chorągwie, feretrony, dziewczynki sypiące kwiatki, niosące poduszki…

Dekoracje kwiatowe zostaną ufundowane przez Rodzinę Państwa Jachimczuków z Krakówek Dębek.

 1. Dziękuję w imieniu Wspólnoty mieszkańcom Kosków Falków do naszej Świątyni Naprawdę ślicznie wyglądają. Proszę, aby za tydzień dekorację kwiatową przygotowali mieszkańcy Kosków Wypychów.

 2. Zachęcam na nabycia Tygodnika Niedziela.

(błogosławieństwo DZIECI)

XI Niedziela Zwykła 16.06.2013

XI Niedziela Zwykła 16.06.2013

 1. Intencje mszalne w tym tygodniu…

 2. Związek małżeński mają zamiar zawszeć następujące osoby: Jarosław Sycewicz, kaw. zamieszkały w Zajęcznikach, parafia Drohiczyn oraz Izabela Rytel, panna ze Smarklic, par. tutejszej, zap. I. Wojciech Poniatowski, kawaler, zam. Koski Wypychy, par. tutejszej oraz Krystyna Senczak, panna , wyzn. Greko katolickiego , zam. Krywiec, par. Krywiec, Ukraina. Zapowiedz I. Kto by wiedział o przeszkodach, zobowiązany jest w sumieniu powiadomić duszpasterzy pracujących w Parafii.

 3. Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone dziś na tacę. Za tydzień oczywiście podam sumę zebranej kwoty.

 4. Dziś po Mszy św. o 10.00 Rożaniec na cmentarzu.

 5. Zachęcam do udziału w Pielgrzymce po Sanktuariach Warmii i Mazur: Św. Lipka, Gietrzwałd, Stoczek Warmiński, Głotowo, Grunwald. 24/25 czerwiec. Koszt z noclegiem i wyżywieniem 220 zł. Proszę o kontakt z Panią Heleną Kopeć.

 6. Serdeczne Bóg zapłać za piękne kwiaty do naszego Kościoła mieszkańcom wsi Klepacze. Uprzejmie proszę, aby na niedzielę przyszłą dekorację kwiatową przygotowali mieszkańcy Kosków Falków.

 7. Msza św. oraz litania ku czci NSPJ codziennie o godz. 17. W niedzielę o 12.00. Zachęcam do udziału.

 8. Zachęcam do czytelnictwa prasy katolickiej. Rozprowadzamy Tygodnik Niedziela. Dziś wiele ciekawych artykułów.

 9. Jeszcze brakuje nam jednego Pana do stworzenia pełnej męskiej róży KŻR. Zachęcam w imieniu Matki Najświętszej. Inauguracja naszej Róży 30 czerwca po Mszy św. o godz. 10.00.

Dzieci podejdą na swoje błogosławieństwo.