rozaniec

SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ W OSTROŻANACH

logo parafia ostrozany

Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 24.04. – 30.04.2017

Intencje mszalne w Parafii

Narodzenia NMP Ostrożanach

24.04. – 30.04.2017

         Poniedziałek 24.04.2017 – Uroczystość św. Wojciecha

07:00 + Mariannę i Ignacego Niewiarowskich – of. syn Zdzisław z rodziną

07:00 Do św. Antoniego o odwrócenie wszelkiego zła

07:00 Int ks. Stanisława + Wacława Niewińskiego gr. – of. p. Gabryś

         Wtorek 25.04.2017 – Święto św. Marka Ewangelisty

07:00 + Kazimierza Kamińskiego – of. p. Teresa Nagórna

07:00 + Jarosława Zdzichowskiego – of. żona z dziećmi

07:00 Int. ks. Stanisława + Stefana Koczewskiego i rodziców z obojga stron – of. p.   Stanisława Koczewska

16:00 Próba dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

         Środa 26.04.2017

17:00 + Michała Demiańczuka 9 r. śm. – of. p. Maria Demiańczuk

17:00 Za parafian

17:00 Int. ks. Stanisława – Do M.B. Ostr. o zdrowie i błogosławieństwo boże oraz     potrzebne łaski dla Janiny Niewiadomskiej z okazji 80 r. ur. – of. Dzieci i wnuki

         Czwartek 27.04.2017

07:00 + Franciszkę Żero 9 r. śm. – of. p. Kryńscy ze Smarklic

07:00 D0 św. Mikołaja o bł. w dobytku i rodzinie państwa Miłkowskich

07:20 + Aleksandra Derewońko, Józefę – of. Rodzina

07:20 Int ks. Stanisława + Stanisława i Janinę Twarowskich – of. syn Adam

16:00 Próba dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

         Piątek 28.04.2017

07:00 + Ks. Edwarda Niewiarowskiego

07:00 Za parafian

07:00 Int. ks. Stanisława + Krzysztofa Lubowickiego – of. brat Mirosław

         Sobota 29.04.2017 – Święto św. Katarzyny Sieneńskiej

07:00 O pomyślne zdanie egzaminu maturalnego – of. Rodzina

07:00 Int. ks. Stanisława + Franciszka Jaszczołta 16 r. śm – of. syn Lucjan

07:20 + Andrzeja Sokołowskiego 1 r. śm. – of. Rodzina

17:00 Msza św. ślubna - Justyna Anna Jaroć i Michał Okłota

         Niedziela 30.04.2017 – 3 Niedziela Wielkanocy

08:30 Dz. – bł. w 4 r. urodzin Bartłomieja – of. rodzina

08:30 + Antoniego Jankowskiego 33 r. śm – of. Syn Leon z rodziną

10:00 Dz. – bł. z okazji chrztu Gabrieli Malinowskiej – of. rodzice chrzestni

10:00 Dz. – bł. za łaski otrzymane z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla całej rodziny Grzybowskich

10:00 + Antoniego, Bolesławę, Marię i Szymona – of. Rodzina

12:00 + Kazimierę Klepacką 6 r. śm i zm. z rodziny - of. wnuczka Lucyna

12:00 + Stanisława i Henryka – of. p. Sylwester Jaszczołt

12:00 Dz. – bł. w 18 r. ur. Damiana Jaszczołta o bł. boże i opiekę M.B. Ostr. – of. rodzice i rodzeństwo

15:00 Msza św. do Jezusa Miłosiernego o błogosławieństwo w gospodarstwach, o dobre plony i łaski dla rodzin ze wsi Niewiarowo Przypki (przekazanie obrazu mieszkańcom Niewiarowo Sochy)