02 – 03 lipca 2021 r. Adoracja NS

02 – 03 lipca 2021 r.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Piątek 02.07.2021

8:00 – Wystawienie NS

8:05 – 8:40 – Godzinki dla chętnych (śpiewa i gra p. Organista)

9:00 – 10:00 – Różaniec z rozważaniami (cześć radosna) – Adorują mieszkańcy: Borzym, Kosków Falków, Kosków Wypychów, Krakówek Włodek; Dąbków i Zdzich (Odpowiedzialna za prowadzenie rozważań i różańca – p. Teresa Żero)

10:00 – 11:00 – Msza św. z kazaniem

11:00 – 12:00 – Różaniec z rozważaniami (cześć światła) – Adorują mieszkańcy: Jaszczołt, Kamiank, Smarklic, Smorczewa, Kolonia Ostrożany pod Smorczewem, Kolonia Ostrożany pod Grodziskiem (Odpowiedzialne za prowadzenie rozważań i różańca – p. Krystyna Jaszczołt oraz p. Stanisława Bożyk)

12:00 – 13:00 – Msza św. z kazaniem

13:00 – 14:00 – Różaniec z rozważaniami (część bolesna) – Adorują mieszkańcy: Morza, Lubowicza, Stadnik (Odpowiedzialne za prowadzenie rozważań i różańca – p. Stanisława Wardecka i p. Halina Krzewicka)

14:00 – 16:00 – Adoracja w ciszy

16:00 – 17:00 – Różaniec z rozważaniami (cześć chwalebna) – Adorują mieszkańcy: Klepacze, Łopusze, Niewiarowo Przypki i Sochy, Rybałty, Ostrożany bloki i wieś (Odpowiedzialne za prowadzenie rozważań i różańca – p. Wanda Półtorak oraz p. Maria Kłopotowska)

17:00 – 18:00 – Msza św. z kazaniem

18:00 – Nabożeństwo czerwcowe

18:00 – 21:00 – Adoracja w ciszy

21:00 – Apel Jasnogórski

Sobota 03.07.2021

8:00 – Wystawienie NS

8:05 – 8:40 – Godzinki dla chętnych (śpiewa i gra p. Organista)

9:00 – 10:00 – Różaniec z rozważaniami (cześć radosna) – Adorują mieszkańcy: Klepacze, Łopusze, Niewiarowo Przypki i Sochy, Rybałty, Ostrożany bloki i wieś (Odpowiedzialne za prowadzenie rozważań i różańca – p. Krystyna Niewiarowska oraz p. Zofia Moczulska)

10:00 – 11:00 – Msza św. z kazaniem

11:00 -12:00 – Różaniec z rozważaniami (cześć światła) – Adorują mieszkańcy: Morza, Lubowicza, Stadnik (Odpowiedzialna za prowadzenie rozważań i różańca – p. Danuta Kuchta)

12:00 – 13:00 – Msza św. z kazaniem

13:00 – 14:00 – Różaniec z rozważaniami (część bolesna) – Adorują mieszkańcy: Jaszczołt, Kamiank, Smarklic, Smorczewa, Kolonia Ostrożany pod Smorczewem, Kolonia Ostrożany pod Grodziskiem (Odpowiedzialne za prowadzenie rozważań i różańca – p. Maria Cackowska oraz p. Irena Baltaziuk)

14:00 – 16:00 – Adoracja w ciszy dla wszystkich chętnych

16:00 – 17:00 – Różaniec z rozważaniami (cześć chwalebna) – Adorują mieszkańcy: Borzym, Kosków Falków, Kosków Wypychów, Krakówek Włodek; Dąbków i Zdzich (Odpowiedzialna za prowadzenie rozważań i różańca – p. Anna Kosińska)

17:00 – 18:00 – WIECZERNIK (Tylko Msza św. składkowa w intencjach przyniesionych na kartkach do Matki Bożej; bez różańca po Mszy św. )

18:00 – Litania Loretańska

18:00 – 21:00 – Adoracja w ciszy

21:00 – Apel Jasnogórski