03 – 04 lipca 2020 r. duchowe przygotowanie do rocznicy koronacji

03 – 04 lipca 2020 r.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

1.Piątek 03.07.2020

8:00 – Wystawienie NS

8:05 – 8:40 – Godzinki dla chętnych (śpiewa i gra p. Organista)

9:00 – 10:00 – Różaniec z rozważaniami (cześć radosna) – Adorują mieszkańcy wsi: Borzymy, Koski Falki, Koski Wypychy, Krakówki Włodki; Dąbki i Zdzichy.

 

10:00 – 11:00 – Msza św. z kazaniem

11:00 -12:00 – Różaniec z rozważaniami (cześć światła) – Adorują mieszkańcy wsi: Jaszczołty, Kamianki, Smarklice, Smorczewo, Kolonia Ostrożany pod Smorczewem, Kolonia Ostrożany pod Grodziskiem

12:00 – 13:00 – Msza św. z kazaniem

13:00 – 14:00 – Różaniec z rozważaniami (część bolesna) – Adorują mieszkańcy wsi: Morze, Lubowicze, Stadniki 

14:00 – 15:00 – Adoracja w ciszy dla wszystkich chętnych

15:00 – 16:00 – Adoracja sterownia z rozważaniami i śpiewem (prowadzi chór)

16:00 – 17:00 – Różaniec z rozważaniami (cześć chwalebna) – Adorują mieszkańcy wsi: Klepacze, Łopusze, Niewiarowo Przypki i Sochy, Rybałty, Ostrożany bloki i wieś 

17:00 -18:00 – Msza św. z kazaniem

18:00 – Nabożeństwo i błogosławieństwo NS

 

2.Sobota 04.07.2020

8:00 – Wystawienie NS

8:05 – 8:40 – Godzinki dla chętnych (śpiewa i gra p. Organista)

9:00 – 10:00 – Różaniec z rozważaniami (cześć radosna) – Adorują mieszkańcy wsi: Klepacze, Łopusze, Niewiarowo Przypki i Sochy, Rybałty, Ostrożany bloki i wieś 

10:00 – 11:00 – Msza św. z kazaniem

11:00 -12:00 – Różaniec z rozważaniami (cześć światła) – Adorują mieszkańcy wsi: Morze, Lubowicze, Stadniki 

12:00 – 13:00 – Msza św. z kazaniem

13:00 – 14:00 –Różaniec z rozważaniami (część bolesna) – Adorują mieszkańcy wsi: Jaszczołty, Kamianki, Smarklice, Smorczewo, Kolonia Ostrożany pod Smorczewem, Kolonia Ostrożany pod Grodziskiem 

14:00 – 15:00 –Adoracja w ciszy dla wszystkich chętnych

15:00 – 16:00 – Adoracja w ciszy dla wszystkich chętnych

16:00 –17:00 –Różaniec z rozważaniami (cześć chwalebna) –Adorują mieszkańcy wsi: Borzymy, Koski Falki, Koski Wypychy, Krakówki Włodki; Dąbki i Zdzichy 

17:00 – WIECZERNIK (Tylko Msza św. składkowa w intencjach przyniesionych na kartkach do Matki Bożej; Litania Loretańska bez różańca po Mszy św. )