25 rocznica koronacji obrazu Matki Bożej w Ostrożanach

25 rocznica koronacji obrazu Matki Bożej w Ostrożanach

 

Pierwszego lipca w sanktuarium diecezjalnym w Ostrożanach, gdzie od pięciu lat kustoszem jest ks. dr Roman Szmurło odbyły się uroczystości 25-tej rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej. Już tydzień wcześniej wierni duchowo przygotowywali się na to świętowanie uczestnicząc w rekolekcjach i adorując Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Rekolekcjom przewodniczył ks. Mirosław Łaziuk, który zwrócił szczególną uwagę na przyczyny grzechu oraz dobre wyspowiadanie się wiernych. Pośredni czas przygotowań zakończył się 24.06.2012r. nieszporami ku Najświętszym Sakramencie w trakcie których ks. Mirosław wygłosił konferencję o Chlebie z nieba, dziękując jednocześnie Panu Bogu za to, że został z nami pod postacią Chleba.

 

Zaś czas bezpośrednich przygotowań rozpoczął się w sobotę  30.06.2012 r. nieszporami ku czci Najświętszej Maryi Panny. Następnie w montażu słowno-muzycznym wystąpiła aktorka pani Halina Łabonarska. W dalszej kolejności odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy grup parafialnych. O godzinie dwudziestej odbyła się uroczysta Eucharystia sprawowana przez księży wywodzących się z tej wspólnoty: ks. Stanisław Jaszczołt, ks. Piotr Arbaszewski, księża Zbigniew i Janusz Bolewscy, ks. Andrzej Lubowicki oraz ks. Tomasz Szmurło, który swoje dziecięce  lata spędził u boku Ostrożańskiej Pani. Tego wieczoru głównym celebransem Mszy św. był ks. Zbigniew Bolewski zaś homilie wygłosił jego młodszy brat ks. Janusz, który w pierwszych słowach nawiązał do wiersza ks. J. Twardowskiego ,, O oczach Matki Bożej”

,,Na obrazie częstochowskim ma oczy brązowe. Na ostrobramskim -srebrne. W wiejskim kościele, w którym modliłem się kilkanaście lat temu miała oczy niebieskie”.

W czasie tej homilii ks. Janusz przypomniał motywy dla których wierni gromadzą się u stóp Ostrożańskiej Pani.Pierwszy to ten, że możemy tu się gromadzić ,że mamy Matkę, która sprawia, że człowiek czuje się bezpieczny, tu dochodzi do wewnętrznej równowagi, nabiera się sił do przezwyciężania problemów, zasadzek tego świata, dziękujemy, że możemy spojrzeć w zatroskane oczy Matki. Drugim motywem jest chęć oddania się Jej i zawierzenia, chęć złożenia Jej czystych naszych serc, chęć osiągnięcia szczytu świętości a żeby to osiągnąć musimy mocno wszczepić się w Chrystusa, który rozpala w nas gorliwość i miłość do swej Matki.

Wieczorne czuwanie zakończyło się apelem jasnogórskim w trakcie którego ks. Piotr Arbaszewski w imieniu całej wspólnoty dziękował Panu Bogu za dar koronacji., za to wszystko co rodziło się przez wiele lat, za kapłanów, za powołania zrodzone na tej ziemi, za wszystkie rodziny, za cierpiących, za jedność małżeństw, za wszystko co zostało uczynione przez Matkę, za ludzi którzy wnoszą sławę Matki w świecie. Następnie cała wspólnota zawierzyła się Matce Najświętszej, polecając wszystkie intencje i rozważając  trzecią tajemnicę radosną Różańca św. – Narodzenie Pana Jezusa .

W niedzielę pierwszego lipca już od godzin rannych pielgrzymi przybywali do Pani Ostrożańskiej, by oddać jej cześć. Najliczniejszą grupa była pielgrzymka z Siemiatycz licząca ponad trzysta osób, licznie przybyli również pielgrzymi z Drohiczyna, Grodziska, Śledzianowa, Ciechanowca i Perlejewa .O godzinie10 odbyło się spotkanie grupy AA  wraz opiekunami apostolstwa trzeźwości z ks. Krzysztofem Kościeleckim z Hajnówki i ks. Zbigniewem Grabowskim ze Stoczka Węgrowskiego. W trakcie spotkania swoje świadectwo  powiedział pan Leszek –członek grupy. Przed uroczystą Eucharystią dr Tomasz Jaszczołt autor książki o Ostrożanach pt.,, Ostrożan Śliczna Pani” wydanej na okoliczność 25-tej rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej, przedstawił wykład o historii sanktuarium maryjnego w Ostrożanach. O godzinie dwunastej uroczystej sumie przewodniczył i homilię wygłosił ks. Biskup Stanisław Stefanek- emerytowany pasterz diecezji łomżyńskiej. W koncelebrze uczestniczyli ks. infułat Jan Sobiechowicz, wspomniani księża oraz inni kapłani. Na ołtarzu celebry nie mogło zabraknąć ks. kan. Krzysztofa Maksimiuka, który doprowadził do koronacji Obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej  przed 25-ciu laty.

W homilii ks. biskup Stefanek nawiązał do Ewangelii ze sceny Nawiedzenia św. Elżbiety. W której spotykają się dwie Matki przekazując sercami swe pozdrowienia, oraz intymną scenę spotkania Jana Chrzciciela ze Słowem Wcielonym. Ks. biskup idąc za głosem bł. Jana Pawła II mówił o godności każdego człowieka zwłaszcza tego niepełnosprawnego. Mówił też o dyskryminacji kobiet wychowujących dzieci i poświęcających się rodzinie, z niechęcią odniósł się do reklamy i przestrzegał o pokusie pogoni za nią. Nawiązując do Euro 2012 mówił o problemie alkoholowym o tym co się dzieje w tak zwanej Strefie kibica. Dziękując Panu Bogu za Matkę, ks. biskup dziękował również ludowi za wytrwałość przy Niej za cierpliwość, za tradycję i miłość ku Niej przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

W czasie uroczystych obchodów 25-tej rocznicy koronacji Obrazu Pani Ostrożańskiej śpiewy liturgiczne wykonywał chór ,, Voci Cantati” działający przy sokołowskim domu kultury wraz z chórem z Ostrożan .

Katarzyna Kryńska

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ  TUTAJ


fulltext