26 rocznica Koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej

Najpotężniejsze działanie Boga, to działanie przez Maryję

-26 rocznica koronacji Obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej

Siódmego lipca w Sanktuarium Diecezjalnym w Ostrożanach, gdzie kustoszem jest ks. Roman Szmurło odbywały się uroczystości z racji XXVI rocznicy Koronacji Łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej. Poprzedziły je dwudniowe rekolekcje, którym przewodniczył ks. Jarosław Błażejak. W swoich rozważaniach kaznodzieja zwrócił uwagę na problem zrozumienia modlitwy i Eucharystii.. Przytoczył słowa Chrystusa ,,na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie..” Również w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu musimy ,, zasmakować ciszy” , szukajcie ciszy , słuchajcie głosu Pana Boga a wszystko inne będzie wam dodane – mówił. Podkreślił, jak ogromną rolę w życiu Chrześcijanina spełnia Eucharystia, która uzdrawia i daje pokój serca. Ks. Jarosław zwrócił też uwagę na to, jak my przeżywamy Maszę świętą, czy czynnie w Niej uczestniczymy, czy dostosowujemy się do form liturgicznych i znaków, czy znak Krzyża –znak naszej wiary czynimy z godnością ? Jeśli będziemy opierać swoje życie na Eucharystii, z pokorą, skruchą przez nie kroczyć, zapominając o swej dumie, pysze i egoizmie to i relacje w małżeństwie, rodzinie, sąsiedztwie i na każdym miejscu będą poprawne, głosił Kaznodzieja. W czasie tych dni wierni licznie korzystali z sakramentu pokuty, by godnie przygotować się do uroczystości.

               

W niedzielę już od wczesnych godzin rannych grupy pielgrzymów wyruszyły na szlaki w kierunku Pani Ostrożańskiej. Jako pierwsza przed Tron Pani dotarła grupa z Drohiczyna prowadzona przez siostrę Sylwię. Tuż za nimi przybliżyła się rzesza pątników z Siemiatycz z obu parafii, których przewodnikiem był ks. Przemysława Łoza oraz siostry Karmelitanki. Następna grupą, która przybyła, to grupa z Ciechanowca z parafii Trójcy Świętej połączona z parafią Perlejewo, ta grupę przyprowadził ks. Janusz Szymański.Kolejne grupy to pielgrzymi z parafii Śladzienów oraz parafii Dziadkowice. Przybywali też pątnicy z bliższych i dalszych miejscowości (Moczydeł, Grodziska) indywidualnie lub rodzinami Na uroczystości przybyła również już po raz drugi grupa działająca na rzecz trzeźwości i wyzwolenia z uzależnień na czele z ks. Krzysztofem Kościeleckim. Jak co roku w uroczystościach brali udział członkowie solidarności z Siemiatycz ze swym sztandarem, księża, siostry zakonne oraz liczni wierni. Uroczystościom przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Dariusz Kujawa kustosz sanktuarium w Łazuwku, który to rozpoczął homilię od słów Kardynała Stefana Wyszyńskiego zachęcając, oby to zdanie zostało przyjęte przez wiernych jako testament Prymasa Tysiąclecia „Najpotężniejsze działanie Boga, z jaki spotkałem się w swoim życiu, to było działanie Boga przez Maryję.” Przypomniał postawę Kardynała, jego świadectwo wiary, który wszystko postawił na Maryję w czasie, gdy chciano zniszczyć Kościół. Maryja, zawsze jest obecna w historii Kościoła, która nieustannie opiekuje się swoimi dziećmi. Jan Paweł II w encyklice ,,Redemptoris Mater” wyjaśnia nam testament Bożej miłości , kiedy to Chrystus zwracając się do Maryi wskazuje na Jana Apostoła– oto syn Twój, tym samym zostaliśmy wszyscy przez osobą Jana zawierzeni Maryi. Kaznodzieja przybliżając autentyczne fakty z życia, z sanktuarium Łazuwku,(które szczególnie jest mu bliskie) ukazywał, jak wielką rolę spełnia Różaniec święty i jak Matka opiekuje się tymi , którzy się do Niej uciekają i nie opuszcza ich nawet w godzinie śmierci. Dalej mówił, że w dzisiejszym świecie, kiedy nasila się nienawiść do tego co ewangeliczne, co chrześcijańskie, w tym roku, który jest rokiem szczególnie dla naszej diecezji rokiem trudnym kiedy, ciągle przeżywamy ten bezbożny napad na Matkę Ostrożańską ,u której wierni cały czas otrzymują zdroje łask, gdzie za Jej wstawiennictwem rodzice, którzy nie mogli mieć dzieci teraz mogą się cieszyć, potomstwem, kiedy to u progu wielkiego Tygodnia obdarto ją z szat, z koron to nieuszanowanie miejsca świętego… i takich świętokradzkich czynów w naszym kraju jest wiele. Może trzeba właśnie dzisiaj odejść z tego świętego miejsca z nowym postępowaniem życia , może trzeba się więcej w Maryję zapatrzeć i więcej się od Niej uczyć. Mamy Maryję naśladować a nie tylko czcić i uwielbiać , naśladować Jej wiarę, to Ona nam przewodzi w pielgrzymce wiary. Odwołując się do najnowszej encykliki papieża Franciszka „ Lumen fidei”, gdzie papież mówi o ogromnej wierze Maryi, gdy powiedziała Bogu swoje „ tak”, to zawierzenie pozwoliło na to, by wypełnić Jej misję. Wiara Matki Bożej jest heroiczna, trzeba tą wiarą się zachwycić, taką wiarą żyć i odczytywać na nowo.

Kaznodzieja ubolewał również nad zatraceniem tożsamości przez człowieka, nad przewrotną ideologią, a pomysły wychowania seksualnego dla dzieci, nie są wzięte z księżyca a z naszej rzeczywistości. To wszystko musi nas boleć kiedy przychodzimy do Matki Bożej i tu u Tronu Matki musimy się umacniać, by w jedności i wierności Bogu dzięki pomocy Maryi kroczyć w codziennym życiu-głosił ks. Kujawa.

Na zakończenie uroczystości nastąpiło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i procesja wokół kościoła której przewodniczył ks. Karol Wójciak z Węgorzyna z diecezji szczecińsko-kamieńskiej.


fulltext