nasz Pasterz

27 rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej

nasz Pasterz,,Oto Matka Twoja

27 rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej 

Już od 27 lat w pierwszą niedziele lipca w Sanktuarium diecezji Drohiczyńskiej w Ostrożanach odbywają się uroczystości z racji koronacji Cudownego obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej. Tak było i 6 lipca tego roku. Jak zawsze główne uroczystości w sanktuarium poprzedzone są czterdziestogodzinnym nabożeństwem. W tym roku przewodniczył im prefekt Wyższego Seminarium w Drohiczynie, wykładowca prawa kanonicznego i wyznaniowego, notariusz Sądu Biskupiego ks. Mariusz Bartosiak.

Pierwszego dnia w Pierwszy Piątek miesiąca, kiedy to czcimy Serce Jezusa ks. Mariusz w homilii mówił do wiernych o Bożej miłości, która płynie z Serca Jezusowego względem każdego człowieka bez wyjątku.,, Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a ja was pokrzepię” co znaczy wzmocnię i będę uczył jak iść drogą do zbawienia. Apelował, by nie zabrakło nam czasu na Pana !. Bóg nie odbiera ciężarów, ale pomaga nam je nieść. On mówi ,,Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.  Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”. Mówił byśmy umieli żyć Ewangelią , walczyć z egoizmem oraz pielęgnować miłość. Im bardziej ludzie potrafią naśladować słodycz i pokorę Serca Chrystusowego, tym więcej doświadczą, jak słodko jest wypełniać w posłuszeństwie wolę Ojca, że słodko jest miłować tak, jak On umiłował, nawet wówczas, gdy miłość wymaga największych ofiar.

Drugiego dnia przygotowań na ten wielki dzień , jak też w pierwszą sobotę miesiąca oczy wiernych skierowane były na Maryję .Tego dnia rekolekcjonista mówił o posłannictwie Maryi. O tym ,że Ona jest zawsze obecna w sercu człowieka wierzącego. Słowa,, Oto Matka twoja’’ powinny nam towarzyszyć każdego dnia.  Ona uczy nas jak mamy podążać za jej Synem, daje nadzieję i wskazuje zawsze na Niego ucząc miłości do Eucharystii. Ona Niewiasta Eucharystii uczy nas również jak mamy adorować Chrystusa.

W czasie tych dni przygotowujących wierni adorowali Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz każdy kto tylko chciał pojednać się z Bogiem mógł skorzystać z sakramentu pokuty.

W niedzielę  w ostatni dzień czterdziestogodzinnego nabożeństwa od wczesnych godzin rannych liczne grupy pielgrzymów prowadzone przez księży, siostry zakonne, podążały w kierunku Ostrożan, by tu przez Maryję uwielbiać Jej Syna oraz dziękować za otrzymane łaski jak też prosić o dalsze błogosławieństwo.

Tego dnia główne uroczystości odbyły się o godzinie 12 , którym przewodniczył mianowany przez Ojca Świętego Franciszka 29 marca 2014 r. Ks. Bp. Tadeusz Pikus – biskup drohiczyński .

Przed rozpoczęciem uroczystej Eucharystii ks. Bp. poświecił replikę szaty Matki Bożej – (dar przybywających pielgrzymów i parafian), którą wykonał artysta Tomasz Łukasiuk.

Ks biskup mówił o wizerunkach Matki Bożej,, zawsze należy nam pamiętać że nie ramy nie płótno, czy suknia czy wizerunek jest dla nas istotny lecz istotne jest coś więcej- obraz i obecność Matki Bożej żywej Matki Jezusa Chrystusa. W tym miejscu przytoczył wiersz ks. Twardowskiego ,, o szukaniu Matki Bożej”

Znam na pamięć jasnogórskie rysy,
ostrobramskie, wileńskie srebro —
wiem po ciemku, gdzie twarz Twoja i koral,
gdzie Twa rana, Dzieciątko i berło

ręką farby sukni odgadnę—
złote ramy, cyprysowe drewno—
lecz dopiero gdzieś za swym obrazem
żywa jesteś i milczysz ze mną

 

Rozmawiając z Nią słyszymy głos Matki, i mamy wnikać w Nią i autentycznie uciekać się do Niej jako Matki , bo takie prawo i nakaz otrzymaliśmy od Chrystusa jako Jego testament, zwracającego się do umiłowanego ucznia a przez niego do nas ,,Oto Matka Twoja”.

Ks biskup ukazując aspekt Maryjny zwrócił też uwagę na posłuszeństwo wobec Pana Boga , tak jak Maryja zgadzając się na słowa anioła . Maryja mówi ,, uczyńcie wszystko co mój Syn wam powie’’. Powinniśmy zawsze kształtować swoje życie na Dekalogu. Nasz Pasterz najpierw mówi czego nie powinniśmy czynić,  podkreślił konieczność  poszanowania każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Chrystus również nakazuje co mamy czynić- mówi o miłości. Że trzeba nam się uciekać do Maryi, by nam wypraszała tę moc miłowania. Chrystus daje nem największe przykazanie,, miłujcie się tak jak ja Was umiłowałem’’- miłujcie nieprzyjaciół ! wzorujcie się na świętych, na św. Janie Pawle II. Św. Janie XXIII. Święty to ten ,który przyjmuje dar miłości Bożej. Świętość, to większa miłość . To myślenie o drugim, by innym było z nami dobrze-mówił ks. biskup.

Logika miłości Bożej przyjęta została przez Maryję. Ona wchodzi na drogę krzyżową , towarzyszy cały czas Chrystusowi, by On wprowadził nas do pełni życia w niebie- głosił Pasterz.

Na zakończenie uroczystości odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. po której zostało odśpiewane uroczyste Te Deum . Następnie kustosz Sanktuarium ks. Roman Szmurło podziękował wszystkim przybyłym na tę uroczystość oraz zapewnił o tym, że Matka Boża zawsze czeka na nich z otwartymi ramionami i zaprasza na Swoje urodziny 8 września .