Intencje mszalne w Parafii
Narodzenia NMP Ostrożanach
21 – 27.03.2022

Poniedziałek 21.03.2022

15:30 + Józefa Krasowskiego – of. państwo Iwona i Bogusław Jezierewscy
15:30 + Filomenę Boguszewską (gr. 21) – of. córka z rodziną
15:30 + Celinę i Józefa Miłkowskich – of. pani Barbara Bolewska

16:00 + Rytę Cieślińską (gr. 21) – of. pani Barbara z rodziną
16:00 + Irenę i Henryka Niewiarowskich
16:00 + Mariannę 4 r. śm. i Józefa 19 r. śm. Olszewskich
16:00 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia i udaną operację dla pani Bożeny – of. rodzina

Wtorek 22.03.2022

07:00 + Rytę Cieślińską (22 gr.) – of. pani Barbara z rodziną
07:00 + Filomenę Boguszewską (gr. 22) – of. córka z rodziną
07:00 Do św. Mikołaja o błogosławieństwo w rodzinie i dobytku państwa Rybałtowskich

07:20 + Apolonię i Czesława Brzezińskich – of. córka
07:20 Za przyczyną Trójcy Świętej i M.B. Ostr. o zdrowie, błogosławieństwo w rodzinie i dobytku państwa Krasowskich
07:20 + Józefa Zdzichowskiego – of. żona

Środa 23.03. 2022

15:30 + Rytę Cieślińską (gr. 23) – of. pani Barbara z rodziną
15:30 + Filomenę Boguszewską (gr. 23) – of. córka z rodziną
15:30 + Stanisławę i Jana Jaszczołtów – of. rodz. Poniatowskich

16:00 + Stanisława Jaszczołta 1 r. śm.
16:00 + Kazimierza Gaworka – of. rodzina
16:00 Do M.B. Ostr. o zdrowie i pomyślny przebieg leczenia dla pani Ireny
16:00 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia i pomyślny przebieg leczenia dla pań: Bożeny i Danuty

Czwartek 24.03.2022

07:00 + Rytę Cieślińską (gr. 24) – of. pani Barbara z rodziną
07:00 + Filomenę Boguszewską (gr. 24) – of. córka z rodziną
07:00 + Wiktorię Kryńską – of. córka

07:20 + Stanisława Krasowskiego – of. pani Krystyna Jaszczołt
07:20 + Stanisława i Helenę Lipińskich

Piątek 25.03.2022 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

10:00 + Rytę Cieślińską (gr. 25) – of. pani Barbara z rodziną
10:00 + Filomenę Boguszewską (gr. 25) – of. córka z rodziną
10:00 Dziękczynna do M.B. Ostr. za doznane łaski z prośbą o dalszą opiekę nad całą rodziną

16:00 + Zdzisława, Helenę, Aleksandra, Jana, Wiesławę i zm. z rodz. Miłkowskich
16:00 + Marię Łopuską – of. rodz. Twarowskich z Rybałt
16:00 + Helenę i Hieronima – of. córka

16:30 DROGA KRZYŻOWA w Kościele

21:00 Msza św. i Droga Krzyżowa z Ostrożan do Siemiatycz

Sobota 26.03.2022

15:30 + Filomenę Boguszewską (gr. 26) – of. córka z rodziną
15:30 + Rytę Cieślińską (gr. 26) – of. pani Barbara z rodziną
15:30 Dz. – bł. o bł. Boże, zdrowie i op. M.B. Ostr. dla pani Krystyny – of. wnuki

16:00 + Bolesława i Władysławę Radziszewskich – of. syn Stanisław
16:00 Do M.B. Ostr. o łaski i opiekę dla córek z rodzinami – of. rodzice
16:00 Do M.B. Ostr. o zdrowie, bł. Boże i opiekę dla mamy – of. dzieci
16:00 Do M.B. Ostr. o zdrowie dla Kubusia – of. rodzice

Niedziela 27.03.2022 – 4 Niedziela Wielkiego Postu / Rekolekcje

08:30 + Rytę Cieślińską (gr. 27) – of. pani Barbara z rodziną
08:30 + Filomenę Boguszewską (gr. 27) – of. córka z rodziną
08:30 Dz. – bł. w 18 r. ur. Weroniki – of. rodzice i bart
08:30 + Barbarę Kosińską – of. brat z rodziną

10:00 + Teresę Poniatowską
10:00 Do M.B. Ostr. z prośbą o łaski w rodzinie i dobytku państwa Lubowickich
10:00 + Tadeusza Gawrysiuka 20 r. śm. – of. żona
10:00 Do M.B. Ostr. o zdrowie i opiekę dla pani Janiny Jaszczołt z Jaszczołt

12:00 Dz. – bł. o bł. Boże i o. M.B. Ostr. w 1 r. ur. Dominika i Ignacego – of. pani Elżbieta Kosk
12:00 + Franciszka Szmurło 30 r. śm. oraz jego śp. rodziców – of. córka Zofia