Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 18 – 24.07.2022

Intencje mszalne w Parafii
Narodzenia NMP Ostrożanach
18 – 24.07.2022

Poniedziałek 18.07.2022

16:30 + Łucję i Zdzisława Grzybowskich (Msza św. nr 18) (PB)
16:30 Dz.- bł. w rocznicę urodzin pana Huberta o bł. Boże i op. M.B. Ostr. (HP)
16:30 Dz.- bł. w rocznicę urodzin pana Mariusza o bł. Boże i op. M.B. Ostr. (SJ)
16:30 Dz. – bł. w 40 r. ślubu państwa Haliny i Franciszka o bł. Boże i op. M.B. Ostr. (PW)

17:00 + Janinę, Jana, Marię i Stanisława – of. syn (SJ)
17:00 + Adrianę Kosk 30 dz. po śm. – od uczestników pogrzebu (PB)

17:00 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia dla Gabrysi
17:00 Dziękczynna za 50 lat małżeństwa państwa Haliny i Leona z prośbą o dalszą opiekę Maryi i łaski potrzebne (PW)

 

Wtorek 19.07.2022

07:00 + Łucję i Zdzisława Grzybowskich (Msza św. nr 19)(SJ)
07:00 + Janinę Jaszczołt – of. przyjaciele z grona AgroLigi (PW)

07:20 + Henrykę i Stanisława Mariańczuków – of. wnuczka (PB)
07:20 + Stanisławę Pykało – of. mieszkańcy wsi Ostrożany (SJ)

Środa 20.07.2022

16:30 + Kazimierza i Mariannę Jaszczołtów oraz ich śp. rodziców (PB)
16:30 + Łucję i Zdzisława Grzybowskich (Msza św. nr 20) (SJ)

17:00 + Jacka, Katarzynę, Czesława, Jadwigę – of. pan Hieronim Twarowski (PB)
17:00 + Władysławę Baltaziuk i jej śp. rodziców, dziadków i rodzeństwo (SJ)

Czwartek 21.07.2022

07:00 + Łucję i Zdzisława Grzybowskich (Msza św. nr 21) (PB)
07:00 + Janinę Sałata – of. Irena Rułko (SJ)

07:20 + Stanisławę Pykało – of. mieszkańcy wsi Ostrożany (PB)
07:20 Dz. – bł. o bł. Boże dla wnuków i całej rodziny (SJ)

Piątek 22.07.2022 – Święto Świętej Marii Magdaleny

07:00 + Łucję i Zdzisława Grzybowskich (Msza św. nr 22) (SJ)
07:00 + Mateusza Jaszczołta – of. babcia (PB)

07:20 + Adama Twarowskiego (SJ)
07:20 Do M.B. Ostr. o szczęśliwą operację i przebieg leczenia dla pani Ireny (PB)

Sobota 23.07.2022 – Święto Św. Brygidy, Patronki Europy

07:00 + Łucję i Zdzisława Grzybowskich (Msza św. nr 23) (SJ)
07:00 + Irenę i Antoniego Klimaszewskich i zm. dziadków z obojga stron – of. córka z rodziną (PB)

17:00 Ślub Mariańczuk – Zdzichowski

Niedziela 24.07.2022 – 17 Niedziela Zwykła

08:30 + Romualda Fabiańskiego – of. mieszkańcy wsi Jaszczołty (SJ)
08:30 Dz. – bł. w 40 r. ślubu państwa Krystyny i Jana Piotrowskich – of. dzieci (PB)

10:00 + Cecylię i Wacława Zarębów oraz Józefa Żero – of. córka i wnuczka (PB)
10:00 + Czesławę i Piotra – of. pan Antoni Kryński z Klepacz (SJ)

12:00 + Łucję i Zdzisława Grzybowskich (Msza św. nr 24) (SJ)
12:00 Dz. – bł. w 25 r. urodzin pani Anny z prośbą o zdrowie, bł. Boże i op. M.B. Ostr. (PB)