OGŁOSZENIA PARAFIALNE 22.01.2022 – 3 NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
22.01.2022 – 3 NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dziękuję mieszkańcom Łopusza za wpłacenie składki na rzecz panów organisty i kościelnego. Bóg zapłać.
2. Dziś obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego. Wyjmijmy z póki Księgę Pisma Świętego i w tym dniu niech będzie wyeksponowana w godnym miejscu.
3. Dziś modlimy się w sposób szczególny za wszystkich dziadków w dniu ich święta.
4. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Mariannę Perekitko z domu Niemyjska. Pochodziła z Klepacz. Przeżyła 65 lat. Rodzinie składamy wyrazy współczucia i pamiętamy w modlitwie. Wieczny odpoczynek ……
5. Parafianom i przybyłym gościom życzę dobrej niedzieli. Niech Pani Ostrożańska otacza Was płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Szczęść Boże.