Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 22 – 28.04.2024

Intencje mszalne w Parafii
Narodzenia NMP Ostrożanach
22 – 28.04.2024

Poniedziałek 22.04.2024

16:30 + Joannę Demiańczuk (gr. 22) – of. rodzice
16:30 + Stanisława Rybałtowskiego 15 r. śm. i zm. jego rodziców i dziadków – of. żona

17:00 + Józefę i Władysława Tomalów
17:00 Do św. Mikołaja o bł. w rodzinie i dobytku państwa Kalickich
17:00 + Antoniego Kryńskiego 30 dz. po śm. – od uczestników pogrzebu

Wtorek 23.04.2024 – Uroczystość Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika

07:00 + Joannę Demiańczuk (gr. 23) – of. rodzice
07:00 +Wacława Zarębę 12 r. śm. – of. córka Teresa

07:20 + Renatę, Jarosława, Stanisława i zm. z rodz. Pankiewicz
07:20 + Krzysztofa Krakówko – of. rodz. Lubowickich

Środa 24.04.2024

16:30 + Joannę Demiańczuk (gr. 24) – of. rodzice
16:30 Dz. – bł. w 55 r. ur. pani Stanisławy o bł. Boże, zdrowie i op. M.B. Ostr. na dalsze lata życia – of. rodzina

17:00 + Wacława 12 r. śm. – of. córka Elżbieta
17:00 + Franciszkę Żero 15 r. śm.
17:00 + Ryszarda Rakusa – of. rodz. państwa Nagórnych z Ostrożan

Czwartek 25.04.2024 – Święto św. Marka, Ewangelisty

07:00 + Joannę Demiańczuk (gr. 25) – of. rodzice
07:00 + Henryka Lubowickiego – of. rodzina

07:20 + Tadeusza – of. pani Dorota z synami
07:20 + Piotra 3 r. śm., Henryka, Genowefę i Kazimierza

Piątek 26.04.2024

07:00 + Joannę Demiańczuk (gr. 26) – of. rodzice
07:00 + Stefana, Marka, Krzysztofa i Patrycję z rodz. Nagórnych – of. pan Kazimierz z rodziną

07:20 + Jana, Stanisławę Klepackich, Józefę, Leokadię, Kazimierza Wojtkowskich
07:20 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia i bł. Boże dla pani Janiny Niewiadomskiej w 87 r. ur. – of. wnuczka

Sobota 27.04.2024

07:00 + Joannę Demiańczuk (gr. 27) – of. rodzice
07:00 Do M.B. Ostr. o łaski i opiekę oraz zgodę i pokój w rodzinie

07:20 Dz. – bł. o bł. Boże i op. M.B. Ostr. dla pana Franciszka Bolewskiego z okazji 65 r. ur. – of. żona z dziećmi
07:20 + Janinę i Stanisława oraz Kazimierza, Reginę i Lucjana – of. syn i brat Feliks

17:00 Ślub

Niedziela 28.04.2024 – 5 Niedziela Wielkanocna

08:30 Dz. – bł. za szczęśliwe rozwiązanie z prośbą o bł. Boże dla matki i córki Oliwii
08:30 + Józefę i Aleksandra oraz Józefa
08:30 + Zofię 10 r. śm. i Jana Poniatowskich – of. siostra

10:00 Dz. – bł. w 10 r. ślubu państwa Marii i Stanisława z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla dzieci
10:00 + Cecylię i Wacława Zarębów i Józefa Żero
10:00 + Krzysztofa, Genowefę i Lucja Moraczyńskich – of. pani Renata Moraczyńska

12:00 + Joannę Demiańczuk (gr. 28) – of. rodzice
12:00 + Teresę Nagórną – of. mąż