Bądźcie uczniami Chrystusa-Wieczernik Maryjny

Bądźcie uczniami Chrystusa

      W sanktuarium Matki Bożej w Ostrożanach 9 sierpnia zgromadzili się pielgrzymi z: Siemiatycz z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja Boboli, parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z Czartajewa, wierni z sąsiednich miejscowości oraz liczni duchowi pielgrzymi parafii ostrożańskiej, by przed obliczem Matki Najświętszej łączyć się duchowo z członkami rodzin i wszystkimi pątnikami 18. Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej zdążającymi na Jasną Górę. Tego wieczoru Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Mjr Mariusz Tołwiński, kapelan 18. Brygady Powietrzno-Desantowej z Bielska-Białej, pochodzący z parafii Ciechanowiec. W koncelebrze brał udział również rodak parafii ostrożańskiej ks. Piotr Arbaszewski. Główną intencją Mszy św. była prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę dla pielgrzymów oraz ich rodzin.
      Gromadząc się u stóp Matki Bożej Ostrożańskiej, rozważano hasło pielgrzymki: „Bądźcie uczniami Chrystusa”. W homilii Ksiądz Mariusz przypomniał każdemu z nas to, że jako uczniowie Chrystusa jesteśmy powołani, aby iść za Nim, by całym swoim życiem wypełniać słowa Pana, by być Jego świadkami. Aby lepiej to zrozumieć, trzeba przyjrzeć się Apostołom, którzy towarzyszyli Jezusowi. Uczeń Chrystusa to ten, który kocha Pana i idzie za Nim, to ten, który jest zawsze z Mistrzem, gdy słucha Jego słów i zachowuje je w swoim sercu. Uczeń Chrystusa to ten, który otwiera się na Eucharystię, który karmi się Ciałem i Krwią Jezusa, który wierzy, że Chrystus daje nam za wierność Jemu życie wieczne. Dalej Kaznodzieja, rozwijając temat, mówił, „że iść za Chrystusem to znaczy żyć po chrześcijańsku, w wolności od grzechu, w czystości serca. Chrystus, gdy wybiera sobie uczniów, to wie, że dadzą radę podźwignąć swój krzyż, ponieważ chce, by stawali się mężniejsi, mądrzejsi o doświadczenia życiowe, a On zawsze będzie wspierał ich swą łaską. Dlatego trzeba szukać sposobu, by otwierać się na nią, by być «światłem i solą ziemi». Droga ucznia to droga prześladowań, droga Jego Mistrza, droga utrudzona, to droga do przeżywania wiecznego szczęścia z Panem Bogiem. Chrystus mówi: «Ja jestem i Drogą, i Prawdą, i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie». Dlatego warto być świadkiem Chrystusa.
      Pielgrzymi przybywają do Matki Bożej Ostrożańskiej, ponieważ wiedzą, że Ona jest Matką Jezusa, ale i Jego uczennicą. Wierni, uczestnicząc w nabożeństwach ku czci Najświętszej Panienki, naśladując Maryję, naśladują Jej Syna, to Ona uczy, jak postępować, by stać się uczniem Chrystusa”. Tego wieczoru wszyscy uczniowie zgromadzeni w sanktuarium Ostrożańskim na gorącej modlitwie wyrażali swoją wiarę, nadzieję i miłość, by być blisko Zbawiciela, zawierzali Mu swe życie i przedstawiali wszystko, co nosili w swoich sercach. Proszono o łaski dla wszystkich obecnych, jak również dla bliskich, a przede wszystkim dla pielgrzymów zdążających na Jasną Górę.
      Po skończonej Mszy św. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem rozważano światłą część Różańca św., w którym proszono o to, by wierni coraz bardziej poznawali Chrystusa, wierzyli w Niego i kochali Go całym sercem. Proszono o łaskę posłuszeństwa słowu Jezusowemu dla ludu i władców tego świata. Następnie zaproszeni do Wieczernika współcześni uczniowie Jezusa wypraszali za pośrednictwem Pani Ostrożańskiej łaskę przyjmowania Chrystusa Eucharystycznego na wzór Dziewicy Maryi. Na zakończenie po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem, łącząc się duchowo z Jasną Górą, odśpiewano Apel Jasnogórski, obejmując wszystkie intencje pielgrzymów obecnych w świątyni, jak i zdążających do tronu Matki Bożej Częstochowskiej.

Katarzyna Kryńska

Tego wieczoru Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. mjr Mariusz Tołwiński


fulltext