Wierni i kapłani zgromadzeni na uroczystości fot: ks. Artur Płachno

Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia – konsekracja ołtarza i domu parafialnego w Ostrożanach

 Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia – konsekracja ołtarza i domu parafialnego w Ostrożanach

Mroźny sobotni dzień 26 lutego na zawsze wpisze się w historię ostrożańskiej wspólnoty. Tego dnia parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach przeżywała uroczystość konsekracji ołtarza i poświęcenia domu parafialnego z zapleczem duszpastersko-pielgrzymkowym

      Na tę niecodzienną uroczystość do ostrożańskiego sanktuarium przybyli: pasterz diecezji drohiczyńskiej bp Antoni Dydycz, ks. prał. Zbigniew Rostkowski, ks. prał. Stanisław Ulaczyk i ks. prał. Tadeusz Syczewski z Kurii diecezjalnej, infułat z Sokołowa Podlaskiego ks. Jan Sobiechowicz, kapłani z Drohiczyna i całego dekanatu nadbużańskiego, przewodniczący komisji remontowo-budowlanej ks. Kazimierz Siekierko oraz dziekan siemiatycki ks. Bogusław Kiszko. Nie mogło też zabraknąć architekta budowy Andrzeja Nowakowskiego z Białegostoku, jak i inż. Adama Sadłowskiego – kierownika budowy z Sokołowa Podlaskiego. Przybyły władze samorządowe, a wśród nich były starosta Jan Zalewski, burmistrz Wojciech Borzym oraz wójtowie Antoni Tymiński i Krzysztof Radziszewski. Licznie zebrali się również parafianie, by dziękować Panu Bogu za błogosławieństwo i dzieła, które ostatnio tam powstały.
      Po słowach powitania przez kustosza sanktuarium ks. Romana Szmurłę bp Antoni Dydycz pobłogosławił wodę, którą następnie oczyścił nowy ołtarz.
W homilii Ksiądz Biskup podkreślił wagę najważniejszego miejsca w kościele, jakim jest ołtarz, na którym co dzień dokonuje się Najświętsza Ofiara Jezusa Chrystusa i z którego płynie Sowo Boże. Zaznaczył: „Nic dziwnego, że z konsekracją nowego ołtarza łączy się poświęcenie domu parafialnego, który w inny sposób, ale wypełnia podobne funkcje. Bo to dom, w którym może przebywać kapłan, mogą przebywać wierni, pielgrzymi… Będą tam przygotowywali się do tego, co będą przeżywać w kościele lub odwrotnie, rozważać to, co usłyszeli lub czego doświadczyli w czasie Eucharystii”.
      Nawiązując do Ewangelii (Mk 10, 13-16), kaznodzieja mówił, że wszystko zaczyna się od dzieci. One niosą niekiedy za sobą problemy, ale są przyszłością i w nich nasza nadzieja i radość. W czasie homilii ubolewał nad dwoma milionami naszych rodaków, którzy pracują za granicami naszego kraju, mieszkają nie w swoim domu, jedzą nie przy swoim stole, bo w naszej ojczyźnie nie ma dla nich pracy. Zadawał pytanie, kto doprowadził do tego, że jest tu 13% bezrobotnych. Tam, gdzie nie ma pracy, nie ma stołu, nie ma ołtarza! Ksiądz Biskup prosił, by Maryja dodała sił do przezwyciężenia wszelkiego rodzaju zakłamań i oszustw na różnych szczeblach, bo są one powodem, źródłem dramatu i tragedii wielu tysięcy ludzi. Bóg nam błogosławi, towarzyszy, mówił: „Tylko musimy umieć wybierać i postępować zgodnie z prawdą i sprawiedliwością. Niech ten ołtarz dodaje nam sił tą trwałością duchową, która powinna być trwała jak nasza wiara, jak powinna być mocna nasza nadzieja, jak powinna być trwała nasza miłość”.
      Po homilii została odśpiewana Litania do Wszystkich Świętych, po czym w ołtarzu umieszczono relikwie męczenników, te same, które znajdowały się w poprzednim ołtarzu, by podkreślić ciągłość i jedność. Następnie odbyło się namaszczenie ołtarza na podkreślenie żywej łączności z Jezusem Chrystusem i by w ten sposób przygotować ten ołtarz, jako miejsce najbardziej godne, na przyjmowanie Syna Bożego. W dalszej części nabożeństwa nastąpiło okadzenie ołtarza na znak zjednoczenia wiernych z Bogiem i między sobą. Następnie zostało postawione na ołtarzu światło, które symbolizuje zmartwychwstanie i nowe życie.
      Po Eucharystii nastąpiło uroczyste odczytanie dekretu, czyli dokumentu, który potwierdza zakończenie budowy domu parafialnego. Przy tej okazji zostały wręczone odznaczenia „Benemerenti” osobom szczególnie zaangażowanym w prace nad powstaniem domu parafialnego z zapleczem duszpastersko-pielgrzymkowym, a byli to inż. Adam Skałdanowski, Roman Skowroński, Stanisław Bolewski i Hieronim Twarowski. Na zakończenie przedstawiciele parafii oraz kustosz ks. Roman Szmurło podziękowali z głębi serca tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania domu parafialnego, jak i mensy ołtarzowej. Podsumowując uroczystości, Biskup Drohiczyński życzył, byśmy umieli współpracować z Bogiem i żyć w zgodzie miedzy sobą. Na zakończenie Ksiądz Biskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym.

Katarzyna Kryńska

Wierni i kapłani zgromadzeni na uroczystości fot: ks. Artur Płachno  Mszy św. przewodniczył pasterz diecezji bp Antoni Dydycz  Moment namaszczenia nowego ołtarza  Okadzenie ołtarza na znak zjednoczenia wiernych z Bogiem i między sobą Światło, które symbolizuje Zmartwychwstanie Jezusa i nowe życie  Poświęcenie domu parafialnego fot: ks. Artur Płachno


fulltext