Sakrament Bierzmowania 2010

Sakrament Bierzmowania 2010

Pokój mój daję wam

       We wspomnienie św. Floriana 4 maja bp Antoni Dydycz gościł w sanktuarium w Ostrożanach, by tu 97-osobowej grupie młodzieży udzielić sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, jak również poświęcić i pobłogosławić odnowiony w 50. rocznicę śmierci nagrobek śp. ks. Jana Audera – proboszcza ostrożańskiego w latach1931-53, poety i wielkiego czciciela Matki Bożej.
      Na wstępie uroczystej Eucharystii kustosz sanktuarium ks. Roman Szmurło, przedstawiciele rodziców i młodzieży powitali przybyłych gości, prosząc o udzielenie sakramentu bierzmowania. Mszy św. przewodniczył Ksiądz Biskup, a współcelebrowali ks. Piotr Arbaszewski i ks. Łukasz Gołębiewski, obejmując modlitwą młodzież, śp. ks. Audera, poległych przed miesiącem pod Smoleńskiem oraz ks. inf. Eugeniusza Borowskiego, który dzień wcześniej odszedł do Domu Ojca. W homilii Ksiądz Biskup przypomniał m.in. historię Ostrożan i jej świadka ks. Audera. Nawiązując do Ewangelii (J14 27-31), mówił o pokoju, który przynosi Chrystus. Dalej utwierdzał młodzież, iż to od niej zależy, w jaki sposób będą korzystać z darów Ducha Świętego, które otrzymali od Kościoła. „Dzięki Duchowi Świętemu możecie być kowalami swojego losu, róbcie wszystko, byście nie zmarnowali tych narzędzi, ale kształtowali z całą uwagą i z szczerością, z młodzieńczym entuzjazmem swój charakter i osobowość” – mówił. Przypomniał też słowa sługi Bożego Jana Pawła II: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”. Na koniec homilii Ksiądz Biskup złożył życzenia bierzmowanym, by wszyscy trwali w Kościele i byli wdzięczni za to Chrystusowi Panu, by korzystali z darów i byli świadkami, by to, co prawdziwe i dobre, rozszerzało się jeszcze bardziej.
      Po pasterskim błogosławieństwie nastąpiło poświęcenie nagrobka śp. ks. Jana Audera, przy którym Pasterz przypomniał, iż był on Łotyszem i pochodził z rodziny protestanckiej. Przełomowym momentem w życiu kapłana stał się pobyt w polskim dworku państwa Sakielów, gdzie czczono każdego dnia Matkę Najświętszą w Litanii Loretańskiej. Tu też rozpoczęło się jego powołanie kapłańskie i zrodziła się miłość do  Matki Bożej. Bp Dydycz przybliżył nam duchowne centrum łotewskiego Kościoła – sanktuarium w Agonie, gdzie znajduje się kopia obrazu Matki Bożej z Trok koronowanego w XVIII wieku jako trzeci po Częstochowie i Kodniu. Na zakończenie uroczystości zaapelował do wiernych, by poprzez osobę śp. ks. Audera ciągle powracali do Chrystusa i umacniali tę więź przez Maryję.

Katarzyna Kryńska

Sakrament Bierzmowania 2010


Więcej zdjęć TUTAJ


fulltext