Jubileusz 10-lecia działalnści Apostolatu Maryjnego w Sanktuarium Matki Bożej w Ostrożanach

Być apostołem Maryi

Być apostołem Maryi

      To, o co prosić będziecie przez Różaniec, otrzymacie” – te słowa Maryi stały się hasłem dla członków Apostolatu Maryjnego diecezji drohiczyńskiej, którzy w sobotę 10 października świętowali jubileusz 10- lecia działalności w sanktuarium w Ostrożanach. Uroczystości rozpoczęły się wystawieniem Najświętszego Sakramentu i rozważaniem chwalebnej części Różańca św., który prowadzili przedstawiciele poszczególnych parafii. Kulminacyjnym punktem spotkania była Eucharystia, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił diecezjalny opiekun Apostolatu Maryjnego ks. kan. Sławomir Mazur. Główną intencją tej Mszy św. były wdzięczność Bogu i Maryi za 10 lat przeżytych we wspólnocie Apostolatu Maryjnego oraz prośba o błogosławieństwo na dalsze lata, aby jej członkowie byli godnymi i pięknymi narzędziami w dłoniach Niepokalanej.
      Rozpoczynając Eucharystię, Ksiądz Kanonik dziękował za dar miłości Boga do człowieka, za dar Jezusa i Maryi, która zawsze wychodzi człowiekowi naprzeciw, uczy mądrości, dzięki której każdy, kto tylko pragnie, może postępować w sposób dojrzały, która pomaga podejmować właściwe decyzje. Kaznodzieja, nawiązując do Ewangelii, kiedy to Maryja wstawia się za weselnikami, ukazał Jej ufność
do sług i względem Syna. Również obecnie ufność ku Bogu jest jednym z czynników, by stać się apostołem Maryi. Kolejnym czynnikami wpływającymi na właściwe funkcjonowanie Apostolatu są: otwarcie się na Słowo Boże, codzienne czytanie Pisma Świętego, modlitwa za rodzinę, znajomych, współbraci, jak też za wrogów, wzorując się na Maryi, która nie czuła nienawiści do oprawców Jezusa, ale modliła się za nich. Dlatego apostoł Maryi powinien dawać świadectwo miłości i przynależności do Boga, świadectwo swojej wiary, odwiedzając chorych, samotnych, przeżywających trudne chwile. Następnym kryterium przynależności do Apostolatu jest rozpowszechnianie lektury i czasopism religijnych, by inni też mieli dostęp karmienia się Słowem Bożym. Analizując statut Apostolatu Maryjnego, Kaznodzieja przypomniał, że apostoł Maryi powinien dostrzegać osoby niepraktykujące, podarować
im Cudowny Medalik, apostoł również zabiega o to, by pozyskiwać nowych członków. Ostatnia myśl to potrzeba radości, która płynie z kontaktu z Bogiem. Przeżywając w pełni radość chrześcijańską, należy karmić się darami, jakie nam Kościół nieustannie daje: Mszą św., sakramentami św., wszelkimi świętami i odpustami, Słowem Bożym, beatyfikacjami czy kanonizacjami. To wszystko człowiek otrzymuje, by na co dzień mógł radować się ze spotkania z Bogiem, co jest świadectwem życia chrześcijańskiego. Kończąc homilię, Opiekun Apostolatu Maryjnego prosił za przyczyną Matki Najświętszej, by wszyscy członkowie wpatrzeni w Tę, która jest i była wierna do końca, umieli swoją wiarę przeżywać w sposób głęboki i również radosny.
      Na zakończenie cała wspólnota została uwieczniona na pamiątkowym zdjęciu, po czym udała się na wspólny posiłek.

Katarzyna Kryńska


                                                       Jubileusz 10-lecia działalnści Apostolatu Maryjnego w Sanktuarium Matki Bożej w Ostrożanach  Na zakończenie cała wspólnota została uwieczniona na pamiątkowym zdjęciu


fulltext