„Cały Twój, Maryjo” –zawierzyć Maryi na wzór bł. Jana Pawła II-Wieczernik Maryjny

„Cały Twój, Maryjo” –zawierzyć Maryi  na wzór bł. Jana Pawła II

      14 maja w sanktuarium w Ostrożanach odbył się Wieczernik Maryjny. Był on dziękczynieniem za beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II, jak też, za łaski, którymi był obdarzany przez całe swe życie, a w szczególności za łaskę ocalenia 13 maja 1981 r. To spotkanie było zarazem ostatnim dniem tzw. białego tygodnia dla dzieci pierwszokomunijnych. Nabożeństwo poprowadził ks. Marek Żarski, proboszcz z Tokar, który cieszył się z możliwości modlitwy wśród tych dzieci, ponieważ w parafii, w której pracuje, ze względu na małą liczebność, I Komunie odbywają się co dwa lata.
      Tego dnia do sanktuarium ostrożańskiego przybyli pielgrzymi z parafii Drohiczyn, Skrzeszew, Sawice, jak też indywidualni pątnicy. Intencją Mszy św. były objęte wszystkie sprawy biorących udział w Wieczerniku. W homilii kaznodzieja, zwracając się w pierwszej kolejności do dzieci, przypomniał orędzie fatimskie z 13 maja 1917 r., jak również fakt, iż w wigilię rocznicy objawień fatimskich 12 maja 1991 r., przebywając w Fatimie, bł. Jan Paweł II podarował jako wotum Matce Bożej jedną z kul, które miały przynieść mu śmierć na Placu św. Piotra w Rzymie. Kulę tą umieścił w koronie zdobiącej głowę Pani Fatimskiej. Ks. Żarski przypomniał również, że podczas pielgrzymki do Polski w 1983 r. Ojciec Święty podarował pas sutanny przestrzelony w czasie zamachu i umieszczony w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze.
      Po Eucharystii odmówiono Litanię Loretańską, a następnie modlono się tajemnicami Różańca św., polecając Pani Ostrożańskiej wszystkie prośby i dziękczynienia, jak też modląc się w intencjach Ojca Świętego Benedykta VI, bp. Antoniego Dydycza, o zdrowie dla naszego dziekana ks. Mieczysława Onyśka i w intencji naszych księży Romana Szmurły i S t. Jaszczołta. Modlące się kółka różańcowe i wspólnoty maryjne nie zapomniały też o swoim opiekunie ks. Romanie Kowerdzieju, jak też o Renacie Przewoźnik. Na zakończenie nabożeństwa p. Domaraczenko – dekanalny opiekun kółek różańcowych rozdał wiernym Nowennę Pompejską, którą odmawiamy nieprzerwanie przez 54 dni. Każdego dnia odmawiamy cały Różaniec. Jest to nowenna w sprawach trudnych, a jednocześnie jest ona najsilniejszą drogą modlitwy do Maryi.

Katarzyna Kryńskafulltext