IV zjazd Rodu Klepackich

Czwarty zjazd Rodu Klepackich

IV Zjazd Rodu Klepackich Sanktuarium Maryjnym w Ostrożanach

      26 sierpnia w święto Matki Bożej Częstochowskiej w Sanktuarium Maryjnym w Ostrożanach już po raz czwarty zgromadził się ród Klepackich herbu Doliwa, który wywodzi się ze wsi Klepacze w powiecie siemiatyckim, województwie podlaskim, należącej do parafii Ostrożany. Przybyli tu przed tron Ostrożańskiej Pani z różnych części Polski, by podziękować za to, kim są i skąd pochodzą, gdzie są ich korzenie. O godzinie 12 uroczystą Eucharystię celebrowali księża ks. Mariusz Bartosiak, ks. Leopold Trofimiuk i ks. Stanisław Jaszczołt, który wygłosił homilie nawiązując do ewangelii ,,Panie do kogo pójdziemy…”  

      Kaznodzieja zaznaczył, iż takie zjazdy jak ten mają na celu pogłębić wiedzę na temat historii rodu, poznać korzenie oraz wszystko to, z czym wiąże się ich tożsamość. Przy tej okazji ks. Stanisław wskazał na książkę Jana Pawła II „ Pamięć i tożsamość” do powstania której inspiracją była rozmowa Jana Pawła II w Castel Gandolfo w 1993 roku z filozofami ks. Józefem Tischnerem i Krzysztofem Michalskim. Nawiązując do dzieła Ojca świętego mówił na temat ojczyzny, patriotyzmu i narodu.

Jan Paweł II pisze:

„Wyraz „ojczyzna” łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. To znaczące, że wielokrotnie mówi się też: „ojczyzna-matka”. Wiemy z własnego doświadczenia, w jakim stopniu przekaz dziedzictwa duchowego dokonuje się za pośrednictwem matek. Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu.”

      „Patriotyzm zaś  oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próba dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo tez dla jego odzyskania. Świadczą o tym tak liczne mogiły żołnierzy, którzy walczyli za Polskę na różnych frontach świata”.

Na pytanie, co to jest naród błogosławiony Jan Paweł II pisze:

 „Jeśli się przyjrzeć uważnie obu terminom, istnieje ścisła łączność znaczeniowa pomiędzy ojczyzną i narodem. W języku polskim – ale nie tylko – termin „naród” pochodzi od „ród”, „ojczyzna” natomiast ma swoje korzenie w słowie „ojciec”. Ojciec jest tym, który wraz z matką daje życie nowej istocie ludzkiej. Ze zrodzeniem przez ojca i matkę wiąże się pojęcie ojcowizny, które stanowi tło dla terminu „ojczyzna”. Ojcowizna, a w dalszym ciągu ojczyzna są więc treściowo ściśle związane z rodzeniem. Również słowo „naród” z punktu widzenia etymologii jest związane z rodzeniem   Termin „naród” oznacza tę społeczność, która znajduje swoją ojczyznę w określonym miejscu świata i która wyróżnia się wśród innych własną kulturą.”

      Dalej kaznodzieja przypomniał zgromadzonym, że tutaj jest ,, nasza mała ojczyzna” tu są korzenie rodu Klepackich, należy tą historie przypominać dzieciom, należy sięgać do korzeni, bo człowiek odcięty od korzeni usycha.

      Po uroczystej Eucharystii rodziny rodu Klepackich zrobiły pamiątkowe zdjęcia przed obrazem Pani Ostrożańskiej. Końcowym punktem zjazdu był uroczysty obiad w Remizie Straży Pożarnej w Klepaczach. 

IV zjazd Rodu Klepackich

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ TUTAJ

 


fulltext