Do Matki Bożej Ostrożańskiej

Autorką wiersza jest pani Wanda Półtorak 

 

Do Matki Bożej Ostrożańskiej

Od wielu wieków, tu w Ostrożanach,

króluje nasza Matka kochana.

Bo ten zakątek wybrała sobie

I jest w ołtarzu, w srebrnej ozdobie.

Gdy przed Mszą świętą wszyscy klękają,

cudowny obraz Twój odsłaniają

śpiewając „witaj Matko Jedyna”

uproś nam łaskę u Swego Syna.

Dlaczego właśnie tu na Podlasiu,

chciałaś Mateńko zamieszkać z nami?

Przecież jak widzisz nasi mieszkańcy

są z zaletami, są też i z wadami.

Bo Ty jesteś światłem dla tych co giną,

Tyś jest ostoją w każdej godzinie.

Do Ciebie Matko, przed Twe oblicze,

idą szczęśliwi i ci co płaczą.

Nieraz bezsilni, życiem zmęczeni

idą z daleka po pocieszenie.

Ty dobra, piękna w swym wizerunku,

dajesz nadzieję, iskrę ratunku.

Dla tych co blisko Ciebie mieszkają,

co nie raz sobie sprawy nie zdają,

jaki skarb w naszym sanktuarium mają,

przez Boga dany naszej parafii

który umacnia, sił nam dodaje

który wskazuje jak żyć potrzeba

żeby torować ścieżkę do nieba.

Niepokalana, bądź zawsze z nami

nie gardź naszymi do Cię prośbami,

wspieraj nas zawsze w każdej potrzebie

o to pokornie prosimy Ciebie.

Twoje oblicze tak zatroskane

o dzieci nie raz na grzech skazane

pomoże wiernym przejść przez to życie

pomoże łaski zebrać obfite

by z Tobą Matko i z Twoim Synem

zamieszkać kiedyś w rajskiej krainie.

Mieszkańcy Ostrożan

maleńkiej wioski

dziękując z serca za to żeś z nami

za to, że z dawna słyniesz cudami

za to, że wspierasz w każdej potrzebie

Najlepsza Matko kochają Ciebie.