banner via crucis 2011

UWAGA !!! Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale

banner via crucis 2011

Biorąc pod uwagę ostatnie obostrzenia wprowadzone przez Rząd i zalecenia Księdza Biskupa Piotra, po głębokim przemyśleniu sprawy i w poczuciu odpowiedzialności za powierzonych mi parafian jako proboszcz podjąłem następujące działania, które obowiązywać będą do 29 marca włącznie:

Zawieszam nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich żali z udziałem wiernych w Kościele do 29 marca. Jednocześnie proszę by w domu w piątek samemu odprawić Drogę Krzyżową.