Drohiczyńscy alumni u stóp Pani Ostrożańskiej

Drohiczyńscy alumni u stóp Pani Ostrożańskiej

 

Drugiego maja w przeddzień święta Matki Bożej Królowej Polski w tygodniu modlitw o powołania zakonne i kapłańskie 25-cio osobowa grupa alumnów WSD w Drohiczynie pielgrzymowała do stóp Pani Ostrożańskiej, by tu oddać Jej pokłon i prosić Jezusa za Jej wstawiennictwem, o potrzebne łaski na drodze powołania do kapłaństwa, dziękując jednocześnie za dar kapłaństwa. Na czele pielgrzymki szedł ojciec duchowny ks. Jarosław Przeździecki i ks. prof. Zenon Czumaj. Do grupy pątników na Eucharystie dołączyli też inni księża, którzy w liczbie ośmiu osób koncelebrowali Mszę świętą a byli to ks. prał. Henryk Nowak, ks. prał. Bogusz Jan, ks. prał. prof. rektor WSD w Drohiczynie Tadeusz Syczewski, oraz miejscowi kapłani, ks. Mariusz Bartosiak, ks. Stanisław Jaszczołt oraz kustosz sanktuarium ks. Roman Szmurło, który na wstępnie bardzo gorąco powitał przybyłych gości.

Homilie wygłosił ks. kan. Jarosław. który na wstępie sięgnął do testamentu błogosławionego Jana Pawła II ,, Zamach na moje życie z 13.V.1981(…)Tym głębiej czuję, że znajduję się całkowicie w Bożych Rękach – i pozostaję nadal do dyspozycji mojego Pana, powierzając się Mu w Jego Niepokalanej Matce (Totus Tuus).”

Za błogosławionym papieżem chcemy powtarzać Totus Tuus oraz za sługą Bożym kardynałem Augustem Hlondem ,,Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję” – mówił ks. Przeździecki. Stwierdził również fakt:,, to że Maryja stoi na drodze powołania jest wyrazem naszej wiary”.

Na zakończenie Mszy św. dziekan alumnów Żandarmski Artur przekazał na ręce ks. Romana Szmurło bieliznę kielichową z motywem maryjnym jednocześnie dziękując Matce, która wszystko rozumie, która obdarza dobrem, która jest z nami w każdy czas. Prosił o modlitwę za kapłanów, by byli zawsze na wzór Jezusa Chrystusa.

Po wieczornej adoracji i uczcie duchowej wszyscy posilili się w centrum duszpastersko-pielgrzymkowym przy parafii w Ostrożanach.

Katarzyna Kryńska

 

Więcej zdjęć TUTAJ


fulltext