60a4e5a0a5bba1e166152b3fc1114cfe

Drohiczyńska Nocna Droga Krzyżowa dla mężczyzn

60a4e5a0a5bba1e166152b3fc1114cfe

31 marca (piątek) po raz czwarty wyruszy Drohiczyńska Nocna Droga Krzyżowa dla mężczyzn. W roku świętego Brata Alberta poprosimy Boga Ojca, aby nauczył nas prawdziwej miłości. Wpatrzeni w naszego Pana i Zbawiciela, w jego świadectwo miłości względem nas będziemy rozważać Słowo z Ewangelii św. Jana: ,,Do końca ich umiłował” (J 13, 1). – wprowadzają organizatorzy.

 

Tegoroczne przeżywanie męki i śmierci Naszego Pana Jezusa Chrystusa odbędzie się na czterech trasach:

1.    Brańsk – Topczewo, 
2.    Ostrożany – Siemiatycze, 
3.    Węgrów – Sokołów Podlaski, 
4.    Łochów – Loretto. 

Każdy mężczyzna zaproszony jest na Drohiczyńską Nocną Drogę Krzyżową,  którą może przeżyć na jednaj z czterech tras.

Przemarsz poprzedzą Msze Święte, które sprawowane będą o godz. 21.00 w kościołach parafialnych w Brańsku, Ostrożanach, Węgrowie i Łochowie. Zapisy prowadzone są do 30 marca poprzez formularz zgłoszeniowy.

Program. 
20.00 – odjazd autokarów z Topczewa, Siemiatycz (parking przy kościele WNMP), Sokołowa (parking przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego) i Loretto – (jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba chętnych);
21.00 – Msza Św. w Brańsku, Ostrożanach, Węgrowie i Łochowie;
22.00 – wyjście na trasę pierwszej grupy uczestników DNDK;
ok. 02.00 – zakończenie Drogi przez pierwsze grupy uczestników.

Przebieg DNDK
:
•    uczestnicy mogą wyruszać w grupach maksymalnie 10 osobowych; poszczególny grupy będą wyruszać na drogę w ok. 5 min. odstępach; mężczyźni zaproszeni są do przeżywania Drogi w ciszy;
•    na trasie zostaną zaznaczone poszczególne stacje Drogi Krzyżowej, przy których uczestnicy będą modlić się przygotowanymi rozważaniami; 
•    uczestnicy otrzymają mapę trasy z zaznaczonymi stacjami Drogi Krzyżowej oraz rozważaniami męki i śmierci Jezusa; 

Ekwipunek
•    niewielki drewniany krzyż – jeżeli czujesz taką potrzebę;
•    każdy uczestnik powinien posiadać elementy odblaskowe (najlepiej kamizelkę odblaskową);
•    strój odpowiedni do marszu, ciepły, przeciwdeszczowy;
•    wygodne buty – może być błoto;
•    latarka z dodatkowym kompletem baterii;
•    ciepłe napoje w termosie (kawa, herbata);
•    suchy prowiant, owoce;
•    apteczka, w szczególności materiały opatrunkowe;
•    telefon komórkowy.

Trasa: 
1.    Brańsk – Topczewo 
2.    Ostrożany – Siemiatycze 
3.    Węgrów – Sokołów Podlaski lub 
4.    Łochów – Loretto 
•    po drogach bocznych i polnych oraz poboczami dróg lokalnych. 
Uczestnicy biorą udział w Drohiczyńskiej Nocnej Drodze Krzyżowej: 
•    na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, 
•    tylko dla osób bez przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu wydarzeniu, aktywnych fizycznie, 
•    dla osób, które ukończyły 18 lat, a w przypadku osób niepełnoletnich – pod opieką osoby dorosłej. 
Pozostałe informacje
•    w trakcie Drogi uczestnicy powinni przestrzegać przepisy ruchu drogowego i zachować szczególną ostrożność; 
•    w razie niemożności dalszego kontynuowania Drogi, każdy samodzielnie zabezpiecza powrót do domu, 
•    uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, 
•    uczestnictwo w DNDK wymaga dobrego stanu zdrowia, 
•    wszelkie dodatkowe informacje na temat Drogi będą dostępne pod adresem mailowym: sne.drohiczyn@gmail.com oraz pod nr tel. 
•    trasa Brańsk – Topczewo: tel. 508 129 923, 
•    trasa Ostrożany – Siemiatycze: tel. 502 159 708, 
•    trasa Węgrów – Sokołów Podlaski: tel. 603 633 557, 
•    trasa Łochów – Loretto: tel. 508 333 673.