Duszpasterze naszej parafii

PROBOSZCZ:
ks. Piotr 

REZYDENT:
ks. Paweł
ks. Stanisław 

WSPOMAGAJĄCY:
ks. Mirosław