Sakrament Namaszczenia Chorych

Dzień modlitw za chorych

Dzień modlitw za chorych

      Światowy Dzień Chorego został ustanowiony na prośbę Ojca Świętego Jana Pawła II w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kard. Fiorenzo Angeliniego 13 maja 1992 r., a po raz pierwszy obchodzono go we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes 11 lutego 1993 r.
      W diecezjalnym sanktuarium w Ostrożanach uroczystości z racji tego święta odbyły się 12 lutego na Wieczerniku Maryjnym. Na spotkanie przybyli parafianie i pielgrzymi z innych zakątków diecezji, by za pośrednictwem Tej, która doznawała cierpienia, patrząc na mękę Chrystusa, wypraszać zdrowie i siły do niesienia swoich krzyży. Głównym punktem nabożeństwa była Eucharystia sprawowana przez kustosza sanktuarium ks. Romana Szmurłę. W jej trakcie Bogu przedstawione zostały wszystkie osoby cierpiące, chore, udręczone wszelkimi trudnościami, a w szczególności te przykute do łoża boleści, by otrzymali moc do dźwigania swojego brzemienia, proszono też o siłę do współcierpienia i cierpliwość dla tych, którzy przebywają z chorymi. Modlitwą zostało ogarnięte również Kółko Żywego Różańca z Siemiatycz pw. św. Moniki.
      W homilii ks. Roman podkreślał wagę i sens cierpienia, jak też wzywał do uwrażliwienia parafian na potrzeby chorych i cierpiących. Mówił, że do końca nie jesteśmy w stanie zrozumieć chorego człowieka, dopóki sami nie zostaniemy przyciśnięci własnym krzyżem. W takich chwilach musimy zawsze powierzać się Matce Boleściwej, Ona pomoże znieść każdy ból. Dalej mówił, by te krzyże, które zostały na nas nałożone, znoszone były z cierpliwością i przede wszystkim ofiarowane Chrystusowi, by chorzy karmili się Najświętszym Ciałem i Krwią Jego. Cierpienie bez Chrystusa nie ma sensu i nie sposób go zrozumieć, za o znoszone z Nim przynosi błogosławione owoce, przemienia człowieka, który często przez cierpienie zmienia swoje życie, modli się, inaczej zaczyna patrzeć w przyszłość, rozumie to, iż z każdym dniem zbliża się ku wieczności. Na zakończenie homilii kaznodzieja nawoływał do wzajemnej modlitwy: „Niech ten czas wspólnej modlitwy sprawi, byśmy częściej modlili się za chorych, a ci którzy są chorzy, niech pamiętają, by modlić się za tych, którzy są obok nich, bo ten, kto jest zdrowy, nie wie, kiedy spotka go choroba, zaś chorzy nie wiedzą, jak długo będą nieśli swe krzyże, kiedy ich Bóg do siebie powoła”.
      Po Eucharystii rozważano chwalebne części Różańca św., w trakcie których zostały przedstawione Bogu za wstawiennictwem Pani Ostrożańskiej wszelkie prośby o różnego rodzaju uzdrowienia na ciele i duszy, często dotyczące zatroskania o wiarę młodego pokolenia, składane przez pielgrzymów w ostatnim czasie. W czasie spotkania nie zapomniano również o osobach służby zdrowia posługujących na naszym terenie. Na zakończenie wszyscy przyjęli specjalne błogosławieństwo na wzór Lourdes.

Katarzyna Kryńska

Sakrament Namaszczenia Chorych


fulltext