Imieniny księdza proboszcza Romana

          24 lutego br. podczas mszy o godz. 10 parafianie ostrożańscy modlili się w intencji księdza proboszcza Romana Szmurło, który 28 lutego będzie obchodził swoje imieniny. Na zakończenie  mszy przedstawiciele dzieci, młodzieży, chóru i rady parafialnej złożyli księdzu proboszczowi serdeczne życzenia imieninowe. 

 

Z okazji  imienin życzymy Ci Księże Proboszczu abyś jako duszpasterz dążył do celów i ciągle odkrywał dar i sens powołania.

„…abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał…” (J 15,16)

I abyś inne owce, które są z Jego owcami mógł przyprowadzić(por. J 10, 16).

Życzymy Ci odwagi, by stale przed ludźmi odkrywać skarb Bożych tajemnic, by strzec tego co zostało Kościołowi powierzone, abyś wobec dzisiejszego zalewu słów, dźwięków, obrazów nie pozwolił zagłuszyć w sobie Bożego głosu, a umocniony łaskami wiary i nadziei razem z wiernymi kroczył drogą ku niebu.

Życzymy by wszelkie przeciwności stojące na drodze do realizacji zamierzonych celów nigdy Cię nie zniechęciły, lecz umacniały i prowadziły do świętości, aby miłość, która jest spoiwem wszystkiego i jednoczy ludzkie serca, była ciągle Twoim udziałem, zwłaszcza w budowaniu więzi między duszpasterzem a wiernymi „a wtedy wszyscy poznają żeście moi, gdy miłość wzajemną mieć będziecie”.

Życzymy Ci Księże Proboszczu by uśmiech, którym tak hojnie nas obdarzasz, ze wzajemnością pojawiał się także na twarzach twoich parafian, by życzliwość, szczerość i zaufanie ze strony wiernych towarzyszyły Twoim poczynaniom, abyś zmęczony wypełnianiem obowiązków i ciężarem odpowiedzialności zawierzył słowom Chrystusa: „przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni  i obciążeni jesteście, a Ja Was pokrzepię” (Mt 11, 28).

 

ZDJĘCIA Z WYDARZENIA


fulltext