rozaniec

SANKTUARIUM

MATKI BOŻEJ W OSTROŻANACH

logo parafia ostrozany

Informacja

UWAGA! Jeśli ktoś z zamawiających intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP w Ostrożanach nie życzy sobie publikacji treści intencji na stronie internetowej naszej parafii - to powinien zakomunikować to księdzu, u którego zamawia intencję - w przeciwnym przypadku będzie to uznane za wyrażenie zgody na publikację treści intencji w Internecie.

Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 26.07 – 01.08.2021

Intencje mszalne w Parafii

Narodzenia NMP Ostrożanach

26.07 – 01.08.2021

         Poniedziałek 26.07.2021 – Wspomnienie św. Joachima i Anny

07:00 + Jana Sobieskiego (gr. 26) – of. żona z dziećmi

07:00 Do M.B. Ostr. i św. Anny o bł. Boże i łaskę zdrowia dla Anny

07:00 + Annę Małyska – of. brat

07:20 + Stefana Żero 9 r. śm. – of. Rodzina Żero

07:20 O zdrowie i bł. Boże oraz opiekę M.B. Ostr dla Aleksandry Kołodziej

Wtorek 27.07.2021

07:00 + Jana Sobieskiego (gr. 27) – of. żona z dziećmi

07:00 + Józefa Borzyma 1 r. śm. – of. bart

07:20 Dziękczynna do M.B. Ostr. za opiekę i łaski otrzymane z prośbą o dalsze wstawiennictwo i opiekę – of. p. Teresa Głowacka

07:20 O łaskę zdrowia psychicznego i fizycznego oraz trzeźwość dla Alicji i Bożeny

17:00 Do M.B. Ostr. o potrzebne łaski dla Leszka

Środa 28.07. 2021

16:30 + Janinę Lubowicką 8 r. śm., Józefa, Stanisławę, Magdalenę, Władysława zm. z rodz. Lubowickich oraz Józefa i Annę zm. z rodz. Niewiarowskich

16:30 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia, bł. Boże i Dary Ducha św. dla Jolanty

17:00 + Jana Sobieskiego (gr. 28) – of. żona z dziećmi

17:00 Dz. – bł. w 1 r. urodzin Leny o bł. Boże i op. M.B. Ostr. – of. rodzice

17:00 + Kazimierza Kosińskiego 7 dz. po śmierci - od uczestników pogrzebu

17:00 Do M.B. Ostr o łaskę zdrowia dla pana Mieczysława Radziszewskiego 

Czwartek 29.07.2021 – Wspomnienie św. Marty

07:00 + Jana Sobieskiego (gr. 29) – of. żona z dziećmi

07:00 + Franciszkę Klepacką – of. wnuczka

07:00 O bł. Boże i op. M.B. Ostr. dla Anny i Krzysztofa w 3 r. ślubu

07:20 + Stefanię Jurek 16 r. śm. oraz Kazimierę Ryciuk

07:20 + Bronisławę, Kazimierza, Stefana i Konstancję

07:20 + Bronisławę, Kzimierza, Stefana i Konstancję

 

Piątek 30.07.2021

07:00 + Jana Sobieskiego (30) zakończenie – of. żona z dziećmi

07:00 + Marię i Jana Miłkowskich, Weronikę i Sergiusza Borzym – of. rodzina

07:20 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia i pomyślny przebieg leczenia p. Janiny Osińskiej

07:20 Dz. – bł. w 6 r. ślubu państwa Wojciecha i Magdaleny Niewiarowskich o bł. Boże i op. M.B. Ostr. na dalsze lata wspólnego życia

Sobota 31.07.2021 – Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli

16:30 Dz. – bł. w 40 r. ślubu państwa Elżbiety i Andrzeja z prośbą o opiekę i łaski dla całej rodziny

16:30 + Wiktora Wilgatka oraz Stanisława i Mariannę Wilgatków – of. rodz. Wilgatków

17:00 + Zofię Tryniszewską – of. syn Leszek z rodziną

17:00 Dz. – bł. w 18 r. ur. Filipa o bł. Boże, Dary Ducha św. i opiekę M.B. Ostr w dorosłym życiu – of. rodzice i rodzeństwo

17:00 + Józefa Kosińskiego 30 dz. po śm. – od uczestników pogrzebu

Niedziela 01.08.2021 – 18 Niedziela Zwykła

08:30 + Stanisława Tryniszewskiego (gr. 1) rozpoczęcie – of. żona

08:30 + Stanisława, Antoniego, Stanisławę – of. pani Janina Szmurło

10:00 + Janinę i Stanisława – of. pani Krystyna Piotrowska

10:00 Do M.B. Ostr. o łaskę i op. przez wst. św. Jana Vianneya dla ks. Proboszcza Piotra i kapłanów z parafii – of. chorzy z parafii

12:00 + Jana i Zofię Niewiadomskich oraz Lucjana Przystupę

12:00 + Kazimierza, Eugeniusza i Stanisława – of. brat Stanisław Niewiarowski