Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 02 – 08.01.2023

Intencje mszalne w Parafii
Narodzenia NMP Ostrożanach
02 – 08.01.2023

Poniedziałek 02.01.2023 – Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu

15:30 + Marka Zarębę 1 r. śm. – of rodzina
15:30 + Krzysztofa Krasowskiego (gr.2) – of. rodzina
15:30 + Michała Gałeckiego, Zofię i Henryka – of. rodzina

16:00 + Stanisława Jarocia (gr. 2) – of. siostry żony zmarłego
16:00 + Stanisławę Pykało – of. córka z rodziną
16:00 + Mariannę i Antoniego Krasowskich – of. rodzina

Wtorek 03.01.2023

07:00 + Stanisławowa Jarocia (gr. 3)
07:00 + Krzysztofa Krasowskiego (gr.3)
07:00 + Władysławę Baltaziuk – of. pani Irena Rułka

Środa 04.01.2023

15:30 + Krzysztofa Krasowskiego (gr. 4)
15:30 + Stanisława i zm. z rodz. Jaszczołt
15:30 Dz. – bł. w 1 r. ur. Wiktora Kalickiego o bł. Boże i op. M.B. Ostr. – of. rodzie i babcia

16:00 + Stanisława Jarocia (gr. 4)
16:00 Dz. – bł. w 1 r. ur. Nikodema Zalewskiego o bł. Boże i op. M.B. Ostr oraz z prośbą o łaski dla Bartosza i Michała – of. dziadkowie
16:00 + Jolantę Półtorak – of. pani Beata z rodziną

Czwartek 05.01.2023
07:00 + Krzysztofa Krasowskiego (gr. 5)
07:00 Za parafian
07:00 Do M.B. Ostr. o zdrowie, pomyślny przebieg operacji i leczenia dla Agnieszki

07:20 + Stanisława Jarocia (gr. 5)
07:20 + zm. rodziców z obojga stron oraz Halinę i Jarosława – of. pan Zdzichowski

Piątek 06.01.2023 – Uroczystość Objawienia Pańskiego / pierwszy piątek miesiąca

08:30 + Kazimierza i Stanisławę, Jana i Marię oraz Franciszka i Marię – of. córka
08:30 + Genowefę i Lucjana Moraczyńskich – of. pani Renata Moraczyńska
08:30 + Stanisława Jarocia (gr. 6)

10:00 + Filomenę i Jana Kalicińskich – of. córka
10:00 Do M.B. Ostr. o łaski i opiekę nad całą rodziną – of. pani Koczewska

12:00 + Krzysztofa Krasowskiego (gr. 6)
12:00 + Kazimierza Klepackiego 5 r. śm. – of. córka z rodziną
12:00 + Teresę, Bernardę oraz Elżbietę i Stefana

Sobota 07.01.2023

07:00 + Stanisławowa Jarocia (gr. 7)
07:00 + Krzysztofa Krasowskiego (gr. 7)
07:00 Do M.B. Ostr. i Dzieciątka Jezus o bł. Boże, zdrowie i nawrócenie dla dzieci

07:20 Do M.B. Ostr. o opiekę, łaskę zdrowia oraz szczęśliwy przebieg operacji dla Ireny Bartoszewicz – of. Barbara z rodziną
07:20 + Bronisławę Kowalczyk

12:00 Msza św. z Chrztem Stanisława Senczyno

16:00 WIECZERNIK – intencja składkowa

Niedziela 08.01.2023 – Święto Chrzest Pański

08:30 + Stanisława Jarocia (gr. 8)
08:30 + Kazimierza Gaworka 2 r. śm. – of. rodzina
08:30 + Mariannę, Genowefę i Mariana- of. pani Perlejewska

10:00 O łaski i bł. Boże dla całej rodziny Baltaziuków
10:00 Dz. – bł. za łaski otrzymane z prośbą o dalszą opiekę M.B. Ostr.

12:00 + Krzysztofa Krasowskiego (gr. 8)
12:00 + Henryka Rybałtowskiego – of. syn z rodziną
12:00 + Kazimierę Zaremba 32 r. śm., Jana i zm. dziadków i pradziadków