Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 1 – 7.08.2022

Intencje mszalne w Parafii
Narodzenia NMP Ostrożanach
1 – 7.08.2022

Poniedziałek 01.08.2022 – Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, Biskupa
Ks. Stanisław poza parafią + Krystynę i Mieczysława Kuchta (Msza nr. 1) – of. p. Danuta Kuchta

16:30 Do św. Mikołaja o bł. Boże w rodzinie i dobytku państwa Zaremba (PW)
16:30 + Adrianę Kosk – of. pani Teresa Kowalewska (HP)

17:00 + Antoniego, Teresę, Janinę, Adama, Agnieszkę, Milenę i Huberta (PW)

17:00 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia dla Fabiana (HP) 

Wtorek 02.08.2022

Ks. Stanisław poza parafią + Krystynę i Mieczysława Kuchta (Msza nr. 2) – of. p. Danuta Kuchta

07:00 + Jolantę Półtorak – of. pani Anna Klepacka (PW)

07:20 + Stanisławę Pykało – of. córka z rodziną (HP)
07:20 + Stefanię Jurek 17 r. śm. oraz Kazimierę Ryciuk – of. pan Adam Jurek (PW)

Środa 03.08.2022

Ks. Stanisław poza parafią + Krystynę i Mieczysława Kuchta (Msza nr. 3) – of. p. Danuta Kuchta

07:00 + Janinę Szmurło 7 dz. po śm. – od uczestników pogrzebu

16:30 Do M.B. Ostr. o zdrowie dla pana Waldemara Barskiego – of. siostry (HP)
16:30 Dz. – bł. do M.B. Ostr. za doznane łaski z prośbą o dalszą opiekę nad całą rodziną – of. państwo Krystyna i Stefan (PW)

17:00 + Janinę i Stanisława – of. pani Krystyna Piotrowska (PW)
17:00 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia i pomyślne leczenia dla pana Tadeusza (HP)

Czwartek 04.08.2022 – Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya

Ks. Stanisław poza parafią + Krystynę i Mieczysława Kuchta (Msza nr. 4) – of. p. Danuta Kuchta

07:00 + Janinę Jaszczołt – of. przyjaciele z grona AgroLigii

07:20 + Karola Niewiarowskiego – of. syn z rodziną

Piątek 05.08.2022 – Pierwszy piątek miesiąca

17:00 + Krystynę i Mieczysława Kuchta (Msza nr. 5) – of. p. Danuta Kuchta (SJ)
17:00 + Bronisława Twarowskiego – of. rodzina (PW)
17:00 +Apolonię Kowalczyk 9 r. śm. i zm. z rodz. Kowalczyków i Charytonów–of. syn z rodziną (MŁ)

Sobota 06.08.2022 – Święto Przemienienia Pańskiego

10:00 + Krystynę i Mieczysława Kuchta (Msza nr. 6) – of. p. Danuta Kuchta (HP)
10:00 + Rytę Cieślińską 19 r. śm. oraz Julię i Michała – of. pani Danuta Kuchta (SJ)
10:00 + Przemysława Rusiniaka – of. mama (PW)

17:00 Ślub Niewiarowski – Rup (PW)

18:00 – WIECZERNIK (MŁ)

Niedziela 07.08.2022 – 19 Niedziela Zwykła

08:30 + Krystynę i Mieczysława Kuchta (Msza nr. 7) – of. p. Danuta Kuchta (SJ)
08:30 Dz. – bł. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Andrzeja oraz całej rodziny – of. rodz. Nowak (MŁ)

10:00 + Teresę Nagórną – of. mąż (PW)
10:00 + Jolantę Półtorak – of. pani Wanda Półtorak (SJ)

12:00 + Annę, Genowefę, Mariana i Stanisława – of. pani Władysława Borzym (MŁ)
12:00 Dz. – bł. w 80 r. ur. pani Stanisławy Wardeckiej o bł. Boże, zdrowie i opiekę M.B. Ostr.– of. córki (PW)