Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 13 – 19.11.2023

Intencje mszalne w Parafii
Narodzenia NMP Ostrożanach
13 – 19.11.2023

Poniedziałek 13.11.2023 – Wspomnienie Pierwszych Męczenników Polskich

Ks. Stanisław poza parafią + Helenę Bartoszewicz (gr.13)

15:30 + Marka Treblińskiego 18 r. śm. – of. córka z rodziną
15:30 Dz. – bł. o bł. Boże, zdrowie i głęboką wiarę dla pani Wandy z okazji urodzin
15:30 + Karola i Filomenę oraz zm. dziadków z obojga stron

16:00 + Stanisława Krakówko – of. rodzice
16:00 + zm. rodziców z obojga stron – of. rodz. państwa Lipińskich

Wtorek 14.11.2023

Ks. Stanisław poza parafią + Helenę Bartoszewicz (gr. 14)

07:00 Do M.B. Ostr. o udany przebieg operacji i opiekę dla Oskara
07:00 + Wiktorię, Zygmunta, Mariana Kryńskich oraz zm. z rodziny

07:20 O bł. Boże i potrzebne łaski dla państwa: Reginy, Tadeusza, Elżbiety, Franciszka oraz ich rodzin
07:20 + Mateusza Jaszczołta – of. rodzice

Środa 15.11.2023

Ks. Stanisław poza parafią + Helenę Bartoszewicz (gr. 15) – of. Leszek z rodziną

15:30 + Zbigniewa 40 r. śm., Stanisławę, Kazimierza i Mariana – of. pan Siczek
15:30 + zm. dziadków z obojga stron – of. rodz. państwa Ciupińskich
15:30 + Lucynę i Aleksandra Kostro oraz zm. dziadków z obu stron

16:00 + Mariana Janusza 2 r. śm. – of. syn
16:00 + zm. z rodz. Żero i Lubowickich – of. pani Teresa Żero z USA

Czwartek 16.11.2023 – Święto NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia

Ks. Stanisław poza parafią + Helenę Bartoszewicz (gr. 16) – of. Leszek z rodziną

07:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. pani Danuta Kuchta
07:00 + Stanisława Jarocia i zm. z rodz. Jaroć oraz Buśko

07:20 + Stanisławę Jaszczołt – of. pan Mariusz Czartoryski z rodziną
07:20 + Franciszka Boguszewskiego i zm. z rodziny – of. pan Tadeusz Boguszewski

Piątek 17.11.2023 – Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, Zakonnicy

07:00 + Helenę Bartoszewicz (gr. 17) – of. Leszek z rodziną
07:00 + Józefa i Józefę – of. córka z rodziną
07:00 + Karola Niewiarowskiego

Sobota 18.11.2023 – Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, Dziewicy i Męczennicy

15:30 + Teresę Nagórną 4 r. śm. – of. mąż
15:30 + Eugenię i Wacława Boguszewskich – of. rodzina
15:30 Dz. – bł. o bł. Boże i opiekę M.B. Ostr. dla wnuków wraz z podziękowaniem za otrzymane łaski

16:00 + Helenę Bartoszewicz (gr. 18) – of. Leszek z rodziną
16:00 + Hieronima, Marianne i Hieronima – of. córka chrzestna i wnuczka
16:00 + Antoniego Gawrysiaka oraz Annę, Henryka i zm. z rodziny
16:00 + Zbigniewa Borzyma 30 dz. po śm. – od uczestników pogrzebu

Niedziela 19.11.2023 – 33 Niedziela Zwykła

08:30 + Helenę Bartoszewicz (gr. 19) – of. Leszek z rodziną
08:30 + Kazimierza, Kazimierę, Adama, Stanisława, Jadwigę, Aleksandrę, Józefa, Zygmunta i zm. z rodz. Kryńskich

10:00 + Joannę Demiańczuk – of. siostra z rodziną
10:00 WYPOMINKOWA
10:00 + Józefę, Władysława Tomalów oraz Henryka i Zofię – of. rodzina

12:00 + Czesława 36 r. śm. i Jadwigę Lubowickich – of. córka z rodziną
12:00 + Bronisława Kalickiego 3 r. śm. – of. żona z dziećmi
12:00 + Teresę Nagórną – of. mąż