Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 16 – 22.10.2023

Intencje mszalne w Parafii
Narodzenia NMP Ostrożanach
16 – 22.10.2023

Poniedziałek 16.10.2023 – Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

16:00 + Bronisławę Kowalczyk (gr. 16) – of. dzieci
16:00 + Stanisława Kryńskiego z Kosków Wypychów i jego zmarłych rodziców
16:00 DO M.B. Ostr. o zdrowie, bł. Boże oraz opiekę dla pani Władysławy

Wtorek 17.10.2023 – Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, Biskupa i Męczennika

16:00 + Bronisławę Kowalczyk (gr. 17) – of. dzieci
16:00 + Feliksę i Czesława – of. rodzina
16:00 + Eugeniusza i Łucję Mroczkowskich oraz Czesława Janasa
16:00 + Stanisławę Jaszczołt – of. KŻR z Łopusza

Środa 18.10.2023 – Święto św. Łukasza, Ewangelisty

16:00 + Bronisławę Kowalczyk (gr. 18) – of. dzieci
16:00 + Stanisławę, Czesława i Józefa Krakówko – of. pan Kazimierz Krakówko
16:00 Do M.B. Ostr. o bł. Boże, zdrowie i opiekę dla pana Łukasza, naszego organisty z racji imienin – of. ks. Proboszcz

Czwartek 19.10.2023

16:00 + Bronisławę Kowalczyk (gr. 19) – of. dzieci
16:00 + zm. z rodz. Lubowickich: Józefa, Marię, Kamilę, Mikołaja i Józefę – of. pani Osińska
16:00 + Patrycję i Dominika – of. rodzina

Piątek 20.10.2023 – Wspomnienie św. Jana Kantego

15:30 + Michalinę Telatycką, Józefa, Henryka, Józefa i Marię
15:30 + Józefa Kałuckiego 8 r. śm., oraz Tadeusza Zalewskiego – of. rodzina
15:30 O bł. Boże, zdrowie i op. M.B. Ostr. dla rodziców i rodzeństwa – of. pani Teresa Żero

16:00 + Bronisławę Kowalczyk (gr. 20) – of. dzieci
16:00 + Konstancję, Józefa i Wiesława – of. córka
16:00 + Danutę Ochental 3 r. śm. i Stanisława

Sobota 21.10.2023

15:30 Dz. – bł. z prośbą o bł. Boże, zdrowie i op. M.B. Ostr. dla Jakuba, Miłosza i Mateusza oraz ich rodziców
15:30 Dz. – bł. w 2 r. ur. Izabeli o bł. Boże i op. M.B. Ostr. – of. rodzice

16:00 + Bronisławę Kowalczyk (gr. 21) – of. dzieci
16:00 + Helenę i Czesława Ptasznik, Edwarda Cackowskiego i zm. dziadków z obu stron – of. pani Cackowska

Niedziela 22.10.2023 – 29 Niedziela Zwykła / Św. Jana Pawła II

08:30 + Bronisławę Kowalczyk (gr. 22) – of. dzieci
08:30 + Mariannę Perekitko – of. rodz. Kuchniaków, Zborowskich z Ostrowca Świętokrzyskiego

10:00 + Antoniego i Mariannę Czarkowskich i pozostałych zm. z rodz. Czarkowskich
10:00 + Filomenę, Jana i Kazimierza – of. rodzina
10:00 + Wiktorię Zaremba 7 r. śm. oraz Zofię Adamczuk – of. pan Wiesław Zaremba

12:00 Dz. – bł. w rocznicę ślubu państwa Iwony i Wojciecha Krysińskich o bł. Boże, zdrowie i op. M.B. Ostr na dalsze lata
12:00 + Zygmunta Niemyjskiego 2 r. śm. – of. pani Elżbieta Kosk
12:00 + Przemysława Rusiniaka – of. pani Dorota Rusiniak