Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 17 – 23.07.2023

Intencje mszalne w Parafii
Narodzenia NMP Ostrożanach
17 – 23.07.2023

Poniedziałek 17.07.2023

16:00 Do M.B. Ostr. o łaskę powrotu do zdrowia dla Laury (1)

16:30 + Zenona Łopuskiego – of. rodzina
16:30 O bł. Boże, łaskę wiary dla rodziny

17:00 + Henryka Rybałtowskiego (gr. 17) – of. syn z rodziną
17:00 Dz. – bł. w 86 r. ur. pani Stanisławy o bł. Boże, zdrowie i op. M.B. Ostr. – of. córka

Wtorek 18.07.2023

07:00 + Henryka Rybałtowskiego (gr. 18) – of. syn z rodziną
07:00 + Jadwigę Mogielnicką 1 r. śm. – of. córka z rodziną

07:20 + Bożenę, Antoniego i Józefa – of. pani Grażyna Kłopotowska
07:20 + Kazimierę Kosk – of. córka Barbara

07:45 Do M.B. Ostr. o łaskę powrotu do zdrowia dla Laury (2)

Środa 19.07.2023

16:00 Do M.B. Ostr. o łaskę powrotu do zdrowia dla Laury (3)

16:30 + Jana i Janinę, Marię i Stanisława – of. syn
16:30 + Kazimierza, Ludwikę oraz Stanisławę i Helenę

17:00 + Henryka Rybałtowskiego (gr. 19) – of. syn z rodziną
17:00 + Kazimierza i Mariannę Jaszczołtów oraz zm. rodziców – of. córka

Czwartek 20.07.2023

07:00 + Henryka Rybałtowskiego (gr. 20) – of. syn z rodziną
07:00 + Adama Twarowskiego

07:20 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia dla Krystyny oraz miłość i zgodę dla rodziny
07:20 + Jolantę Oburka – of. koleżanka Bożena

07:45 Do M.B. Ostr. o łaskę powrotu do zdrowia dla Laury (4)

Piątek 21.07.2023

07:00 + Henryka Rybałtowskiego (gr. 21) – of. syn z rodziną
07:00 + Jana i Kazimierę Jaszczołt – of. pan Jan Jaszczołt

07:20 Dz. – bł. w 6 r. ślubu państwa Daniela i Katarzyny o bł. Boże na dalsze lata wspólnego życia oraz łaski dla Darii – of. rodzice
07:20 + Irenę i Antoniego Klimaszewskich oraz dziadków z obojga stron – of. córka z rodziną

07:45 Do M.B. Ostr. o łaskę powrotu do zdrowia dla Laury (5)

Sobota 22.07.2023 – Święto Św. Marii Magdaleny

16:00 Do M.B. Ostr. o łaskę powrotu do zdrowia dla Laury (6)

16:30 + Henryka Rybałtowskiego (gr. 22) – of. syn z rodziną
16:30 Dz. – bł. w 25 r. ślubu państwa Beaty i Mirosława Kłopotowskich o bł. Boże i op. M.B. Ostr. dla jubilatów i ich dzieci

17:00 Dz. – bł. w 18 r. ur. Anny o bł. Boże i op. M.B. Ostr. w dorosłym życiu
17:00 Dz. – bł. w 1 r. ślubu państwa Zuzanny o Waldemara o bł. Boże i op. M.B. Ostr. na dalsze lata wspólnego życia – of. rodzice

Niedziela 23.07.2023 – 16 Niedziela Zwykła

08:30 + Henryka Rybałtowskiego (gr. 23) – of. syn z rodziną
08:30 + Franciszka, Józefa, Bolesławę, Przemysława i zm. dziadków z rodz. Lubowickich

10:00 + Czesławę i Piotra – of. pan Antoni Kryński
10:00 + Piotra Radziszewskiego – of. rodz. Radziszewskich

12:00 Dz. – bł. o bł. Boże, opiekę M.B. Ostr. dla Moniki, Tomasza, Natalii i Laury oraz powrót do zdrowia dla Laury (7)