Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 17 – 23.10.2022

Intencje mszalne w Parafii
Narodzenia NMP Ostrożanach
17 – 23.10.2022

Poniedziałek 17.10.2022 – Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego

15:30 Do M.B. Ostr. o łaski i opiekę dla rodziny państwa Antoszuk
15:30 + Jana Ryciuka oraz zm. rodziców i teściów – of. pani Lidia Ryciuk
15:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące

16:00 + Alicję Olszewską (gr. 17) – of. rodzina
16:00 + Feliksę i Czesława oraz zm. dziadków z obojga stron – of. rodzina
16:00 + Jolantę Półtorak
16:30 RÓŻANIEC – Łopusze

Wtorek 18.10.2022 – Święto św. Łukasza, Ewangelisty

07:00 + Alicję Olszewską (gr. 18) – of. rodzina

15:30 + Mateusza Jaszczołta
15:30 + Lucjana, Stanisławę, Zdzisława Stępkowskich

16:00 + Waldemara Kłopotowskiego i Bogdana Jarocia 1 r. śm.
16:00 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia dla pani Doroty Gauze – of. społeczność Szkoły Podstawowej z Miłkowic
16:00 O bł. Boże i łaski potrzebne dla pana organisty – Łukasza w dniu jego imienin – of. ks. Proboszcz
16:30 RÓŻANIEC – Lubowicze

Środa 19.10.2022

16:00 + Alicję Olszewską (gr. 19) – of. rodzina
16:00 + Romualda 1 r. śm i Józefa Fabiańskich
16:00 + Antoniego, Franciszka, Zofię Wyrozębskich – of. rodz. Kryńskich
16:30 RÓŻANIEC – Dzieci

Czwartek 20.10.2022 – Wspomnienie Św. Jana Kantego

15:30 + Alicję Olszewską (gr.20) – of. rodzina
15:30 Do M.B. Ostr. o łaski i opiekę dla pana Andrzeja oraz jego rodziny
15:30 + Lucjana Kowalczyka 40 r. śm. – of. córka

16:00 + Danutę Ochental 2 r. śm. oraz Stanisława – of. syn z rodziną
16:00 + Patrycję i Dominika – of. rodzina
16:00 Dz.- bł. w 18 r. ur. Mateusza o bł. Boże i op. M.B. Ostr. – of. rodzice i rodzeństwo
16:30 RÓŻANIEC – Morze

Piątek 21.10.2022

15:30 Dz. – bł. w 50 r. ślubu państwa Walentyny i Kazimierza z prośbą o zdrowie, bł. Boże i op. M.B. Ostr. na dalsze lata wspólnego życia – of. dzieci
15:30 Dziękczynna za udaną operację oka z prośbą o zdrowie i bł. Boże w nauce szkolnej dla Alicji Sycewicz
15:30 + zm. Stanisława i Zofię Kosk – of. rodz. Kosk

16:00 + Alicję Olszewską (gr. 21) – of. rodzina
16:00 + Filomenę Boguszewską 1 r. śm. – of. pan Mateusz Kryński z Klepacz
16:00 + Henrykę Twarowską – of. rodzina
16:30 RÓŻANIEC – Niewiarowo Przypki

Sobota 22.10.2022 – Wspomnienie św. Jana Pawła II, Papieża

15:30 + Alicję Olszewską (gr.22) – of. rodzina
15:30 Dz. – bł. w 60 r. ur. pana Piotra Skowrońskiego z prośbą o bł. Boże, zdrowie i op. M.B. Ostr. – of. dzieci
15:30 O bł. Boże i łaski potrzebne dla właścicieli i pracowników restauracji „Arkadia” w Ciechanowcu

16:00 + Filomenę Boguszewską 1 r. śm. – of. córka z rodziną
16:00 + Konstancję i Józefa Twarowskich – of. córka
16:00 Dz. – bł. o łaski potrzebne i op. M.B. Ostr. dla Jakuba, Miłosza i Mateusza – of. dziadkowie
16:30 RÓŻANIEC – Niewiarowo Sochy

Niedziela 23.10.2022 – 30 Niedziela Zwykła

08:30 + Henrykę Twarowską 6 r. śm. – of. brat z rodziną
08:30 Dz. – bł. w 70 r. ur. pani Danuty o bł. Boże, zdrowie i op. M.B. Ostr na dalsze lata życia – of. dzieci

10:00 Dz. – bł. w 1 r. ur. Izabeli o bł. Boże, zdrowie i op. M.B. Ostr. – of. rodzice
10:00 + Filomenę Boguszewską – of. Joanna
10:00 + Janinę Jaszczołt – of. syn z rodziną

12:00 + Alicję Olszewską (gr. 23) – of. rodzina
12:00 + Zygmunta Niemyjskiego – of. córka Elżbieta
12:00 + Cecylię i Wacława Zarębów oraz Józefa Zero – of. córka i wnuczka

13:00 RÓŻANIEC – prowadzi kapłan