Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 20 – 26.02.2023

Intencje mszalne w Parafii
Narodzenia NMP Ostrożanach
20 – 26.02.2023

Poniedziałek 20.02.2023

07:00+ Marię Miłkowską (gr.21)

15:30 + Franciszkę, Stanisława i Krystynę, zm. z rodz. Orzepowskich
15:30 + Joannę Demiańczuk – of. pracownicy Zespołu Poradni Specjalistycznych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlicach
15:30 + Marię Demiańczuk – of. rodz. z Korczewa

16:00 + Krystynę Łopuską – of. córka z rodziną
16:00 + Antoniego Andrzejczuka – of. córka Grażyna z rodziną

Wtorek 21.02.2023

07:00 + Marię Miłkowską (gr.22)
07:00 Dz. – bł. z prośbą o bł. Boże dla ks. Piotra i przedstawicieli Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej, którzy wspierali modlitwą w czasie choroby – of. pani Hanna
07:00 + Czesławę Kosińską, Stanisława, Mariannę i Mikołaja – of. rodzina

Środa 22.02.2023 – ŚRODA POPIELCOWA

10:00 + Marię Miłkowską (gr.23)
10:00 + Martę i Mariannę oraz zm. dziadków z obydwu stron – of. rodz. Kłopotowskich
10:00 O bł. Boże, światło Ducha Świętego i opiekę M.B. Ostr. dla Macieja w trudnych chwilach życia – of. rodzice

16:00 Za parafian
16:00 + Teresę Nagórną – of. mąż
16:00 + Stanisława i Władysławę oraz Kazimierza, Czesławę i Stanisława
16:00 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia i udaną operację dla Sylwestra

Czwartek 23.02.2023

07:00 + Marię Miłkowską (gr. 24)
07:00 Dz. – bł. w 18 r. ur. Dominiki Koczewskiej o bł. Boże i op. M.B. Ostr w jej dorosłym życiu
07:00 + Zofię Sidor – of. rodzina

07:20 + Kazimierza Półtoraka – of. pani Wanda Półtorak
07:20 Dz. – bł. w 3 r. ur. Jakuba o bł. Boże, zdrowie i opiekę M.B. Ostr. – of. rodzice i rodzeństwo

Piątek 24.02.2023

16:00 + Marię Miłkowską (gr.25)
16:00 + Stanisława Bolewskiego 8 r. śm.
16:00 + Genowefę Buśko – of. rodz. Radziszewskich

16:30 DROGA KRZYŻOWA

Sobota 25.02.2023

15:30 + Jadwigę Kosk oraz Waldemara i Józefa
15:30 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia i opiekę dla Fabiana Poniatowskiego
15:30 + Stanisława Lipińskiego 8 r. śm. oraz Helenę

16:00 + Marię Miłkowską (gr. 26) – of. synowa z rodziną
16:00 Dz. – bł. w 70 r. ur. pana Tadeusza Nowaka o bł. Boże, zdrowie i op. M.B. Ostr. – of. żona oraz dzieci z rodzinami
16:00 O bł. Boże, zdrowie i op. M.B. Ostr. dla pani Renaty Moraczyńskiej w rocznicę urodzin
16:00 Za parafian

Niedziela 26.02.2023 – 1 Niedziela Wielkiego Postu

08:30 + Marię Miłkowską (gr. 27) – of. synowa z rodziną
08:30 + Andrzeja Berenta – of. rodz. Dobrogowskich

10:00 Dz. – bł. w 6 r. ur. Gabrieli i 10 r. ur. Szymona o zdrowie i bł. Boże oraz op. M.B. Ostr. – of. rodzice chrzestni
10:00 + Alinę Klebanowską 30 dz. po śm. – od uczestników pogrzebu
10:00 Do M.B. Ostr. o bł. Boże i łaski potrzebne dla ks. Mirosława z racji imienin – of. ks. Proboszcz

12:00 Dz. – bł. w 50 r. ur. pana Sylwestra Jaszczołta o bł. Boże, zdrowie i op. M.B. Ostr na dalsze lata życia
12:00 + Joannę Demiańczuk – of. koledzy i koleżanki z Liceum im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach
12:00 + Cecylię, Wacława Zarębów i Józefa Żero – of. córka i żona z dziećmi