Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 21.02 – 27.02.2022

Intencje mszalne w Parafii
Narodzenia NMP Ostrożanach
21.02 – 27.02.2022

Poniedziałek 21.02.2022

15:30 + Danutę Ochental (gr. 21) – of. Rodzina
15:30 W intencji wiadomej Panu Bogu
15:30 + Krystynę Łopuską 2 r. śm. – of. córka z rodziną
15:30 Dz. – bł. o bł. Boże i opiekę M.B. Ostr. dla Angeliki Twarowskiej z ok 18 r. urodzin – of. rodzice chrzestni

16:00 + Stanisława Kryńskiego z KW (gr. 22) – of. żona z rodziną
16:00 + Wiesława Radziszewskiego (gr. 22) – of. brat
16:00 + Irenę i Henryka Niewiarowskich
16:00 + Józefa Krasowskiego – of. pani Teresa Sidz z mężem

16:00 Do M.B. Ostr. o zdrowie dla Mateusza – of. ojciec chrzestny z rodziną 

 

Wtorek 22.02.2022 – Święto Katedry św. Piotra Apostoła

07:00 + Stanisława Kryńskiego z KW (gr. 23) – of. żona z rodziną
07:00 + Danutę Ochental (gr. 22) – of. rodzina
07:00 + Wiesława Radziszewskiego (gr. 23) – of. brat
07:00 DO Jezusa Miłosiernego z podziękowaniem za łaski otrzymane. – of. pani Władysława Krzewicka

07:20 Do M.B. Ostr. o łaski i opiekę dla dzieci
07:20 + Zofię Sidor 1 r. śm – of. rodz. Niemirków i Nowaków
07:20 + Marka Zarembę – of. pan Tadeusz Boguszewski
07:20 + Kazimierę, Stanisława, Tadeusza i Czesława Moczulskich

Środa 23.02.2022 – Wspomnienie Św. Polikarpa

07:00 + Danutę Ochental (gr. 23) – of. rodzina
07:20 + Stanisława Kryńskiego z KW (gr. 24) – of. żona z rodziną

15:30 + Stanisława Bolewskiego 7 r. śm. – of. żona
15:30 + Stanisławę i Romualda Fabiańskich – of. kuzynka
15:30 + Adama Twarowskiego 30 dz. po śm. od uczestników pogrzebu

16:00 + Wiesława Radziszewskiego (gr. 24) – of. brat
16:00 Dz. – bł. w 18 r. ur. Przemysława o bł. Boże i op. M.B. Ostr. w dorosłym życiu
16:00 + Józefa Krasowskiego – of. panie Eugenia Szypcio i Jadwiga Kołak z rodziną

Czwartek 24.02.2022

07:00 + Stanisława Kryńskiego z KW (gr. 25) – of. żona
07:00 + Danutę Ochental (gr. 24) – of. rodzina
07:00 + Wiesława Radziszewskiego (gr. 25) – of. brat
07:00 + Czesławę, Stanisława, Mariannę i Mikołaja Kosińskich – of. pan Franciszek Kosiński z rodziną

07:20 + Adama Twarowskiego – of. brat
07:20 + Kazimierza i Franciszkę Bolewskich – of. syn
07:20 + Jadwigę Kosk 6 r. śm., Waldemara i Józefa – of. pan Kazimierz z rodziną

Piątek 25.02.2022

07:00 + Wiesława Radziszewskiego (gr. 26) – of. brat
07:00 + Stanisława Kryńskiego z KW (gr. 26) – of. żona z rodziną
07:00 Za parafian

07:00 Do M.B. Ostr. o zdrowie, bł. Boże dla pani Reginy Tonkiel z okazji 75 r. ur.

07:20 + Danutę Ochental (gr. 18) – of. rodzina
07:20 Dz. – bł. o bł. Boże i łaski potrzebne dla Jakuba – of. matka chrzestna
07:20 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia i pomyślny przebieg leczenia dla pani Ireny

Sobota 26.02.2022

15:30 Dz. – bł. o bł. Boże i łaski potrzebne dla Radosława – of. matka chrzestna
15:30 Dz. – bł. w 2 r. ur. Jakuba o bł. Boże i op. M.B. Ostr.

16:00 + Danutę Ochental (gr. 26) – of. rodzina
16:00 + Stanisława Kryńskiego z KW (gr. 27) – of. żona
16:00 + Wiesława Radziszewskiego (gr. 27) – of. brat

Niedziela 27.02.2021 – 8 Niedziela Zwykła

08:30 + Teresę Poniatowską
08:30 Dz. – bł. w 85 r. ur. pani Haliny Rybałtowskiej z prośbą o bł. Boże, zdrowie i opiekę na dalsze lata
08:30 + Danutę Ochental (gr. 27) – of. rodzina

10:00 + Stanisława Kryńskiego z KW (gr. 28) – of. żona z rodziną
10:00 + Genowefę i Lucjana Moraczyńskich – of. pani Maria Rutka z rodziną
10:00 + Kazimierza Bożyka 8 r. śm. – of. rodzina

12:00 Do M.B. Ostr. o łaski i opiekę dla ks. Mirosława z okazji imienin – of. ks. Proboszcz
12:00 + Wiesława Radziszewskiego (gr. 28) – of. bart
12:00 + Edwarda Klepackiego – of. rodzina z Białegostoku
12:00 + Stanisława Kryńskiego ze Smarklic – of. rodz. Kryńskich