Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 21 – 27.08.2023

Intencje mszalne w Parafii
Narodzenia NMP Ostrożanach
21 – 27.08.2023

Poniedziałek 21.08.2023 – Wspomnienie św. Piusa X, papieża

Ks. Stanisław poza parafią + Adama Twarowskiego (gr. 21) – of. koledzy

16:30 Do M.B. Ostr. o bł. Boże, zdrowie i opiekę dla dzieci i wnucząt – of. mama
16:30 + Stanisława Malewskiego 13 r. śm., Marię oraz zm. rodziców i rodzeństwo

17:00 + Marię, Zofię, Janinę, Jadwigę, Teresę – of. brat z rodziną
17:00 Do św. Mikołaja o bł. w rodzinie i dobytku

Wtorek 22.08.2023 – Wspomnienie NMP Królowej

07:00 + Adama Twarowskiego (gr. 22) – of. koledzy
07:00 + Janinę i Kazimierza – of. pan Stanisław Malinowski

07:20 WYPOMINKOWA – za zm. wypisanych na kartkach wypominkowych
07:20 O bł. Boże dla ks. Rektora WSD w Drohiczynie, profesorów, kleryków i o nowe powołania kapłańskie

Środa 23.08.2023

07:00 + Adama Twarowskiego (gr. 23) – of. koledzy

16:30 + Władysławę i Antoniego Charyton – of. córka z rodziną
16:30 + zm. rodziców i dziadków z obojga stron
16:30 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia i opiekę dla Dominika

17:00 + Mariana Moczulskiego 26 r. śm. – of. żona z dziećmi
17:00 Dz. – bł. w 2 r. ślubu państwa Sylwii i Patryka o bł. Boże i op. M.B. Ostr. – of. rodzice

Czwartek 24.08.2023 – Święto Św. Bartłomieja, Apostoła

07:00 + Adama Twarowskiego (gr. 24) – of. koledzy
07:00 + Wacława, Amelię i Józefa – of. rodzina państwa Płonowskich

07:20 O bł. Boże dla ks. Rektora WSD w Drohiczynie, profesorów, kleryków i o nowe powołania kapłańskie
07:20 Dz.- bł. za łaski otrzymane z prośbą o dalsze błogosławieństwo

Piątek 25.08.2023

07:00 + Adama Twarowskiego (gr. 25) – of. koledzy
07:00 + Mateusza Jarocia 5 r. śm. – of. rodzice

07:20 O bł. Boże dla ks. Rektora WSD w Drohiczynie, profesorów, kleryków i o nowe powołania kapłańskie
07:20 O rozwiązanie trudnych spraw zgodnie z wolą Bożą

Sobota 26.08.2023 – Uroczystość NMP Częstochowskiej

10:00 + Adama Twarowskiego (gr. 26) – of. koledzy
10:00 + Józefa Krasowskiego – of. córka Emilia z mężem
10:00 + Czesławę i Stanisława – of. pan Edmund Malinowski

16:00 Msza św. ślubna Krakówko – Szmurło
17:00 Msza św. ślubna Moczulski – Kryńska

Niedziela 27.08.2023 – 21 Niedziela Zwykła

08:30 + Adama Twarowskiego (gr. 27) – of. koledzy
08:30 O zdrowie i bł. Boże w rodzinie McDaniel

10:00 + Andrzeja Sadowskiego – of. rodz. państwa Kłopotowskich
10:00 + Łucję, Jana, Franciszka i Stanisława – of. pani Władysława Borzym

12:00 Dz. – bł. w 8 r. Chrztu św. Oliviera o bł. Boże i opiekę M.B. Ostr. – of. Matka Chrzestna
12:00 + Cecylię, Wacława Zarębów i Józefa Żero – of. córka i żona z dziećmi
12:00 + Tomasza Łukasiuka