Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 24 – 30.04.2023

Intencje mszalne w Parafii
Narodzenia NMP Ostrożanach
24 – 30.04.2023

Poniedziałek 24.04.2023 – Uroczystość św. Wojciecha, Bp i M. Głównego Patrona Polski

16:30 Dz. – bł. w 18 r. ur. Kacpra z prośbą bł. Boże i opiekę M.B. Ostr. w dorosłym życiu – of. ojciec chrzestny Rafał
16:30 + Stanisława Kryńskiego z KW – of. synowa
16:30 + Kazimierza Borzyma (gr. 23)

17:00 + Zofię 9 r. śm. i Jana Poniatowskich – of. siostra Barbara
17:00 + Antoniego Szmurło
17:00 Dz. – bł. o bł. Boże i op. M.B. Ostr. dla dzieci i wnuków oraz dla Bolesławy – of. mama

Wtorek 25.04.2023 – Święto św. Marka Ewangelisty

07:00 + Kazimierza Borzyma (gr. 24)
07:00 + Andrzeja Cieślińskiego – of. rodzina
07:00 + Józefę, Władysława i Henryka Tomala – of. pani Bolewska

07:20 O zdrowie oraz błogosławieństwo w rodzinie i dobytku państwa Boratyńskich
07:20 + Edytę Kosińską – of. rodz. Płonowskich
07:20 Do M.B. Ostr. o dar potomstwa dla Diany i Huberta

Środa 26.04.2023

16:30 Dz. – bł. w 86 r. ur. pani Janiny Niewiadomskiej o bł. Boże, zdrowie i op. M.B. Ostr. na dalsze lata życia – of. wnuczka
16:30 Dz. – bł. z prośbą o op. M.B. Ostr. w rodzinie państwa Kosk – of. pani Elżbieta Kosk
16:30 + Mariana Borzyma i zm. z rodz. Borzym – of. chrześniak

17:00 + Kazimierza Borzyma (gr. 25)
17:00 + Krzysztofa, Stefana, Marka, Patrycję Nagórnych – of. rodzina
17:00 + Henryka Lubowickiego 22 r. śm. – of. syn z rodziną

Czwartek 27.04.2023

07:00 + Leontynę 24 r. śm. i Antoniego Cieślińskich – of. córka Barbara
07:00 + Franciszkę Żero 15 r. śm.
07:00 Przez wstawiennictwo M.B. Ostr o łaskę powrotu do zdrowia dla Renaty Klempis – of. siostra Sylwia z rodziną

07:20 + Kazimierza Borzyma (gr. 26)
07:20 Dz. – bł. za doznane łaski i przeżyte lata z prośbą o bł. Boże i op. M.B. Ostr.
07:20 + zm. z rodz. Kosk i Antonowicz

Piątek 28.04.2023

07:00 + Kazimierza Borzyma (gr. 27)
07:00 + Józefa Krasowskiego – of. żona z dziećmi
07:00 + Edmunda i zm. z rodz. Truszkowskich, Tymoszewskich, Putkowskich oraz Czesławę, Hieronimę, Irenę, Wiesławę i Wojciecha

07:20 + Franciszka Jaszczołta 22 r. śm. oraz Stanisławę Jaszczołt
07:20 + Krzysztofa Lubowickiego – of. brat
07:20 + Mateusza Jaszczołta – of. babcia

Sobota 29.04.2023 – Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, Patronki Europy

15:00 Dz. – bł. w 50 r. ślubu państwa Henryka i Haliny Zalewskich o bł. Boże, zdrowie i op. M.B. Ostr. na dalsze lata wspólnego życia – of. dzieci i wnuki

16:30 + Antoniego Jankowskiego 38 r. śm., Bolesławę i zm. rodzeństwo – of. pani Maria Gawrysiuk
16:30 Dz. – bł. w 64 r. ur. pana Franciszka Bolewskiego o bł. Boże, zdrowie i op. M.B. Ostr. na dalsze lata życia – of. żona
16:30 + Mateusza Jaszczołta 1 r. śm. – of. rodzice i brat

17:00 + Kazimierza Borzyma (gr. 28)
17:00 + Teresę Nagórną – of. mąż
17:00 Za parafian

Niedziela 30.04.2023 – 4 NIEDZIELA WIELKANOCY

08:30 + Kazimierza Borzyma (gr. 29)
08:30 O zdrowie, bł. Boże i op. M.B. Ostr. dla rodz. Jaszczołt

10:00 + Genowefę i Lucjana Moraczyńskich – of. pani Renata Moraczyńska
10:00 + Andrzeja Sokołowskiego 7 r. śm. – of. córka z rodziną
10:00 Dz. – bł. za łaski otrzymane z prośbą o dalszą opiekę M.B. Ostr. nad rodziną – of. rodz. państwa Kłopotowskich

12:00 + Mariana Moczulskiego i jego zm. rodziców i dziadków – of. żona z dziećmi
12:00 + Cecylię i Wacława Zarębów oraz Józefa Żero – of. córka i żona z dziećmi
12:00 Do M.B. Ostr. o pomyślne zdanie egzaminów maturalnych dla Natalii – of. dziadkowie