Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 25 – 31.07.2022

Intencje mszalne w Parafii
Narodzenia NMP Ostrożanach
25 – 31.07.2022

Poniedziałek 25.07.2022 – Święto Św. Jakuba Apostoła

16:30 Dz.- bł. w 36 r. ślubu państwa Krystyny i Wojciecha Wojtkowskich oraz z okazji 60 r. ur. Krystyny i Wojciecha o bł. Boże, zdrowie i opiekę M.B. Ostr. – of. rodz. Derewońko (PB)
16:30 + Jana, Zofię, Józefa, Mariannę i Felicję – of. pan Jerzy Gołębiowski (SJ)

17:00 + Łucję i Zdzisława Grzybowskich (Msza św. nr 25) (SJ)
17:00 + Janinę Lubowicką 9 r. śm., Józefa, Stanisławę zm. z rodz. Lubowickich oraz śp. Annę i Józefa z rodz. Niewiarowskich (PB)

17:00 + Jadwigę Mogielnicką 7 dz. po śm. – od ucz. pogrzebu

Wtorek 26.07.2022 – Wspomnienie św. Joachima i Anny – Rodziców NMP

07:00 + Łucję i Zdzisława Grzybowskich (Msza św. nr 26) (SJ)
07:00 Do M.B. Ostr. i św. Anny o bł. Boże, zdrowie i opiekę dla Anny (PB

07:20 + Józefa 2 r. śm. – of. bart (PB)
07:20 + Hannę Klepacką i Mariusza – of. rodzina (SJ)

Środa 27.07.2022

16:30 + Józefa i Marię – of. pani Maria Borzym z Lubowicza (PB)
16:30 + Łucję i Zdzisława Grzybowskich (Msza św. nr 27) (SJ)

17:00 +Stanisławę Twarowską – of. mąż (PB)
17:00 Dz. – bł. w 18 r. ur. Łucji o bł. Boże, zdrowie i op. M.B. Ostr. – of. babcia (SJ)

Czwartek 28.07.2022

07:00 + Łucję i Zdzisława Grzybowskich (Msza św. nr 28) (SJ)
07:00 + Dominika i Stanisławę – of. pani Halina Rybałtowska (PB)

07:20 + Józefa Krasowskiego – of. żona (PB)
07:20 + Kazimierza, Franciszka, Mariannę oraz Stanisława (SJ)

Piątek 29.07.2022 – Wspomnienie Marty, Marii i Łazarza

07:00 + Łucję i Zdzisława Grzybowskich (Msza św. nr 29) (SJ)
07:00 + Stanisława Kryńskiego ze Smarklic – of. rodz. Kryńskich (PB)
07:00 Do św. Mikołaja o bł. w rodzinie i dobytku państwa Miłkowskich

07:20 + Krzysztofa Twarowskiego (SJ)
07:20 + Mateusza Jaszczołta – of. koledzy i koleżanki z Łopusza (PB)
07:20 Do M.B. Ostr. o opiekę i łaski potrzebne (PW)

Sobota 30.07.2022

07:00 + Łucję i Zdzisława Grzybowskich (Msza św. nr 30 – zakończenie) (SJ)
07:00 + Halinę i Kazimierza – of. syn z rodziną (PW)
07:00 + Józefa, Stanisławę i Czesława – of. pan Kazimierz Krakówko

16:00 Ślub Twarowska – Mikulski

17:00 Ślub Tomczuk – Nowak

Niedziela 31.07.2022 – 18 Niedziela Zwykła

08:30 + Janinę i Stanisława Tymińskich (SJ)
08:30 Dz. – bł. w 10 r. ślubu państwa Joanny i Łukasza z prośbą o bł. Boże dla nich i ich dzieci: Hanny i Amelii (PB)
08:30 + Wandę i Stanisława oraz Aleksandrę i Waleriana – of. wnuk (MŁ)

10:00 + Stanisławę Arbaszewską (PW)
10:00 + Antoniego i Kazimierę Klepackich – of. syn z rodziną (MŁ)

12:00 + Grażynę, Czesławę, Józefa Zalewskich oraz Zofię Michałek, Franciszka i Tadeusza Niewiarowskich (PB)
12:00 O bł. Boże i łaski potrzebne dla członków Stowarzyszenia Adoratorek Krwi Chrystusa z okazji 5 – lecia istnienia (SJ)
12:00 Za parafian (PW)