Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 29.01 – 04.02.2024

Intencje mszalne w Parafii
Narodzenia NMP Ostrożanach
29.01 – 04.02.2024

Poniedziałek 29.01.2024

15:30 + Marię Demiańczuk (gr. 29) – of. rodz. Demiańczuk i Remiszewscy
15:30 + Jadwigę Krasowską (gr. 29) – of. pan Jan Krasowski z rodziną
15:30 Za parafian
15:30 Do M.B. Ostr. o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla pana Franciszka

16:00 + Henrykę Radziszewską – of. rodzina
16:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, bł. Boże i op. M.B. Ostr. dla pana Janusza Dubejko
16:00 + Danutę Dorosz – of. państwo Kryńscy

Wtorek 30.01.2024

07:00 + Marię Demiańczuk (gr. 30) zakończenie
07:00 + Jadwigę Krasowską (gr. 30) zakończenie
07:00 + ks. Dariusza Misiora – of. ks. Proboszcz

07:20 Za parafian
07:20 + Józefa Zawadzkiego
07:20 Do M.B. o łaskę zdrowie dla pana Jana i całej rodziny

Środa 31.01.2023 – Wspomnienie św. Jana Bosko

15:30 + Tadeusza Porzezińskiego (gr. 1) rozpoczęcie – of. pan Witold z rodziną
15:30 + Alinę Klebanowską (gr. 1) rozpoczęcie – of. córka z rodziną
15:30 + Stefana Jaźwińskiego – of. córka z rodziną

16:00 + Karola i Filomenę – of. synowa
16:00 + Karola 37 r. śm. i Filomenę 24 r. śm. – of. syn
16:00 + Reginę Niedźwiecką 2 r. śm. – of. rodz. państwa Nowak

Czwartek 01.02.2024

07:00 + Tadeusza Porzezińskiego (gr. 2) – of. pan Witold z rodziną
07:00 + Alinę Klebanowską (gr. 2) – of. córka z rodziną
07:00 + ks. Leopolda Trofimuka – of. ks. Proboszcz

07:20 + Krzysztofa Krasowskiego – of. pan Tadeusz Jaszczołt
07:20 + Mateusza Jaszczołta – of. rodzice i brat
07:20 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia dla pana Zbigniewa Konobrockiego – of. rodzina

Piątek 02.02.2024 – Święto – Ofiarowanie Pańskie / pierwszy piątek miesiąca

10:00 + Stefana Koczewskiego 16 r. śm. – of. rodzina
10:00 + Lucynę Żero – of. córka

16:00 + Tadeusza Porzezińskiego (gr. 3) – of. pan Witold z rodziną
16:00 + Alinę Klebanowską (gr. 3) – of. córka z rodziną

Sobota 03.02.2024 – Wspomnienie św. Błażeja

07:00 + Tadeusza Porzezińskiego (gr. 4) – of. pan Witold z rodziną
07:00 + Alinę Klebanowską (gr. 4) – of. córka z rodziną

07:20 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o opiekę M.B. Ostr. dla rodziny – of. państwo Rytel

14:30 Dziękczynna za otrzymane łaski w 50 r. ślubu państwa Tadeusza i Krystyny Krukowskich z prośbą o bł. Boże na dalsze lata wspólnego życia

16:00 WIECZERNIK

Niedziela 04.02.2024 – 5 Niedziela zwykła

08:30 + Tadeusza Porzezińskiego (gr. 5) – of. pan Witold z rodziną
08:30 + Stanisławę Jaszczołt – of. koleżanki i koledzy córki Anny
08:30 + zm. dziadków z obojga stron – of. państwo Anna i Kazimierz Lubowiccy

10:00 + Józefa Żero 17 r. śm. – of. żona z dziećmi
10:00 + Edwarda Klepackiego 12 r. śm. – of. rodzina

12:00 + zm. z rodz. Piotrowskich – of. pan Jan Piotrowski
12:00 + Krystynę 17 r. śm. i Mieczysława Kuchta – of. rodzina
12:00 + Alinę Klebanowską (gr. 5) – of. córka z rodziną