Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 8 – 14.07.2024

Intencje mszalne w Parafii
Narodzenia NMP Ostrożanach
8 – 14.07.2024

Poniedziałek 08.07.2024 – Wspomnienie św. Jana z Dukli, Prezbitera

16:30 + Wandę Kalicką 10 r. śm. – of. chrześniak Kazimierz Niewiarowski
16:30 + Wandę Kalicką 10 r. śm. – of. syn z rodziną
16:30 O opiekę M.B. Ostr. i Dary Ducha Świętego dla Huberta – of. babcia

17:00 + Stanisława Krakówko (gr. 8) – of. rodzice
17:00 + Jana, Zofię, Lucjana i zm. dziadków z obu stron
17:00 + Jarosława Zdzichowskiego – of. brat Waldemar z rodziną
17:00 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia dla Teo

Wtorek 09.07.2024

07:00 + Stanisława Krakówko (gr. 9)
07:00 + Reginę Tonkiel – of. syn Janisz z rodziną

07:20 + Pawła Świsłockiego – of. rodz. państwa Papczyńskich
07:20 + Stanisławę, Jana oraz Czesława Niemyjskich – of. rodz. państwa Kosk

Środa 10.07.2024

16:30 + Karola Gustawa 9 r. śm. – of. córka
16:30 + Antoniego Kryńskiego – of. rodz. państwa Kalickich

17:00 + Stanisława Krakówko (gr. 10)
17:00 O światło, Dary Ducha Świętego dla ks. Tomasza Szmurło w 20 r. święceń kapłańskich oraz bł. Boże dla Adama Szmurło i jego rodziny – of. chrzestna

Czwartek 11.07.2024 – Święto św. Benedykta, Opata, Patrona Europy

07:00 + Stanisława Krakówko (gr. 11)
07:00 + Jana 18 r. śm., Jadwigę i Krzysztofa Krakówko
07:00 + Juliana Borzyma 10 r. śm. – of. brat z żoną

07:20 + Kazimierę Wasilewską – of. pani Anna Leończuk
07:20 + Franciszka Smorczewskiego – of. sąsiedzi z Rybałt

Piątek 12.07. 2024 – Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, Biskupa

07:00 + Stanisława Krakówko (gr. 12)
07:00 + Stanisława i zm. dziadków – of. syn Dariusz

07:20 + Karola Gustawa Krakówka 9 r. śm. – of. żona

16:00 Ślub – Filipkowska – Kruk

Sobota 13.07.2024 – Wspomnienie św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

10:00 Dz. – bł. w 25 r. ślubu państwa Beaty i Sylwestra o bł. Boże i op. M.B. Ostr. dla jubilatów i ich córki – of. mama

12:00 Msza św. z Chrztem – O bł. Boże i op. M.B. Ostr. dla Mai z racji Chrztu Świętego

16:30 Dziękczynna za przeżyte 90 lat pani Marii Nowak z prośbą o bł. Boże, zdrowie i op. M.B. Ostr. na dalsze lata – of. córka Anna z rodziną
16:30 + Kazimierza Krakówko – of. rodzina

17:00 + Stanisława Krakówko (gr. 13)
17:00 + Czesławę i Piotra – of. rodz. Kryńskich z Klepacz

Niedziela 14.07.2024 – 15 Niedziela Zwykła

08:30 + Bronisława, Wandę, Witolda Kalickich – of. rodzina
08:30 + Kazimierza 3 r. śm. – of. żona z dziećmi

10:00 Dz. – bł. w 10 r. ślubu państwa Moniki i Krzysztofa Moczulskich o bł. Boże i op. M.B. Ostr. na dalsze lata wspólnego życia
10:00 + Stanisława 15 r. śm., Annę – of. rodzina
10:00 O bł. Boże i op. M.B. Ostr. dla Nikodema Żaka z racji Chrztu św. – of. rodzice

12:00 + Stanisława Krakówko (gr. 14)
12:00 + zm. rodziców oraz Czesławę, Grażynę, Zofię, Tadeusza, Franciszka i Kazimierza – of. rodzina
12:00 O bł. Boże i op. M.B. Ostr. dla Hanny Antoszuk z racji Chrztu św. – of. rodzice