Intencje mszalne w Parafii Narodzenia NMP Ostrożanach 8 – 15.08.2022

Intencje mszalne w Parafii
Narodzenia NMP Ostrożanach
8 – 15.08.2022

Poniedziałek 08.08.2022 – Wspomnienie św. Dominika, Kałana

16:30 + Krystynę i Mieczysława Kuchta (Msza nr. 8) – of. p. Danuta Kuchta
16:30 + zm. Z rodz. Perlejewskich, Miłkowskich i Borzym

17:00 + Patrycję Nagórną 1 r. śm. – of. dziadek Kazimierz z rodziną
17:00 + Jana Zarembę 18 r. śm., Kazimierę i zm. dziadków oraz pradziadków
17:00 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia oraz udaną operację dla Nikoli Hudy

Wtorek 09.08.2022 – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, Dziewicy i Męczennicy

07:00 + Antoniego Wyrozębskiego – of. pani Agata Kulesza z rodziną
07:00 Do M.B. Ostr. o łaskę zdrowia dla dzieci i wnuków
07:00 + Antoniego Niewiarowskiego 7 dz. po śm. – of. córki

07:20 + Krystynę i Mieczysława Kuchta (Msza nr. 9) – of. p. Danuta Kuchta
07:20 + Kazimierza i zm. z rodz. Płonowskich
07:20 + Teodozję Morzy 7 dz. po śm. – od uczestników pogrzebu

Środa 10.08.2022 – Święto św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika

16:30 + Adrianę Kosk – of. Joanna i Mariusz Kurek
16:30 Do M.B. Ostr. o łaski i opiekę dla pielgrzymów przybyłych na rocznicę koronacji z parafii w Kłopotach i Dziadkowicach

17:00 + Krystynę i Mieczysława Kuchta (Msza nr. 10) – of. p. Danuta Kuchta
17:00 Dz. – bł. w 70 r. ur. Pani Danuty Demiańczuk o bł. Boże, zdrowie i op. M.B. Ostr na dalsze lata życia- of. mąż

Czwartek 11.08.2022 – Wspomnienie św. Klary, Dziewicy

07:00 + Krystynę i Mieczysława Kuchta (Msza nr. 11) – of. p. Danuta Kuchta
07:00 + Józefę Miszczuk – of. rodzina

07:20 + Kazimierza Płonowskiego oraz Jana i Kazimierę – of. żona
07:20 + za zm. z rodz. Józefczuk: Małgorzatę, Felicję, Krystynę, Jana i Stanisława – of. pan Rafał Siwek

Piątek 12.08.2022

07:00 + Krystynę i Mieczysława Kuchta (Msza nr. 12) – of. p. Danuta Kuchta
07:00 + Danutę i Czesława Cieślińskich i zm. rodziców z obu stron – of. p. Danuta Kuchta

07:20 + Mateusza Jaszczołta – of. Daniel Zaręba
07:20 + Stanisława Borzyma 1 r. śm. – of. pani Stanisława Kiszko

Sobota 13.08.2022

15:30 Ślub – Miłkowska – Trocki

16:30 Dz. – bł. w 4 r. ślubu Patrycji i Pawła z prośbą o opiekę M.B. Ostr. i bł. Boże.
16:30 Dz. – bł. w 1 r. ślubu Sylwii i Patryka z prośbą o opiekę M.B. Ostr. i bł. Boże

17:00 + Krystynę i Mieczysława Kuchta (Msza nr. 13) – of. p. Danuta Kuchta
17:00 + Władysławę i Stefana – of. córka chrzestna z rodziną

Niedziela 14.08.2022 – 20 Niedziela Zwykła

08:30 + Krystynę i Mieczysława Kuchta (Msza nr. 14) – of. p. Danuta Kuchta
08:30 + Janinę, Stanisława, Kazimierza, Lucjana Radziszewskich – of. córka z rodziną

10:00 + Krzysztofa, Genowefę i Lucjana Moraczyńskich – of. p. Renata Moraczyńska
10:00 + Stanisławę Arbaszewską

12:00 Dz. – bł. w 9 r. ur. Anny Marii Gołębiowskiej o bł. Boże, zdrowie i opiekę M.B. Ostr – of. rodzice i babcia
12:00 + Łucję, Jana i Franciszka – of. pani Władysława Borzym

16:00 Ślub – Dooms – Posschelle

Poniedziałek 15.08.2022 – Uroczystość Wniebowzięcia NMP

08:30 + Krystynę i Mieczysława Kuchta (Msza nr. 15) – of. p. Danuta Kuchta
08:30 + Leokadię i Władysława Niewiarowskich – of. córka

10:00 + Mieczysława Nowaka 4 r. śm. – of. żona
10:00 + Jadwigę Mogielnicką – of. KŻR z Łopusza
10:00 + Bronisława Kalickiego – of. żona

12:00 + Piotra i Grzegorza Szymaniak
12:00 Dz. – bł. o łaski i op. M.B. Ostr. dla Andrzeja i Jolanty Moczulskich w r. ślubu oraz o łaski dla Alicji i Agaty w rocznicę Chrztu św. – of. mama