fot. 1

Konserwacja nagrobka Józefa Bieżańskiego na cmentarzu parafialnym

fot. 1

            W roku 2019 Parafia rozpoczęła starania o konserwację zabytkowego nagrobka Józefa Bieżańskiego znajdującego się na miejscowym cmentarzu. Nagrobek jest wpisany do rejestru zabytków. Powstał w 1848 r. staraniem min Stefana Ciecierskiego, który pragnął postawić przyjacielowi rodziny godny nagrobek. Jest to niemy świadek minionych wieków i dziedzictwo lokalnej historii. Jest pięknym dziełem sztuki rzeźbiarskiej i wart zachowania.

 

            Aby wykonać konserwację nagrobka została zlecona wstępna ocena i wycena renowacji nagrobka dla dwóch firm konserwatorskich. Jedna wyceniała konserwację na 41366,6 zł brutto a druga na 55000 netto. Parafia wybrała ofertę pani Andron, która przedstawiła korzystniejszą propozycję i zleciła przygotowanie „Programu prac konserwatorskich” oraz szczegółowego kosztorysu jak również harmonogramu prac, które są niezbędne do uzyskania zgody od Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i pozyskiwania dofinansowań. Po przygotowaniu stosownych dokumentów uzyskano pisemne pozwolenie od Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzanie konserwacji nagrobka.

            Zwarzywszy na bardzo duży koszt konserwacji i to, że parafialna wspólnota jest stosunkowo niewielka bo liczy niewiele ponad 1100 parafian podjęto starania w celu pozyskania funduszy z innych źródeł.

            1 listopada 2019 r. została przeprowadzona kwesta, która co zostało podane do wiadomości parafian już w listopadzie 2019 r. wyniosła prawie 6000 zł. Zebrana kwota była niewystarczająca dlatego podjęto starania by uzyskać dofinansowania z innych źródeł. Złożono stosowne dokumenty do Konserwatora Zabytków w Białymstoku oraz do Starostwa w Siemiatyczach by strać się o dofinansowanie.

W maju 2020 roku ku naszej radości uzyskaliśmy odpowiedź od powyższych Instytucji, że została nam przydzielona dotacja. Konserwator udzielił dotacji na 12 000 zł (dwanaście tysięcy zł) a Starostwo 6000 zł (sześć tysięcy zł). Wysokość dotacji można sprawdzić na oficjalnych stronach tych instytucji w podanych komunikatach.

Powyższe dotacje i zebrana kwota na cmentarzu podczas kwesty nie pokrywają kosztów jakie trzeba ponieść by dokonać konserwacji nagrobka Józefa Bieżańskiego dlatego też parafia prowadzi zbiórkę wśród ludzi dobrej woli.

Prace przy nagrobku rozpoczną się zgodnie z przewidzianym przez firmę harmonogramem czyli na początku czerwca 2020 r. i potrwają do listopada 2020 r.