Uroczystość koronacji Obrazu Matki Boskiej Ostrożańskiej

Liczne łaski wyjednywane za pośrednictwem Matki Bożej Ostrożańskiej, oraz sława o tutejszej świątyni, idąca daleko poza granice diecezji w Drohiczynie n/B, czyniły pilną potrzebę ukoronowania jej wizerunku koronami papieskimi. Ks. biskup Władysław Jędruszuk skierował w związku z tym prośbę do Ojca Św. w sprawie koronacji, popartą przez Konferencję Episkopatu Polski. Wysłano także do Rzymu, opracowaną jeszcze w maszynopisie przez ks. dr Eugeniusza Borowskiego, historię Sanktuarium Matki Bożej w Ostrożanach.

Ojciec Św. Jan Paweł II w swoim „breve” z dnia 24 lipca 1986 roku zezwolił na koronację Cudownego Obrazu. Wiernym ogłoszono tę wiadomość oficjalnie podczas uroczystości odpustowej w Ostrożanach 8 września 1986 roku.

Decyzja ta stała się impulsem do rozpoczęcia intensywnych przygotowań do uroczystości. Rozpoczęto remonty w świątyni oraz wokół niej. W maju 1987 ukończono malowanie całego wnętrza, wyremontowano konstrukcję dachu, odnowiono podłogi oraz wykonano wiele prac porządkowych mających na celu jak najlepsze przygotowanie świątyni ostrożańskiej do koronacji.

Ciągle rosło zapotrzebowanie na obrazki z wizerunkiem Ostrożańskiej Pani, które zostały na odpuście 8 września bardzo szybko wykupione. Wzrastającemu zainteresowaniu historią ostrożańskiego sanktuarium i kultem Matki Bożej sprostał ks. Eugeniusz Borowski przez napisanie książki, wydanej następnie drukiem. Ks. Borowski opracował także treść wystawy plastycznej ukazującej historię Sanktuarium w Ostrożanach. Ks. Mieczysław Rzepniewski proboszcz parafii Kłopoty Stanisławy napisał specjalnie z okazji uroczystości nową pieśń o Matce Bożej Ostrożańskiej.

Parafia ostrożańska była przygotowywana do tej wspaniałej uroczystości także w sposób duchowy poprzez homilie, modlitwy, pieśni, Msze św. Również cała diecezja została objęta programem duszpasterskim przygotowującym do koronacji.

Rok 1987 zbiegł się z III pielgrzymką Ojca Świętego do Ojczyzny. Początkowo rozważano nawet możliwość dokonania koronacji obrazu przez samego Papieża w Warszawie, gdyż niemożliwe było z wiadomych powodów uczynienie tego w Ostrożanach. Ostatecznie Jan Paweł II poświęcił 11 czerwca 1987 r. korony na Jasnej Górze. W tym celu udała się tam delegacja parafii Ostrożany na czele z proboszczem ks. Krzysztofem Maksimiukiem. Dwie pary koron: dawne umieszczone na obrazie od XVII wieku i nowe, niósł na purpurowej poduszce przed oblicze Ojca Św. Kazimierz Klepacki z Klepacz. Korony zostały poświęcone po Apelu Jasnogórskim. W Warszawie na zakończenie Kongresu Eucharystycznego wręczono Ojcu Św. kopię obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej namalowaną przez Roberta Stpiczyńskiego o wymiarach 38×50 cm. Większa kopia tego samego artysty pozostała w Ostrożanach.

Do samej koronacji pozostały już niecałe trzy tygodnie. Wszelkie prace przygotowawcze dobiegały ku końcowi. Wszyscy odczuwali radość ze zbliżającej się uroczystości. Już w sobotę 4 lipca 1987 roku przybyło do Ostrożan wielu pielgrzymów z parafii sąsiednich oraz dalszych, którzy trwali na uroczystym czuwaniu przed obliczem Matki Bożej.

Dzień 5 lipca 1987 roku rozpoczęto uroczyście Godzinkami o Niepokalanym Poczęciu NMP. Do Ostrożan przybywało coraz więcej ludzi. Kolejne piesze pielgrzymki nadeszły z Drohiczyna, Bielska, Ciechanowca, Siemiatycz, Bociek i innych parafii. Wierni na kolanach obchodzili ołtarz główny z Cudownym Obrazem. Pielgrzymi byli witani serdecznie przez ks. proboszcza. Z szacunkowych wyliczeń wynika że na uroczystość koronacji przybyło ok. 20 tys. wiernych, nie tylko z terenu diecezji, ale i spoza niej.

Całą uroczystość mieli jednak uświetnić dostojni goście z Ks. Prymasem Józefem Glempem na czele. Wśród nich byli: Ks. bp Jan Mazur i Ks. bp Wacław Skomorucha z Siedlec, Ks. bp Tadeusz Zawistowski i Ks. bp Edward Samsel z Łomży, Ks. bp Jerzy Dąbrowski z Warszawy, Ks. bp Edward Ozorowski z Białegostoku oraz Ks. bp Władysław Jędruszuk z Drohiczyna – główny gospodarz uroczystości. Najdostojniejszych gości powitano na granicy parafii w Smarklicach chlebem i solą. Ks. Prymas wygłosił krótkie przemówienie i wszyscy ruszyli w kierunku Ostrożan.

O godzinie 12.00 z kościoła wyruszyła procesja do ołtarza koronacji, znajdującego się na dużej łące, tuż przy ścianie lasu. W procesji uczestniczyło wiele osób: Ks. Prymas, Księża Biskupi, ponad stu księży, siostry zakonne z różnych zgromadzeń oraz cała rzesza wiernych przybyłych na tę uroczystość. Po uroczystych powitaniach dostojnych gości rozpoczęła się Msza Św. koncelebrowana przez Księży Biskupów pod przewodnictwem Ks. Prymasa, który wygłosił homilię. Po kazaniu ks. Władysław Hładowski odczytał tekst Breve Apostolskiego Ojca Św. Jana Pawła II zezwalającego na koronację, poczym rozpoczął się obrzęd koronacji.

Ksiądz Prymas odmówił przepisane modlitwy nad koronami, następnie włożył je na skronie Dzieciątka Jezus i Maryi. Uradowany lud śpiewał w tym czasie pieśń „Matce i Królowej, Ukochanej Swej…”.

Potem delegacje z różnych parafii niosły wota, kwiaty i inne dary, i składały je „u stóp Maryi”. Na zakończenie Mszy Św. ks. proboszcz Krzysztof Maksimiuk złożył uroczyste ślubowanie strzeżenia Cudownego Obrazu Matki Bożej i szerzenia Jej czci wszelkimi dostępnymi sobie sposobami. Radosnego nastroju uroczystości nie zmącił nawet krótkotrwały deszcz padający podczas Mszy Św.

Wielu jeszcze do wieczora trwało w modlitwie przed Cudownym Obrazem. Niektórzy zanosili do Matki Bożej swoje indywidualne prośby i błagania.

Od momentu koronacji Cudownego Obrazu Sanktuarium Ostrożańskie stało się jeszcze bardziej znaczącym ośrodkiem życia religijnego w całej diecezji. Ostrożany zaczęły nawiedzać liczne pielgrzymki z całej Polski, a nawet spoza jej granic. W sierpniu 1990 r. przybyła grupa pielgrzymów z Francji. Także i dziś nawiedzają Sanktuarium pielgrzymi z daleka. Ostatnio przybyła m. in. grupa z Radomia pod kierownictwem księdza Rektora tamtejszego Seminarium Duchownego.

Wzmocnieniu kultu Matki Bożej miało służyć nawiedzenie rodzin parafii Ostrożany przez dwie kopie Cudownego Obrazu, które rozpoczęło się w styczniu 1994 roku i trwało niemal do końca tego roku. Podczas nawiedzenia członkowie wielu rodzin składali osobiste przyrzeczenia wzajemnej miłości, wytrwania w trzeźwości i wiele innych. Oprócz tego wiele osób przyjeżdża indywidualnie przed oblicze Ostrożańskiej Pani, czy to z prośbami, czy też z podziękowaniem za otrzymane łaski.

Po koronacji zaczęto bardzo uroczyście obchodzić każdą jej rocznicę, którą wyznacza się na pierwszą niedzielę lipca. W bieżącym roku obchodzona była już trzynasta rocznica tej wspaniałej uroczystości. Także i w tym roku przybyły piesze pielgrzymki z Ciechanowca, Perlejewa, Grodziska, Dziadkowic, Śledzianowa, Siemiatycz. Msza Św. była celebrowana przez Ks. biskupa Antoniego Dydycza

Bardzo znaczącym i chwalebnym dla parafii ostrożańskiej, jest fakt podniesienia przez Ks. biskupa Sanktuarium Matki Bożej w Ostrożanach do rangi Kościoła Jubileuszowego, obok piętnastu innych świątyń w diecezji drohiczyńskiej. Jego progi są ciągle otwarte dla przybywających wiernych.