Kroczyć za Jezusem śladami papieża

Kroczyć za Jezusem śladami papieża

      W 4. rocznicę śmierci Jana Pawła II w sanktuarium Matki Bożej w Ostrożanach odbyło się nabożeństwo upamiętniające to wydarzenie. Przed godz. 19 wierni parafii Ostrożany, jak i młodzież z parafii Perlejewo licznie zgromadzili w świątyni. O godz. 19 rozpoczęła się sprawowana przez kustosza ks. Romana Szmurłę Eucharystia dziękczynno-błagalna za życie i posługę oraz o rychłe wyniesienie Ojca Świętego do chwały ołtarzy.
      W homilii Ksiądz Proboszcz przypomniał ostatnie dni i godziny życia Papieża, następnie cofając się wstecz, przypomniał ostatnie lata, kiedy już schorowany, a jednak wprowadził świat w trzecie tysiąclecie i otworzył jubileuszowe drzwi w każdej z czterech większych bazylik w Watykanie. Kaznodzieja sercem wrócił do 2002 r. – do sierpnia, kiedy to żegnał się z nami w Łagiewnikach, następnie przypomniał wrzesień 2003 r. i pielgrzymkę do Słowacji
oraz 15 sierpnia 2004 r. i nagłe zasłabnięcie Papieża u Matki w Lourdes, pierwszą hospitalizację, tracheotomię, ostatnią Drogę Krzyżową, krzyż błogosławieństwa i ostatnie słowa skierowane do młodych: „Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie i za to wam dziękuję”.
       Ks. Roman apelował, by żyć na co dzień Ewangelią, miłością, byśmy umieli przebaczać, wyciągnąć rękę do drugiego, jak nawoływał Jan Paweł II. Po Eucharystii Wanda Półtorak podzieliła się swoimi przeżyciami, recytując piękny wiersz mówiący o życiu Ojca Świętego, jak i z prośbą o rychłe wyniesienie Papieża Polaka do grona świętych. Następnie wszyscy zgromadzeni odmówili dziesiątek Różańca św. –Zmartwychwstanie Pana Jezusa, polecając wszystkie prośby najlepszej z Matek, której również powierzył swe życie Ojciec Święty „Totus Tuus”. Całym uroczystościom towarzyszył śpiew scholi ostrożańskiej. Na zakończenie obchodów upamiętniających przejście Jana Pawła II do Domu Ojca odśpiewano Apel Jasnogórski.

Katarzyna Kryńska


fulltext