23 rocznica1

My serca swe niesiemy, Tobie, Pani-Uroczystości 23. rocznicy koronacji Wizerunku Matki Bożej Ostrożańskiej

My serca swe niesiemy, Tobie, Pani

      Uroczystości 23. rocznicy koronacji Wizerunku Matki Bożej Ostrożańskiej rozpoczęły się już w piątek 2 lipca 40-godzinnym nabożeństwem adoracyjnym. W rozważaniu i przeżywaniu odpustu przewodniczył ks. kan. Karol Wójciak, proboszcz z Węgorzyna z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Pierwszy dzień minął pod znakiem modlitwy. Kaznodzieja nauczał, w jaki sposób rozmawiać z Bogiem, jak Go słuchać. Nawiązał do słów Jana Pawła II: „Modlitwa jest głosem tych, którzy pozornie nie mają głosu”. Następnego dnia ks. Kanonik zwrócił szczególną uwagę na sakrament pokuty, a wcześniej na rachunek sumienia. Poruszył problem grzechów cudzych (grzechy popełniane przez innych, ale z naszym udziałem). Na zakończenie homilii ks. Karol przedstawił scenę z życia niejednego z nas, jeśli nie chodzimy do spowiedzi, mówiąc, że nie mamy grzechów, to dlaczego nie idziemy do Komunii? I tu jest odpowiedź, jeśli przestaję chodzić do Komunii św. – czas na spowiedź św.
      W niedzielę 4 lipca już od godzin rannych pielgrzymi nawiedzali sanktuarium w Ostrożanach, wielu z nich nie wyobraża tego dnia bez Eucharystii u stóp Ostrożańskiej Pani. W godzinach przedpołudniowych przez pola i wsie  rozbrzmiewały głosy rozśpiewanych pątników. Do Pani naszej przybyli pielgrzymi z Grodziska, z Drohiczyna, z Siemiatycz z obu parafii, z Dziadkowic, Śledzianowa, młodzież z Krynek Soboli, pątnicy z Ciechanowca z parafii w. Świętej Trójcy, do tej grupy dołączyli pielgrzymi z parafii Perlejewo. Tuż przed godz. 12 Siostry Karmelitanki przewodniczyły rozważaniom Różańca św. Następnie wikariusz generalny diecezji drohiczyńskiej, proboszcz parafii katedralnej w Drohiczynie ks. prał. Stanisław Ulaczyk przewodniczył uroczystej Eucharystii i wygłosił słowo Boże.
      Na wstępie przypomniał początki kultu tego miejsca (1450 r.) oraz zaapelował do parafian ostrożańskich, by ten kult rozsławiali i byli wdzięczni Matce Bożej za łaski, które ciągle wyprasza u swego Syna. Tu kaznodzieja oddał cześć duszpasterzom i przodkom, że z pokolenia na pokolenie przekazywali pamięć i treść Objawienia oraz współczesnym wiernym parafii – stróżom świętego wydarzenia. Wyrażając głęboką wdzięczność i pamięć, wspomniał kapłanów, którzy bezpośrednio przyczynili się do rozsławienia tego świętego miejsca, byli to śp. ks. Jan Auder, proboszcz parafii w latach 1931- -57, śp. bp Władysław Jędruszuk, który to sanktuarium ukochał, to on wystąpił do Stolicy Apostolskiej o ukoronowanie obrazu Matki Bożej papieskimi koronami. Kaznodzieja podziękował również kustoszowi tego miejsca ks. Romanowi Szmurło za kontynuowanie dziedzictwa pokoju, wspomniał też ks. Krzysztofa Maksymiuka, za którego proboszczowania doszło do ukoronowania obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej. Ks. prałat wyraził również pragnienie Pasterza diecezji bp. Antoniego Dydycza, by do tego miejsca przybywali, wszyscy zatroskani, ci, którzy ulegli wszelakim nałogom, by poprzez modlitwę u stóp Ostrożańskiej Matki, mogli doznać uzdrowienia i otrzymać pokój serca.
      Wspominając tragedię z wiosny tego roku, ks. Ulaczyk podziękował za wrażliwość wiernych, jaka w tym czasie była widoczna bardziej niż kiedykolwiek, jednocześnie zaapelował „byśmy szli drogą do świętości, byśmy czuwali nad sobą, byśmy tę wrażliwość zachowali w sobie, przede wszystkim ta wrażliwość potrzebna jest w naszych domach, ponieważ niejednokrotnie jesteśmy otwarci na dalekich, a nasza wrażliwość wśród najbliższych jest bardzo mała lub w ogóle jej nie mamy”.
      Ukazując zatroskanie o Kościół, zaapelował o poczucie odpowiedzialności eklezjalnej, tu zwrócił się do rodziców, by w sercach dzieci rozbudowywali dary, które Jezus Chrystus wpisał w nas w sakramencie chrztu św. – wiarę, nadzieję i miłość. Dalej mówił o umiłowaniu ojczyzny niebieskiej, jak również, w dniu tak ważnym dla Polski, kiedy wybieramy prezydenta, zaapelował o umiłowanie ojczyzny ziemskiej, napełniając wiernych duchem patriotyzmu.
      Na zakończenie uroczystej Eucharystii kustosz sanktuarium podziękował wszystkim zebranym wiernym za przybycie, modlitwę, a także wsparcie materialne przeznaczone na upiększenie świątyni, jak też na Centrum Pastoralno-Pielgrzymkowe. Słowa wdzięczności skierował do głównego Celebransa, dziękując za wygłoszone słowo Boże oraz umocnienie nas w cnotach teologalnych.
      Uroczystości z racji 23. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej zakończyły się procesją eucharystyczną wokół świątyni, którą poprowadził proboszcz ze Śledzianowa – ks. Andrzej Ułasiuk.

Katarzyna Kryńska

23 rocznica1  Pątnicy zdążający do Pani Ostrożańskiej  Pątnicy zdążający do Pani Ostrożańskiej  Procesja eucharystyczna  Tu wierni gromadzą się całymi rodzinami


fulltext